Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Stavba těl organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,02 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. STAVBA TĚL ORGANISMŮ Chemické složení organismu SUŠINA = zbytek těla organismu po odstranění vody, obsahujeorganické a anorganické látky POPELOVINA = zbytek těla organismu po spálení, obsahuje jen anorganické látky PRVKOVÉ SLOŽENÍ: biogenní prvky – tvoří 2/3 Mendělejovy tabulky prvků; prvky, z nichž jsou složeny organismy; gennos – vytvářet makrobiogenní1199,9 % živé hmotyzákladní:C, O, H, N – 95 %základní stavební jednotky proteinů, sacharidů, lipidů, enzymů, koenzymů, vitaminů, hormonů a nukleových kyselinostatní: S, P, Mg, Ca, Na, K, Cl, Fe – 4,9 % mikrobiogenní= stopové = katylitické0,1 % sušiny => v těle malé množstvísoučástí enzymůFe, Cu, Mn, Zn, I, … LÁTKOVÉ SLOŽENÍ: ANORGANICKÉ LÁTKY VODAtvoří asi 60 – 95 % objemu tělaVýznam: 1.rozpouštědlo – org. i anorg. látek, rozkládá je na lehce vstřebatelné ionty 2.transportní médium - přesuny infúzí, bez potřeby energie 3.chemický aktivátor – reaktant 4.pH– souvisí se stálým udržením pH 5.termoregulace – zabraňuje přehřátí organismu 6.prostředí pro chemické a fyzikální děje 7.produkt metabolismu SOLI buď disociovány na ionty (Na+, K+, Ca+) nebo vytvářejí nerozpustné sl. (uhličitany, křemičitany, fosforečnany)Významovlivňují osmózupHelektrické a transportní procesy na membránách součást makromolekulárních látek (barviva, enzymy,…)v nerozpustné formě vytvářejí ochranné a oporné struktury (schránky, kostry, …) PLYNYCO2, N2, O2, aj.. ORGANICKÉ LÁTKYstavební látky => tvoří různé struktury buněk a mezibuněčné prostoryzdroj a přenašeče energie funkce zásobnířídící funkce (DNA, hormony, enzymy)30 % organismu, 90 % sušiny BÍLKOVINY = PROTEINYmakromolekulární látky složené z aminokyselin spojených peptidickými vazbami; (amk asi 200, ale jen asi 21 se podílí na tvorbě bílkovin; záleží na pořadí, počtu, zastoupení aminokyselin)30 % z organických látek těla Funkce stavební látky (keratin, aktin, myosin, kolagen, elastin…),funkční látky (enzymy, protilátky, hormony…),zásobní látky (v semenech luštěnin),obranná (viry, protilátky, toxiny) Vznik peptidů a bílkovin kondenzací aminokyselin vznikají peptidy až bílkovinypodle počtu spojených amk rozlišujeme oligopeptidy (2 - 10), polypeptidy (10 - 100) a bílkoviny (100 a více)peptidy můžeme dále dělit na dipeptidy, tripeptidy, tetrapeptidy…kondenzace probíhá spojením karboxylové skupiny jedné aminokyseliny s aminovou skupinou jiné za současného odštěpení molekuly vody jako vedlejšího produktu obě aminokyseliny jsou pevně vázané peptidovou (peptidickou) vazbou -CO-NH- Struktura primární struktura bílkoviny – sekvence AMK, peptidová vazba, dána geneticky (DNA) sekundární struktura bílkoviny – prostorově se proplétají, vlivem vodíkových vazeb terciální struktura bílkoviny – prostorové uspořádání polypeptidových řetězcůvláknité = fibrilární (kolagen, keratin, elastin)kulovité = lobulární (albuminy, globuliny) kvarterní struktura bílkovin– větší počet peptidových řetězců, jeden útvar Dělení jednoduché