Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Proteiny v živých soustavách

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

inů (translace) probíhá na ribozomech (tvořené rRNA), jejichž stavebními jednotkami jsou aminokyseliny, které jsou na ribozomy přenášeny pomocí transmitové/přenašečové (tRNA). Informaci o tom, jak mají být aminokyseliny v řetězci uspořádány, obsahuje mediátorová (mRNA). Předlohou pro tvorbu mRNA je DNA. STRUKTURA PROTEINU Primární struktura – je dána uspořádáním aminokyselin v řetězci, podmiňuje vlastnosti proteinu. Sekundární struktura – prostorové uspořádání aminokyselinového řetězce bez ohledu na uhlovodíkové zbytky v aminokyselinách. Může mít dvojí podobu: skládaný list(ß – konformace)pravotočivá šroubovice (α – konformace = α – helix). Na jeden závit šroubovice připadá 3,6 aminokyselinového zbytku. Vazba je zpevněna vodíkovými můstky. Terciární struktura – vyšší prostorové uspořádání struktury sekundární, zpevněna disulfidi ckými vazbami, uspořádání uhlovodíkových zbytků v aminokyselinách. Sekundární a terciární struktura se může měnit podle podmínek prostředí - vlivem teploty, pH a chemických látek. Nevratná změna =denaturace, denaturace působením teploty =koagulace. Je-li denaturace vratná =renaturace. Základní forma bílkoviny bez porušené struktury =nativní forma. Kvartérní struktura – vyskytuje se pouze u některých proteinů, např. hemoglobin – má čtyři aminokyselinové řetězce = podjednotky, myoglobin – má dvě podjednotky. Podjednotky nejsou navzájem spojeny peptidickými vazbami.

Témata, do kterých materiál patří