Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Proteiny v živých soustavách

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PROTEINY V ŽIVÝCH SOUSTAVÁCH Proteiny (bílkoviny) jsou spolu se sacharidy a lipidy základní složkou živých soustav. Jsou významné pro zachování a obnovu tělesných struktur, podílí se na tvorbě hormonů, enzymů, barviv a trávicích šťáv. Proteiny jsou přírodní makromolekulární látky složené z minimálně 100 aminokyselin (AMK). Celkem je známo asi 700 aminokyselin, nicméně v živých organizmech se jich vyskytuje pouze 20 (proteinogenních), z nichž je 8 esenciálních (nepostradatelných) tzn. tělo si je nedokáže vytvářet, musí být přijímány v potravě. Esenciální AMK: valin, leucin, izoleucin, threonin, lysin, methionin, fenylalanin, tryptofan. Obecný vzorec AMK AMK jsou opticky aktivní, stáčí rovinu polarizovaného světla – vyjímka-GLYCIN. V závislosti na pH tvoří ionty. Při určité hodnotě pH vytvoří obojetný ion tzv.AMFION. Hodnota pH, při níž vzniká amfion se nazývá jakoizoelektrický bod pI. Spojování aminokyselin peptidickou vazbou *Spojením 2 až 10 aminokyselin vznikají oligopeptidy, 11 až 100 aminokyselin vznikají polypeptidy a spojením více než 100 aminokyselin peptidickou vazbou vnikají proteiny. **Peptidická vazba se dokazuje tzv. biuretovou reakcí (reakcí vzorku s NaOH a CuSO4). Jestliže je bílkovina přítomna, vzniká charakteristické modrofialové zbarvení. Významné peptidické látky ANTIBIOTIKA – Penicilin (penicillium notatum)Cyklosporiny (imunospupresiva pro potlačení imunity) TOXINY – Botulotoxin, jedy hadů, včel, pralesniček…PEPTIDICKÉ HORMONY – Oxytocin (sekrece hormonů) -Inzulín (snižuje hladinu glukózy) – buňky B -Glukagon (zvyšuje hladinu glukózy) – buňky A * Glykémie = stálá hladina glukózy, udržována inzulinem a glukagonem vznikajících na Langerhansových ostrůvcích ve slinivce břišní. VÝZNAM A FUNKCE PROTEINŮ Stavební funkce KOLAGEN – v chrupavkách, kostech a svalech. ELASTIN – v kůži, stěnách cév. KERATIN – v kůži a jejích derivátech. FIBROIN – v přírodním hedvábí. Transportní a skladovací funkce HEMOGLOBIN – přenos dýchacích plynů, v červených krvinkách. MYOGLOBIN – přenos kyslíku v kosterních svalech. ALBUMINY – transport živin v krevní plazmě. TRANSFERIN – přenos železa v organizmu. FERITIN – skladovaní železa ve slezině. Pohybová funkce AKTIN a MYOZIN – umožňují pohyb kosterního svalstva. TROPONIN A TROPOMYOZIN – zajišťují funkci aktinu a myozinu. FLAGELIN – v bičících. Řídící a regulační funkce HORMONY – regulační látky ENZYMY – biokatalyzátory. Obranná a ochranná funkce IMUNOGLOBULINY – bílkoviny v krevní plazmě, zajišťující obranyschopnost. FIBRINOGEN – podílí se na srážení krve. Zásobní funkce Pouze v semenech bobovitých rostlin, neukládají se v tělech organizmů.