Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Stavba a funkce opěrné a pohybové soustavy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Stavba a funkce opěrné a pohybové soustavy Osnova: Opěrná soustava Kost – stavba, typy, spojení Kostra – lebka, trup, končetiny Svalová soustava – typy svalové tkáně, rozdělení svalů, svaly lidského těla „Opěrný a pohybový aparát“ kostra a svalstvo kostra představujepasivní asvalyaktivní pohybový aparát opěrná soustava ( kostra ) a pohybová soustava ( svalstvo ) jsou úzce spojeny a jen spolu mohou plnit své funkce Opěrná soustava: základem je kostra kostra je komplex kostí, chrupavek a vaziva v lidském těle ochrana vnitřních orgánů, opora těla a díky kosterně svalové soustavě i pohyb kostra = skelet ( 210-213 kostí ) kost = os; kosti = ossis Kostru tvoří – kosti, chrupavky a vaziva 1) Kost– nejpevnější pojivo, opora těla,vzniká osifikací chrupavky nebo vaziva ( ukládáním anorg. látek – vápník, fosfor, do chrupavek nebo do vaziva ) složení a stavba kosti: kostní buňky (osteocyty,osteoblasty) mezibuněčná hmota: organické látky : 1/3 – ossein (= trámčina) – prostoupena fibrilama kolageníma i elastickýma - pružné kosti – v dětství anorganické látky : 2/3 –nejvíc fosforečnan vápenatý - tvrdé, ale křehké kosti – ve stáří na příčném řezu: okostice - vazivová blána, kryje celou kost kromě kloubních ploch → tam to kryje sklovitá chrupavka; okostice je bohatě prokrvená a inervovaná – růst kosti do šířky hutná ( kompaktní ) tkáň houbovitá ( spongiózní ) tkáň dřeň( medulla, morek ) – červená ( u dětí ) tvorba červených krvinek - žlutá ( ke konci vývoje ) ukládání tukových látek - šedá ( ve stáří ) nemá žádnou funkci - v kostech lebky, hrudní kosti, žebrech, v obratlech, v pánvi, humeru a femuru → červená dřeň celý život kanálky pro cévy a nervy typy kostí: dlouhé( stehenní, pažní, holení, lýtková, …) ploché( hrudní kost, pánevní, lopatky, temenní, týlní, spánková, lícní, …) krátké – nepřevažuje žádná část ( obratle, zánártní kosti, čéška, posední články prstů,…) KOSTRA umožňuje vzpřímené postavení, pohyb, chrání vnitřní orgány, zdroj Ca a P, sídlo krvetvorby oddíly: A) lebka B) kostra trupu C) kosti končetin A) LEBKA (cranium ) asi 22 většinou plochých kostí, některé vzdušné 1.Mozkovna (neurocranium) kost čelní ( os frontale ) – nepárová kosti temenní ( ossa parietalia ) – párové kost týlní ( os occipitale ) – nepárová kosti klínové ( ossa temporalia ) – párové - ze spodu mozkovny 2.Obličejová část ( splanchnocranium ) část kosti čelní skořepy nosní lícní kosti kost radličná čichové kosti horní čelist ( párová – postupně srůstá v celek; podkovovitě zahnutá – základ zubního oblouku ) dolní čelist ( spojena kloubně ) jazylka spánkové kosti ( propojeny s lícními kostmi Jařmovým mostem ) očnice ( čelní, lícní, …) Otvor v kosti týlní – kloub, kam se napojuje 1. krční obratel. B) KOSTRA TRUPU 1.Hrudník(thorax ) - žebra (costae ); párové kosti ; 11-13 párů - pravá žebra (1. – 7.) – vzadu kloubně připojena k hrudnímu obratli, v předu chrupavkou na kost hrudní - nepravá žebra (8. – 9.) – vzadu kloubně na