Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Základy mineralogie a krystalografie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Mineralogie Minerály krystalizují – a, krystalované – dokonale vyvinuté krystaly b, krystalické – shluk různě velkých částeček c, amorfní – beztvaré nerosty Pozice krystalu – a, volné krystaly (drůzy) b, narostlé krystaly – narostly uvnitř jiného nerostu nebo horniny v dutině (geody) Vnitřní stavba krystalu = uspořádání základních hmotných částic (atomů) do krystalové mřížky Osní kříž – 3 osy – a, předozadní b, pravolevá c, svislá Krystalové soustavy – určení dle parametrů osního kříže a, trojklonná – modrá skalice, živec, kaolinit (3 osy různě dlouhé, 3 různé úhly svírají) b, jednoklonná – sádrovec, mastek, ortoklas (3 osy různě dlouhé, 2 libovolné úhly, 1 pravý) c, kosočtverečná – síra, topaz, antimonit (3 osy různě dlouhé, 3 úhly pravé) d, čtverečná – chalkopyrit, kasiterit, rutil (2 osy stejně dlouhé, 1 osa jinak dlouhá, 3 úhly pravé) e, krychlová – diamant, fluorit, pyrit, měď (3 osy stejně dlouhé, 3 úhly pravé + 9 rovin souměrnosti, 48 stěn) f, šesterečná – apatit, grafit, beryl (6 os – 3 vedlejší, 3 hlavní + jedna nestejně dlouhá) g, klencová – kalcit, korund, křemen (3 stejně dlouhé osy, svírají úhel 120°) vnitřní stavba ovlivněna – a, vnějším tvarem b, vlastnostmi minerálu vnější stavba – plochy, hrany, vrcholy Prvky souměrnosti: a, střed souměrnosti – bod v centru krystalu, stejnocenné body stejně vzdáleny b, osa souměrnosti – myšlená přímka (otáčíme kolem ní krystal), vede středem krystalu c, rovina souměrnosti – rovina, kt. Rozděluje útvar na dvě zrcadlově převrácené poloviny Vlastnosti nerostů – závislé na chemickém složení nerostů -fyzikální – hustota, tvrdost (schopnost odolat mechanickému působení), štěpnost (odlučnost dle pravidelných ploch), lomnost (odlučnost podle nepravidelných ploch), pevnost, soudržnost (schopnost zůstat po nárazu pohromadě = křehké, jemné, kujné), propustnost světla (průhledné, průsvitné, neprůhledné), barva (zbarvené – mají barvu, ale vryp je bílý, barevné – mají barvu a stejně barevný vryp), vodivost, magnetismus, lesk, -chemické – rozpustnost ve vodě nebo v kyselině, teplota tavení Třídění minerálů 1. Prvky - jeden chemický prvek - př. Měď, stříbro, zlato 2. Sulfidy - sloučeniny síry - př. Galenit, pyrit, sfalerit 3. Halogenidy - sloučeniny halogenů – flour, chlor, brom, jod - př. Fluorit, halit, 4. Oxidy - sloučeniny kyslíku - př. Hematit, korund, magnetit 5. Karbonáty - soli s CO3 - př. Dolomit, kalcit, malachit 6. Sulfáty - soli s SO4 -př. Wulfenit, wolframit 7. Fosfáty -soli s PO4 -př. Apatit, tyrkys, karnotit 8. Organolity - soli karboxylových kys. Stupnice tvrdosti 1. mastek 2. sůl kamenná 3. kalcit 4. fluorit 5. apatit 6. živec 7. křemen 8. topaz 9. korund 10. diamant

Témata, do kterých materiál patří