(Pouze v extrémních případech k zisku energie – př. hladovka). Smyslová funkce Mnohé bílkoviny snímají smyslové informace, které jsou dále zpracovávány. ROZDĚLENÍ PROTEINŮ JEDNODUCHÉ (HOMOPROTEINY) Fibrilární = vláknité = skleroproteiny Mají stavební funkci, jsou nerozpustné ve vodě, nestravitelné. KERATIN: obsahuje relativně velké množství cysteinu, je přítomen zejména v kůži, nehtech, peří a ve vlasech. KOLAGEN: molekuly obsahují zejména glycin, prolin a hydroxyprolin. Tato bílkovina je obsažena v kůži, ve šlachách, chrupavkách a kostech. Společně s Ca3(PO4)2 tvoří základ kostry vyšších živočichů. Tepelným zpracováním kolagenu vzniká klih, případně želatina. Želatina – potravinářská surovina, je to velmi jemný a čistý klih. Má schopnost rosolovatění. Od technického klihu (lepící hmota) se liší i v čistotě a použitých surovinách. ELASTIN: ve šlachách, vazech, kůži, stěnách tepen FIBROIN: obsažen v přírodním hedvábí FIBRINOGEN: v krvi a míše. Uplatňuje se při srážení krve = enzymatický proces, při kterém je třeba vitamín K a Ca2+. Za pomoci vitamínu K se v játrech tvoří bílkovina protrombin. Ten se činností enzymu trombokinázy a Ca2+ přeměňuje na trombin. Trombin působí jako enzym a vyvolá přeměnu fibrinogenu na vláknitý nerozpustnýFIBRIN. Fibrin vytvoří v ráně síť vláken, která zachycují krevní destičky, vytvoří se krevní koláč a céva se uzavře. Globulární = klubkovité = sferoproteiny Mají kulovitý = globulární tvar a jsou rozpustné ve vodě nebo v roztocích solí. Vyskytují se ve většině tělních tkání, v krevní plazmě a tělních tekutinách vůbec. Funkce je většinou transportní, obranná, katalytická. HISTONY: obsahují zásadité AMK, vyskytují se v jádře buňky, kde jsou na ně vázány nukleové kyseliny. Histony obsahují vysoký podíl tyrosinu a glutaminu. PROLAMINY, GLUTELINY- rostlinné bílkoviny, obsahují hlavně prolin a glutamin. Tvoří základ lepku = glutenu. ALBUMINY- rozpouštějí se v čisté vodě. Jsou obsaženy v mléce, vaječném bílku a v krevním séru. Jsou zdrojem AMK pro organismus. GLOBULINY - nerozpouštějí se v čisté vodě, ale ve zředěných roztocích solí, kyselin a zásad. Jsou obsaženy v mléce, vaječném bílku, krevním séru, jaterní a svalové tkáni. SLOŽENÉ (HETEROPROTEINY) Obsahují nebílkovinnou složku, která se obecně označuje jako protetická skupina. Lipoproteiny: nebílkovinnou složkou je lipid. Podílejí se na stavbě buněčných membrán. Glykoproteiny: obsahují sacharidy. Jsou ve slinách, vylučuje je sliznice trávicí trubice. MUCIN – chrání žaludeční stěnu před štěpnými účinky enzymů. Fosfoproteiny: v molekulách jsou esterově vázány molekuly H3PO4 na hydroxylovou skupinu serinu. Nacházejí se především v mléce a ve vaječném bílku. Jsou zdrojem fosforu pro syntézu nukleových kyselin. KASEIN: v mléce ve formě vápenaté soli, je zdrojem vápníku. Metaloproteiny: komplexy bílkovin s kovy. FERRITIN: zásobárna železa v játrech a ve slezině. TRANSFERIN: zprostředkovává přenos atomů železa. Hemoproteiny = chromoproteiny („barevné proteiny“). Obsahují v molekule hem, jehož struktura je odvozena od porfinu. HEMOGLOBIN: červené krevní barvivo. Zprostředkovává přenos dýchacích plynů. Obsahuje Fe2+. Oxidační stupeň železa se při přenosu kyslíku a oxidu uhličitého nemění! MYOGLOBIN: červené barvivo svalů. Zásoba kyslíku při intenzivní svalové práci. CYTOCHROMY: katalyzují oxidační procesy v buňkách. SYNTÉZA PROTEINŮ Syntéza prote

Témata, do kterých materiál patří