Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6. Molekulární genetika - základní pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Molekulární genetika - nejmodernější sféra genetiky byla zpřístupněna roku 1953 - 1953 – zveřejnili J. D. Watson a F. H. Crick objev molekulární struktury DNA - dosud se termín gen používal jen ve funkčním významu Základní pojmy - v molekulách nukleových kyselin jsou zapsány veškeré jejichgenetické informace - univerzálním látkovým nosičem (signálem) genetických informací jeDNA(RNA je pouze u virů) - DNA i RNA jsoubiopolymery Genetická informace –zpráva (zapsaná v DNA nebo RNA), která buňce a organismu umožňuje realizaci určitéhoznaku – buď v konkrétní formě, nebo stupni - je zapsána v primární struktuře dané molekulynukleové kyseliny v podoběgenetického kódu - primární struktura zůstává nezměněna po celý život buňky – v každém buněčném cyklu se zdvojuje (replikuje) - DNA máregulační funkci– tzn., že řídí expresi (realizaci) genu Regulační sekvence DNA– tyto sekvence majíspecifické funkce v procesech realizace gen. informací (především transkripce a translace) – jsou složené z regulačních genů Genetický kód– biologicky univerzální klíč pro zapsání gen. informací - “šifrovací klíč“ Kodon– základní jednotka gen. kódu - trojice bází (nukleotidů) v DNA (a po transkripci) v mRNA - kodonyDNA a mRNA jsou vzájemněkomplementární= nesou stejnou genetickou informaci - každý kodon mRNA nese takovémnožství informace, jaké je nutné prozařazení jedné AMK do syntetizovaného peptidového řetězce - genetický kód je pro všechny organismyuniverzální- shodné - 4 báze mohou tvořit celkem 64 různých trojic (tripletů) –43= 64 61kóduje20AMK nutných pro výstavbu proteinů 3nekódují žádnou AMK (UAA, UAG, UGA) = STOP kodony = terminační kodony(ukončení translace v řetězci mRNA) 1slouží k zahájení translace(AUG pro methionin) = iniciační triplet Replikace– z každé mateřské buňky vznikají 2 molekuly navzájem totožné s molekulou původní – každou z nich pak získávají buňky dceřiné – díky tomuto jevu je celý život následující buňky podmíněn znaky buňky mateřské – určujechemické, morfologické znakyafunkci Gen– úsekpolynukleotidového řetězce vymezenýfunkcí, kterou nese Typy funkcí: Kódovat primární strukturu polypeptiduKódovat primární strukturu RNA, která nepodléhá translaci (tRNA, rRNA) Podle dvojí funkce rozlišujeme dvojí geny: Strukturní genyGeny pro RNA Strukturní geny - Produktemtranskripce (přepisu)genů strukturníchjemRNA – informace, která je v ní uložena je překládána (translace) z mRNA do pořadíAMK vznikajícího polypeptidového řetězcebílkoviny -délka strukturních genů je různá– kódují různě dlouhé peptidové řetězce - Značná část DNA nemá genovou funkci – tyto sekvence nukleotidů nejsou přepsány ani přeloženy Strukturní gen je takový gen, kterýnese informaci o primární struktuřejednohopolypeptidového řetězce. Po transkripci do mRNA, vystřižení intronů a translaci tohoto genu vznikáprotein -může kódovat bílkoviny i RNA - aktivují se prostřednictvím své promotorové oblasti Promotor je sekvence DNA, na kterou se váže RNA polymeráza či jiné součásti transkripčního aparátu. Tím se obvyklezahájí transkripce konkrétního genu. Obvykle se promotor nachází na začátku tohoto genu. Negenová DNA– proniká dovnitř strukturních genů jako tzv.intronypřerušuje souvislost čtení genové informace - strukturní gen je do RNA přepisován (transkripci provádí enzymRNA-polymeráza) jako celek – je potřeba processestřihu pre-mRNA -do RNA je v savčích buňkách přepisováno jen7-28% jaderné DNA – pro 93-99% genomové DNA není žádné vysvětlení Sestřih (splicing) pre-mRNA– z přepsaného celku je nutné vystřihnout introny a scelit exony Introny nekódující sekvence nukleotidů část genubezgenetického obsahu Exony část sekvence nukleové kyseliny, podle níž se obvykle tvoří během translacebílkovina - spolu s introny tvoří gen

Témata, do kterých materiál patří