Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
29. Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (286.97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vztahy mezi populacemi

 • vnitrodruhové – konkurence (kompetice), přirozený, pohlavní výběr

 • mezidruhové – mez druhy (nejhorší mezi zavlečenými a původními druhy, např. raci z Ameriky imunní vůči račímu moru; kozy na Galapágách spásají želvám potravu)

 1. predace

 • zlikvidování jiného organismu (mezi predátora se počítá i mandelinka bramborová, sežere celou rostlinu), podle potravy herbivoři (býložravci), karnivoři (masožravci), omnivoři (všežravci)

 • obrana proti predaci:

 1. mimetismus, mimeze = kryptické zbarvení, živočich vypadá úplně jinak (strašilky, co vypadají jako větvička)

 2. mimikry – oční skvrny, tvar a barvy jedovatých zvířat (korálovka připomíná korálovce)

 3. aposematismus – výstražné zbarvení (korálovci, mloci, dendrobátky)

 1. parazitismus

 • evolučně vyspělý parazit svého hostitele nezabíjí, parazitoidi zabíjí (lumčík na housence)

 • hyperparazitismus – parazitují na parazitech (zlatěnka ohnivá parazituje na hálkách žlabatky růžové)

 • endoparaziti (uvnitř organismu hostitele – tasemnice, toxoplasma) a ektoparaziti (komár, pijavice, klíště)

 • hemiparazité (poloparazité, zelené rostliny, např. jmelí), poloparazité (nezelené, přijímají od hostitele veškeré živiny, např. záraza)

 • obligátní parazitismus – parazit nemůže žít bez hostitele

 • fakultativní – přežije i bz hostitele, např. běláskové larvy v mraveništi

 1. symbióza

 • život spolu (v nejširších definicích zahrnuje i parazitismus)

  mutualismus – hodně úzká vazba mezi organismy (lichenismus, nitrogenní bakterie, E.coli v našich střevech)

  kooperace – volná spolupráce, např. medojed a medozvěstka (medozvěstka najde úl, medojed ho rozhrabe, najedí se oba), antilopy (dobrý čich) a žirafy (dobrý zrak) – hlídají svoje stádo společně

  komenzalismus – příživnictví, v mraveništi žijí rybenky (živí se výkaly mravenců), supové dojídají mršinu, kterou ulovil lev, epifytické rostliny

  neutralismus – opak symbiózy, organismy se neovlivňují vůbec (hroch a baobab)

SPOLEČENSTVA

 • biocenóza, soubor populací na sebe vázaných druhů

 • biodiverzita – druhová pestrost společenstva, dominantní druhy se podílejí na koloběhu látek nejvíc

 • ekoton = hraniční společenstvo, větší biodiverzita (předěl mezi lesem a loukou, lesní i luční organismy)

 • aktivita druhů ve společenstvu – časové členění = aspekty (např. jarní aspekt – hajní květena kvete dřív, než se stromy olistí)

 • prostorová členění, patra

EKOSYSTÉM

 • základní funkční jednotka v ekologii (společenstvo i biotop) – organizmy na určité ploše, vztahy s abiotickým prostředím, tok energie, koloběh látek

 • umělé ekosystémy (nutnost dodávat energii), jinak dochází k sukcesi (primární a sekundární – obsazování volných nik novými organismy, z kytek první R-stratégové)

 • stabilní ekosystém = klimax

 • invaze druhů – přirozená (migrace - hrdlička zahradní, habr), nepřirozená (introdukce – mandelinka, bolševník, akát…)

Témata, do kterých materiál patří