Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25. Pohlavni soustava cloveka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.14 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Pohlavní soustava člověka

Stavba a funkce mužské a ženské rozmnožovací soustavy, rozmnožování člověka, těhotenství a ontogenetický vývoj člověka.

Pohlavní ústrojí muže a ženy

Rozmnožování = reprodukce - patří mezi základní projevy živých organismů. Díky němu je zachován život na naší planetě

- existují 2 způsoby rozmnožování:

  1. nepohlavní - nevede k individuální variabilitě, nový jedinec vzniká z jednoho rodičovského organismu z jeho tělní buňky - 2n (nebo částí tkání, popř. speciálních tělních orgánů) - nový jedinec je genetickou kopií rodič. organismu a všichni potomci jsou též geneticky identičtí

- u některých organismů může probíhat pomocí výtrusů (nepohlavní rozmnožovací buňky - n)

- tento způsob rozmnožování většinou u rostlin, hub a některých nižších živočichů

  1. pohlavní - vede k individuální variabilitě

- nový jedinec vzniká splynutím 2 pohlavních buněk = gamet, které pocházejí ze 2 různých jedinců

22 párů somatických chromozomů (autozomů) + 1 pár gonozomů (heterochromozomů) XY (muž) nebo XX (žena)

1) primární index – okamžik oplození

- neví se proč, ale zřejmě proto, že spermie nesoucí chromozom Y je lehčí a rychlejší > chlap

2) sekundární index – narození

3) terciální index – v 60 letech

- muži mají rychlejší metabolismus

Životní období člověka

  1. období pohlavní nezralosti - dětství → do 13 let

  2. pohlavní dospívání = puberta → do 18 let

  3. pohlavní zralosti = dospělost → do 50 let

  4. pohlavní klid = klimakterium - ženy od 50 let, muži od 60 let

∗ pohlaví se od sebe rozlišuje primárními a sekundárními znaky

  1. primární znaky - pohlavní orgány, produkce hormonů a gamet

  2. sekundární znaky - vzhled, ochlupení , stavba těla, hlas..

Pohlavní soustava muže

- je tvořena vnitřním a vnějším pohlavním ústrojím

1) vnitřní - tvoří mužské pohlavní žlázy = gonády = VARLATA + pohlavní cesty (NADVARLATA, CHÁMOVODY, SEMENNÉ VÁČKY, PROSTATA a MOČOVÁ TRUBICE), kterými jsou odváděny pohlavní buňky

2) vnější - ŠOUREK A PENIS

- funkce pohlavní soustavy: tvorba spermií, jejich převedení do pohlavní soustavy a tvorba mužských pohlavních hormonů

Varle (Testes)

- párový orgán - vejčitý tvar - 4-5 cm

- žláza se smíšenou sekrecí - umístěná v šourku - šourek je rozdělen přepážkou na 2 poloviny, pro správný vývoj spermií je nesmírně důležité umístění varlat do šourku, kde je o 4°C nižší teplota (34°C) než v dutině břišní, při té to teplotě spermie dozrávají a stávají se funkčními

- v chladu se šourek přitáhne k tělu

- stavba varlat: - povrch hladký, tvořený vazivovým pouzdrem

- uvnitř - velké množství lalůčků (200 - 300), ve kterých se nacházejí semenné kanálky

- stěny kanálků - tvořeny zárodečným epitelem, který dává vznik spermiím (spermatogeneze)

Témata, do kterých materiál patří