bílkoviny - histony (globulární) – např. bílé krvinky, chromozomy - albuminy sérové – např. krevní sérum = plazm mléčné – mléko savců - globuliny sérové mléčné svalové aktin (hladké svalstvo) myosin (příčně-pruhované svalstvo i s aktinem) - skleroproteiny – oporné tkáně kolagenyelastenykeratinyspangin 2)složité bílkoviny = proteidy – obsahují nebílkovinnou složku = prostetická skupina - fosfoproteiny kaseinovovitelin - vajíčkolecitin - glykoproteiny mucin (sliny) - lipoproteiny – součástí membrán - chromoproteiny – enzymy s centrálním atomem kovu hemoglobinhemocyanin CUKRY = SACHARIDY organické sloučeniny složené z atomů uhlíku, vodíku a kyslíku rychlý zdroj energie (glukóza, škrob, glykogen,…), stavební látky (celulóza, chitin….), zásobní látka (u živočichů a hub glykogen, u rostlin škrob nebo inulin) schopnost udržovat a přenášet energii vázanou v chemických vazbách, velice snadno se nesou krví, vstřebávají se z potravy, projdou stěnami do tkáňového moku 10 % z organických látek těla vznik: fotosyntézou6 jednoduché cukry = monosacharidy aldosy, ketosy triosy (3 uhlíky: C-C-C) pentosy ( 5 uhlíků ve tvaru pětiúhelníku)- ribosa, deoxyribosa hexosy (6 uhlíků: C-C-C-C-C-C) rozdíly v polaritě (pravotočivé, levotočivé) - glukosa = hroznový cukr - fruktosa = ovocný cukr - galaktosa –součástí krve, glykoproteinů, hemicelulos a rostlinnýchslizů složené cukry = oligosacharidy disacharidy (2 monosacharidy) - sacharosa = třtinový (řepný) cukr - maltosa = sladový cukr - laktosa = mléčný cukr,savčí, mateřské mléko polysacharidy (mnoho monosacharidů)zásobní -rostlinný škrobamylopektin – ve vodě nerozpustný, rozvětvenýamylosa – ve vodě rozpustná, šroubovice, jod –modré zbarvení - glykogen – živočišný zpevňovací, zásobní- celulosa – stěny rostlinných buněk - chitin – živočichové, v buněčných stěnách hub, tvoří exoskelet krabů a hmyzu c)TUKY = LIPIDY estery vyšších karboxylových (mastných) kyseliny (organické kyseliny s 12 až 24 uhlíky) a alkoholu (např glycerolu)kapalné nebo pevné látkyvětšinou nerozpustné ve vodě (=> tepelný izolátor, ochrana proti vodě)zásobárna energie (oproti cukrům obrovské množství energie),rozpouštědla, stavební látky2 % z organických látek těla Jednoduché neutrální tuky–estery mastných kyselin (olejová, stearová, palmitová) a alkoholu glycerolu (glyceridy) vosky– slouží k promaštění srsti, odpuzení vody (např. lanolin – srst ovcí), ochranný povlak listů Složené fosfolipidy– stavební látky v buňce (hl. buněčná membrána) sfingofosfolipidy– mozek a nervy, u člověka 25 % všech tuků glykolipidy– cerebrosidy (sfingosin, mastná kys., galaktosa): mozek, nervy, játra, l ledviny, plíce gangliosidy: ganglia nervových buněk, šedá kůra mozková, podílejí se na specifitě krevních skupin lipoproteiny biologické membrány –stěny buněk a organel, 2 vrstvy lipidů, pro přenos látek z buňky a naopak, přijímání informací z okolí, k vzájemnému rozpoznávání a komunikaci mezi buňkami Odvozené steroidy– součást hormonů (D-vitamíny, testosteron) eikosanoidy– mnoho různých fyzio. účinků na buněčné úrovni d) NUKLEOVÉ KYSELINY - makrom

Témata, do kterých materiál patří