Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


11. Prvoústí živočichové - ploštěnci, hlísti, měkkýši a kroužkovci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,55 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. MAT. OTÁZKA Prvoústí živočichové – ploštěnci, hlísti, měkkýši a kroužkovci Ploštěnci zploštělí, volně žijící nebo parazitující přímo ve vodě nebo aspoň blízko vody mají VS (plaménková buňka), smyslovou, TS má jen jeden otvor (slepě zakončená střeva – lakuny) 3 třídy – ploštěnky, motolice, tasemnice Ploštěnky ve slané i sladké vodě, dravci, jednovrstevná pokožka s brvami a žlázami (vylučují ochranný sliz), mají svaly, vychlípitelný hltan (mimoděložní trávení) smyslová soustava – hmat (pohybové brvy), jednoduché oči, chemoreceptory NS – ganglia (zauzliny), z nich nervové pruhy RS – regenerace, rozpad těla, pohlavně – hermafrodité, možné i samooplození vajíčka se vyvíjí v kokonech zástupci: Ploštěnka mléčná – bílá, nenáročná Ploštěnka horská – bioindikátor, černá Ploštěnka potoční Motolice ektoparazité (na rybách, obojživelnících, tropické napadají i člověka) zploštělé tělobezpigmentu, brv (pouze kutikula) NS kopíruje tvar TS (slepé lakuny) RS – regenerace, metageneze (rodozměna), samooplození autoinfekce – poslední článek praská, larvička putuje po těle hostitele zástupci: Motolice jaterní – parazit domácích zvířat, několik larválních stadií –obrvená larva na vodních plžích, nepohyblivásporocysta, pak pohyblivá larva (cerkarie) opouští hostitele, v trávě se zaobalí (cysta) Krvinka močová – parazituje v cévách močového systému – chorobabilharioza (japonská, egyptská) Tasemnice endoparazité trávicího traktu, klidová stadia –boubele stavba těla:hlavička (scolex) s háčky a přísavkami, krček – neustálý vznik tělních článků (proglotidy), v nich pohl. ústrojí (prim. varlata a vaječníky) velká schopnost regenerace zástupci: Tasemnice dlouhočlenná – mezihostitel prase, pes, konečný člověk Tasemnice bezbranná – koneč. masožravci Tasemnice vrtohlavá – koneč. ovce, kozy; boubele v mozku (choroba vrtohlavost) Škulovec široký – mezihostiteli plži, pak ryby Měchožil zhoubný Pásnice mořští dravci (loví ryby, měkkýše), délka až 30m, vyvinuté smysly – oči, čich, chemoreceptory pruhová NS (2 – 3 pruhy) TS – trubicovitá, nemá láčku, vychlípitelný hltan, slinné žlázy (možnost přeměny na jedové), vrstva hladkého svalstva uzavřená CS – cévy kopírují nervové pruhy, hřbetní céva pohání celý systém pulsací RS – gonochoristé (oddělená pohlaví), vajíčka a spermie vypouští do vody zástupci: Pásemnička sladkovodní (5cm) Pásmovka mořská, dlouhá, červená (až 12m) Vířníci primitivní kmen, žije přisedle, kolem úst vířivý aparát na přihánění potravy, 2 – 3mm výsuvná noha trubicovitá TS – žvýkací jícen (mastex) – háčky a destičky v úvodní části trubice NS - nervové pruhy se zauzlinami (za víř. aparátem, masterem a v noze), chemoreceptory RS – pohl., metageneze, partenogeneze (nový jedinec z neoplozeného vajíčka) rod Rotaria, Neptunia Hlísti parazité, válcovité tělo, podélná svalovina (typický vlnivý pohyb), pevná kutikula (obsahujekeratiny), možné svlékání NS – centrem párové mozkovéganglium, nervové pruhy trávení – přímá trávicí trubice, končí řitním otvorem DS – celým povrchem těla RS – gonochoristé (oddělená pohlaví) třídy: Hlístice– nejpočetnější, mikroskopické, součást původní zvířeny (edafonu) Háďátko řepné Háďátko pšsničné Strunice – larvy parazitují v tělní dutině larev hmyzu Roupi –roup dětský – tlusté a slepé střevo, vajíčka kladou kolem řitního otvoru Škrkavky –Škrkavka dětská – živí se střevním obsahem Vlasovci aNitkovci Vlasovec mízní – mízovody a mízní uzliny, sloní nemoc Nitkovec stočený – v tenkém střevě Strunovci – larvy cizopasí v tělech vodního hmyzu a korýšů Měkkýši měkké nečlánkované tělo (coelom) – hlava a svalnatá noha (jejím vývojem vnitřní orgány do útrobního vaku nad nohu, silná hřbetní kůže – plášť, tvořícíduplikaturu(zdvojení) plášťová dutina, soužící k dýchání, plášť vylučuje vápenitou skořápku, která se může redukovat nebo úplně zmizet dělení měkkýšů –paplži, skořápkatí Paplži mořští dravci, nevytvářejí skořápku, silná kutikula, dobrý zrak, malé keříčkovité žábry Skořápkatí dělíme na: plži, mlži, hlavonožci, přílipkovci Přílipkovci nejprimitivnější skořápkatí (přechod s neschopnými tvořit skořápku) pod skořápkou svalnatá noha bilaterální souměrnost zástupci: Přílipka, Chroustnatka Plži nepárová skořápka (ulita), zřetelně oddělená hlava a noha, tykadla s očima TS – v ústním otvoruradula s destičkami a háčky = seškrabávání a částečné rozmělnění potravy, v jícnu ústí slinné žlázy, vakovitý žaludek (zásobárna potravy), hepatopankreas (játroslinivka) DS – keříčkovité žábry v plášťové dutině; intenzívně prokrvené hrbolky (plíce) CS – otevřená, vakovité srdce v osrdečníku NS, SS – nervové dráhy + ganglia (hlavová, pohybová, útrobní, srdeční), hmat, zrak, chemoreceptory RS – hermafrodité, vyústění pohlavních žláz za hlavou, aragonitový bodec, klade průhledná vajíčka do jamky v zemi dožívají se 7 – 15let na zimu tvoří vápenaté víčko, u jeho okraje mřížka na dýchání podle dýchání: žabernatí –předožábří(žábry před srdcem) – nepočetnější, mořské druhy (tritonka, zavinutci, homolice, ušně),bahenka zadožábří – malé žábry, nemají schránku nebo jen zmenšenou plicnatí–stopkoocí– 2 páry tykadel (na zadním oči, na předním chemoreceptory a hmat),hlemýžď zahradní, potáček malý, slimáček,pásmovka spodnoocí – vodní formy (plovatka bahenní, bahnatka, okružák ploský) Mlži párová skořápka (lastura), nemají zřetelně oddělenou hlavu a nohu, nemají radulu, potravu získávají filtrací (prvoci, drobní korýši), noha je orgánem pohybu, zavrtávání do země RS – gonochoristé – spermie a vajíčka vypouštějí do vody, jejich larvy jsou důležitou součástí planktonu (některé parazitují) využití – potrava, šperkařství zástupci: Škeble rybničná, perlorodka říční, ústřice, vášeň lodní, hřebenatka Hlavonožci nejvyspělejší, vodní živočichové, dobře odlišená hlava apřeměněná noha (noha – nálevkovitý orgán, přechází v chapadla) TS – zobákovité čelisti obrácené dovnitř, radula, velké slinné žlázy (u vyspělých druhů se mění v jedové), sifon, inkoustová žláza NS – dvě ganglia (hlava, žábry), silné nervové pruhy, dobré oči (komorové – čočka,

Témata, do kterých materiál patří