Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


25. Pohlavni soustava cloveka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,14 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pohlavní soustava člověka Stavba a funkce mužské a ženské rozmnožovací soustavy, rozmnožování člověka, těhotenství a ontogenetický vývoj člověka. Pohlavní ústrojí muže a ženy Rozmnožování reprodukce - patří mezi základní projevy živých organismů. Díky němu je zachován život na naší planetě - existují 2 způsoby rozmnožování: nepohlavní - nevede k individuální variabilitě, novýjedinec vzniká z jednoho rodičovského organismu z jeho tělní buňky - 2n (nebo částí tkání, popř. speciálních tělních orgánů) - nový jedinec je genetickou kopií rodič. organismu a všichni potomci jsou též geneticky identičtí - u některých organismů může probíhat pomocí výtrusů (nepohlavní rozmnožovací buňky - n) - tento způsob rozmnožování většinou u rostlin, hub a některých nižších živočichů pohlavní - vede k individuální variabilitě - nový jedinec vzniká splynutím 2 pohlavních buněk gamet, které pocházejí ze 2 různých jedinců 22 párů somatických chromozomů (autozomů) + 1 pár gonozomů (heterochromozomů) XY (muž) nebo XX (žena) 1) primární index – okamžik oplození - neví se proč, ale zřejmě proto, že spermie nesoucí chromozom Y je lehčí a rychlejší > chlap 2) sekundární index – narození 3) terciální index – v 60 letech - muži mají rychlejší metabolismus Životní období člověka období pohlavní nezralosti - dětství do 13 letpohlavní dospívání puberta do 18 letpohlavní zralosti dospělost do 50 let pohlavní klid klimakterium - ženy od 50 let, muži od 60 let pohlaví se od sebe rozlišuje primárními a sekundárními znaky primární znaky - pohlavní orgány, produkce hormonů a gametsekundární znaky - vzhled, ochlupení , stavba těla, hlas.. Pohlavní soustava muže - je tvořena vnitřním a vnějším pohlavním ústrojím 1) vnitřní - tvoří mužské pohlavní žlázy gonády VARLATA + pohlavní cesty (NADVARLATA, CHÁMOVODY, SEMENNÉ VÁČKY, PROSTATA a MOČOVÁ TRUBICE), kterými jsou odváděny pohlavní buňky 2) vnější - ŠOUREK A PENIS - funkce pohlavní soustavy: tvorba spermií, jejich převedení do pohlavní soustavy a tvorba mužských pohlavních hormonů Varle (Testes) - párový orgán - vejčitý tvar - 4-5 cm - žláza se smíšenou sekrecí - umístěná v šourku - šourek je rozdělen přepážkou na 2 poloviny, pro správný vývoj spermií je nesmírně důležité umístění varlat do šourku, kde je o 4C nižší teplota (34°C) než v dutině břišní, při té to teplotě spermie dozrávají a stávají se funkčními - v chladu se šourek přitáhne k tělu - stavba varlat: - povrch hladký, tvořený vazivovým pouzdrem - uvnitř - velké množství lalůčků (200 - 300), ve kterých se nacházejí semenné kanálky - stěny kanálků - tvořeny zárodečným epitelem, který dává vznik spermiím (spermatogeneze) - mezí stěnami kanálků - Leydigovy buňky (vmezeřené) produkují hormon - testosteron (vzniká pod vlivem hormonů adenohypofýzy) Nadvarle - párový orgán, nachází se na horním pólu každého varlete - fce- shromažďují se zde a dozrávají spermie - obsahují spirálovitě stočené kanálky, spermie se zde mísí s hlenovým sekretem buněk nadvarlete Chámovod - trubice 40-50 cm dlouhá - spojuje nadvarle s močovou trubicí - fce- vede spermie pří ejakulaci do moč. trubice Prostata (předstojná žláza + měchýřkovité žlázy) - přídatná mužská žláza umístěná pod moč. měchýřem na počátku moč. trubice - produkuje tekutinu, která se mísí s tekutinou semenných váčků (aktivace pohybu spermií) - může dojít ke zduření: zhoubné (maligní) nebo nezhoubné (benigní) Semenné váčky -vyúsťují do chámovodu - fce - vylučují tekutinu bohatou na fruktózu (výživa a aktivace spermií) Močová trubice - asi 20 cm dlouhá - vede pánevním dnem až do penisu, prochází jí ejakulát a při pohlavním vyvrcholení se uzavírá její vnitřní svěrač a spermie nemohou projít do moč. trubice Penis (pyj) - mužský kopulační orgán, kterým prochází močová trubice, nese spermie stavba: kořen penisu tělo penisu - zakončeno žaludem - kolem žaludu je předkožka (řasa, kryje žalud)přechod předkožky na penis tvoří předkožková uzdičkatělo penisu - tvořeno 3 topořivými (kavenózními) tělesy - houbovité tkáně s cévamipři vzrušení se plní dutinky topořivých těles a dochází k erekci ztopoření penisuejakulace vypuzení semene, reflexní děj, při pohlavním vzrušením se reflexně omezí tok žílami penisu a tím dojde k nahromadění krve v dutinách ejakulát obsahuje sperma, vitaminy, 2 – 6 ml, v jednom ml je 40 milionů spermií poluce samovolné uvolnění semene ve spánku

Témata, do kterých materiál patří