Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6, Procaryota a nebuněční

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6, Procaryota a nebuněční VIRY - virologie - nebuněčné částice - velikost 15-390 nm - molekulární nitrobuň. parazité - nemají metabolický aparát ani aparát na syntézu bílkovin - hostitele využívají jako zdroj energie, zdroj staveb. bloků, zdroj enzymů pro vlastní životní cyklus, k množení - ke všem aktivitám potřebují živou buňku, která díky svému metabolismu připravuje virům prostředí k uplatnění jejich informace uložené v nukleové kyselině virion = jednotlivá částice viru schopná infikovat hostující buňku a namnožit se - sám o sobě nejeví žádné funkční vlastnosti života, neroste, nemá aktivní pohyb, nerozmnožuje se, je do určité míry dráždivý - v host. buňce ožívá -části: a) nukleová kyselina =genom viru - nese geny ( 3 - několik set), zajišťuje tak reprodukci a genetickou kontinuitu - podle ní dělíme na: 1. DNA viry - 1 vláknové nebo 2 vláknové a lineární nebo kruhové 2. RNA viry - 1 vláknové nebo 2 vláknové a lineární 3. retroviry - střídají RNA a DNA v průběhu životního cyklu - nemají enzym schopný přepsat RNA v DNA b) kapsid = bílkovinný plášť okolo nukleové kyseliny; složen z bílkov. makromolekul (=kapsomery) - někdy obsahuje enzymy nezbytné pro zahájení životního cyklu - tam, kde nejsou povrchové obaly, zprostředkuje vazbu na stěnu hostitelské buňky nukleová kyselina + kapsid =nukleokapsid c) povrchové obaly - nesou kopie molekulární struktury, kterou se vážou na hostitelskou buň. - lipoidní, bílkovinný - často odvozeny od plazm. nebo jaderné membrány buňky, v níž virus dozrál - objevují se ve fázi zrání (=maturace) virová infekce = vniknutí nukleové kyseliny viru do host. buňky - průběh: 1. virion přilne k povrchu buňky (virem mohou být infikovány pouze buňky nesoucí molek. struktury specifické pro daný virus (=receptory)) 2. virion pronikne do buňky 3. v buňce vznikne nukleová kyselina a bílkovina viru - z nich vznikne několik set virionů, které se uvolňují a infikují další buňky formy a důsledky virové infekce 1. a) perzistence = virus nebo pouze jeho genom přetrvává v buňce bez replikace b) latentní infekce = virus koexistuje s buňkou, nepatrně se množí bez škodlivých důsledků pro buňku 2. virogenie = vir. genom se začlení do genomu buňky, může způsobit zásadní změnu buňky (= transformace) - nejčastěji nádorová 3. lytický cyklus = virus je buňkou množen a ta zaniká (= lyze buňky) - infekce se šíří do sousedních buněk tkáně pomocí nových virionů a vzniká nekrotické ložisko - je primárním patologickým projevem choroby (někdy se virus dostane do krevního oběhu => vznik nekrotických ložisek na různých místech) rozdělení podle interakce s buňkou 1. živočišné - DNA i RNA viry 2. rostlinné - většinou RNA 3. bakteriální = bakteriofágy = fágy - RNA i DNA viry 4. cyanofágy 5. mykoviry ochrana - živé buňky produkují interferon jako reakci na napadení - proti některým nemocem možno očkování usmrceným virem - antibiotika poměrně neúčinná virová onemocnění -DNA viry - neštovice - opar - bradavice - pásový opar - mononukleóza - onemocnění jater - hepatitida B = infekční zánět jater - myxomatóza - onemocnění jater králíků -RNA viry - dětská obrna - encefalitida = zánět mozkových blan, přenášeno klíšťaty - zarděnky - příušnice - spalničky - lehká respirační onemocnění - kašel, rýma - virová průjmová onemocnění - vzteklina - slintavka - chřipka = prudké onemocnění horních cest dýchacích, kapénková infekce - inkubační doba 24-27 hodin - horečka, zimnice, bolest hlavy, svalů, malátnost, kašel - každoročně dochází k mutaci viru => problém s očkováním -Retroviry - HIV - způsobuje AIDS = syndrom získaného selhání imunity - dlouhá inkubační doba 2-4 roky - napadá lymfocyty T4 , které tvoří protilátky, zajišťují imunitu => člověk zemře na běžné nemoci -projevy: úbytek hmotnosti, nechutenství, únava, opakovaná zvýšená teplota, kašel, průjmy, noční pocení, někdy kožní vyrážky -přenos: pohl. stykem, znečištěnými injekčními stříkačkami, transfúzí krve PROKARYOTNÍ ORGANISMY - začali se vyvíjet před 3-2,5 miliardami let -jednobuň. - netvoří tkáně - velikost 1-2 m - velký povrch => rychlý metabolismus - prokaryotní buňka je jednodušší než eukaryotická - více ribozómů, inkluzí, jaderná hmota neoddělená - stavba: jaderná hmota - tvořena jednou molekulou dvouřetězové DNA v jednom chromozómu plasmidy - tvořeny dvouřetězovou molekulou DNA mimo jader. hmotu, nesou doplňkovou genetickou informaci - buňka je může získat, ztratit, někdy záměrně zavádí ribozómy - různý počet - obsahují bílkoviny, molekuly RNA cytoplasmatická membrána - má vychlípeniny - uheterotrofních mezozomy (nejasná funkce) uautotrofních chromatofory - nesou fotos. barviva buněčná stěna - pevná, dává tvar, mechanicky ochraňuje -stavba: murein = peptidoglykan, obsahuje kyselinu murámovou (u eubakterií)pseudomurein = peptidoglykan bez kys. murámové (u archebakterií) ARCHBAKTERIE - žijí v extrémních živ. podmínkách => třívrstevná cytopl. membrána, pseudomurein -4 typy: methanové - anaerobní, produkují methan redukcí CO2 - v odpadních vodách , zažívacích traktech -využití: výroba bioplynu extrémně halofilní - aerobní, obsahují vakuoly s CO2 - obsahují bakteriorodopsin (vytváření chem. energie ze slun. záření jinak než fotosyntézou) - ve vysoké koncentraci NaCl haloalkalifilní - aerobní, ve vysokých koncentracích NaCl - v zásaditém prostředí ( pH 8-9 ) termoacidofilní - aerobní i anaerobní - ve vysokých teplotách ( 65 - 100°C ), v kyselém prostř. (pH 1,5-5) - vyžadují S a H2S EUBAKTERIE sinice bakterie SINICE - fotoautotrofní ( barviva volně v cytoplasmě: chlorofyl a, betakaroteny, fykocyan) - nemají bičíky ani brvy, mohou žít v koloniích - fixují vzdušný N2 pomocí heterocyst ( zúrodňování rýžových polí) - potřeba světla => vznáší se na hladině díky plynovým měchýřkům - produkují jedovaté látky => méně konzumentů než řasy ( "vodní květ" ) - zástupci : Drkalka - pohyb slizem Jednořadka " vodní květ " : Aphanizomenon flos - aquae Anabaena flos - aquae BAKTERIE - autotrofní i heterotrofní - tvar : a) kulovitý : diplokoky streptokoky tetrakoky stafylokok

Témata, do kterých materiál patří