Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Systém - Členovci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Trojlaločnatci

Trilobiti

Klepítkatci

Hrotnatci-kyjonožci, ostrorepi

Pavoukovci – Pavouci – křižákovití- křižák obecný

- pokoutníkovití- pokoutník domácí

- sklípkanovití- sklípkan huňatý

- snovačkovití-snovačka jedovatá

- skákavkovití- skákavka pruhovaná

- slíďákovití-slíďák tatarský

- běžníkovití- běžník květomilný

- vodouchovití- vodouch stříbrný

- Štíři - štír středomořský, veleštír obrovský

- Štírci – štírek (obecný, knihový)

- Solifugy – solifuga egejská

- Sekáči – sekáč (domácí, rohatý)

- Roztoči – klíště obecné, čmelík kuří, sametka zarděnková, zákožka svrabová, prašivka hovězí,

lupovka kuří, trudík lidský, vlnovník révový, roztočík včelí, roztoč varroa

Nohatky – nohatka pobřežní

Žebernatí

Korýši – nižší – perloočky – hrotnatka obecná

  • lasturnatky – cypridina medterranea

  • žábronožky – žábronožka sněžná

  • listonožky – listonoh jarní

  • škeblovky – škeblovka velká

  • buchanky – buchanka obecná, vznášivka obecná, chlopek obecná

  • kapřivci – kapřivec plochý

  • svijonožci – vilejš stvolnatý (kořenohlavci)

- vyšší – rakovci – rak (říční, kamenáč, bahenní, poustevníček), strašek kudlankový, bezkrunýřka slepá, beruška vodní, svinka obecná

- humři

- krabi- krab (obecný, říční, japonský)

- stínky

- krevety

- garnáti

- langusty

- různonožci-blešivci

Vzdušnicovci

Mnohonožky – mnohonožka slepá, chlupule podkorní, svinule lesní, mnohonožka zemní

Stonožky – stonožka škvorová, zemička žlutavá, strašník dalmatský

Chvostoskoci - poskok škodlivý, mákovka vodní, huňatka sněžní

Hmyz -

Témata, do kterých materiál patří