obratle, vpředu chrupavkou na poslední pravé žebro - volná (10. - …) – vzadu kloubně na obratle, vpředu ve svalech, nepřipojena - kost hrudní (os sternum) plochá nepárová kost na přední straně hrudníku 3 části: rukověť tělo mečovitý výběžek - spojené s klíčními kostmi a s pravými žebry 2.Páteř(columna vertebralis) vertebrae = obratle osová část kostry, tvořena obratlema 32-34 a meziobratlovými destičkami části: krční, hrudní, bederní, křížová, kostrční… krční obratle– 7 obratlů 1. nosič –atlas - nemá tělo, kývání hlavy 2. čepovec – axis – zub, dělá tělo atlasu 3.-7. typický tvar hrudní obratle – 12 obratlů - trnový výběžek mají hodně zešikmen, jsou kloubně spojeny s žebry bederní obratle – 5 obratlů - srůstají do sakrální = křížové kosti, prohnutá trojúhelníková kost vyboulená do zadu; jsou tam otvory na průchod cév a nervů kostrční obratle – 3-5 obratlů srostlé v kost kostrční, zakrnělý ocas Zakřivení páteře: 2x esovitě prohnutá Pohyby páteře: flexe – ohyb (předklon) extenze – záklon úklon rotace C) KOSTRA KONČETIN kostra pletence ( soubor kostí, které upevňují volnou kost k trupu ) kostra volné končetiny Horní končetina: a) pletenec( cingulum ) klíční kost (clavicula) párová, dlouhá kost, asi 16 cm, esovitě prohnutá lopatka (scapula) párová plochá kost, trojúhelníkového tvaru, na zadní straně hrud. koše mezi 2.-5. žebrem b) volná končetina kost pažní = ramenní (humerus) předloktí -k. vřetenní (radius) - k. loketní (ulna) k. zápěstní (carpus) – 8 kůstek ve dvou řadách k. záprstní (ossa metacarpalia) – 5 kůstek články prstů (phalanges) – 14 článků ( palec 2 články ) Dolní končetina: a) pletenec pánevní kosti(os coxae) - plochá, párová kost; srůst 3 kostí: kyčelní (os ilium) - lopata ( přední a zadní, horní a dolní trny lopaty kosti kyčelní úpon svalů ) sedací (os ischii) - trny k. sedací – úpon svalů stydká (os pubis) - vpředu jsou pravá a levák. stydká spojeny SPONOU STYDKOU ( chrupavčitě-vazivový spoj ) - pánev je kloubně napojena na kost křížovou a vytváří kloubní jamku pro hlavici kosti stehenní mužská pánev: pánevní kosti vyšší + užší pánev ženská pánev: pánevní kosti nižší + širší pánevní vchod b) kostra volné končetiny 1) k. stehenní (femur) - nemohutnější kost lid. těla 2) čéška (patella) - drobná párová kost, vpředu kryje koleno, zarůstá do šlachy kvadricepsu 3) bérec (crus) –k. holenní (tibia) - mohutnější trojúhelníkový průřez = šimpanz, na palcové straněk. lýtková (fibula) – na straně malíku 4) zánártní k. (ossa tarsi) – 7 k. ( nemohutnější z nich kost patní ) 5) k. nártní (ossa metatarselia) – 5 k. 6) články prstů (phalanges) palec 2, ostatní prsty 3 …. 14 Svalová soustava: svalstvo - vznik z mezodermu základ. jednotkasval = musculus asi 600 sval má schopnost kontrakce = smrštění, stahu, zkrácení agonista – sval konající pohyb antagonista – sval konající pohyb opačný 3 typy svalové tkáně: A) Hladká svalovina není ovládána vůlí, přítomna ve vnitřních orgánech ( střeva, žaludek, cévy, …) tvořena jednotlivými jadernými buňkami; činnost pomalá – bez únavy B) Srdeční svalovina = myokard schopna sam

Témata, do kterých materiál patří