Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Seminární práce z biologie - ADHD

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Seminární práce z biologie ADHD Název školy Obsah 1Úvod6 2O ADHD obecně7 2.1Vývoj označení této poruchy7 2.2Zpochybňování konceptu ADHD8 2.3Typy ADHD8 3Příčiny vzniku10 4Příznaky12 4.1Symptomy nepozornosti12 4.2Symptomy hyperaktivity12 4.3Symptomy impulzivity13 5Léčba15 6Závěr17 7Poznámkový aparát18 8Použité zdroje a literatura20 Úvod Pro svoji seminární práci z biologie jsem sivybrala ADHD, a to nejspíše proto, že to bylo první téma, které mě v momentě zadávání napadlo. Zdálo se mi to jako skvělý nápad, a tak už jsem nad ničím jiným ani nepřemýšlela. Samozřejmě mě k této volbě vedly i jiné důvody. Jednoduše řečeno mě tato porucha zaujala. Poprvé jsem se s pojmem ADHDsetkala v české filmové komedii „Tady hlídám já!“, což bylo před mnoha lety a v té době, a ještě dlouho potom jsem tomu nevěnovala pozornost. Ta se dostavila až později, když jsemslyšela o specifických potřebách dětí. Ze všeho jsem si nějakvybralahyperaktivitu s poruchou pozornosti. Chtělajsem se o tom dozvědět více, minimálně si o tom něco přečíst. Osobně jsem se s člověkem, který má ADHD nesetkala, nebo o tom alespoň nevím.Takže nemám osobní zkušenost s prací s dětmi s ADHD, ale v případě, že by taková situace nastala, doufám, že bychměla pevné nervy na to, abych to zvládla. Když jsem sizačala o problematice číst, z počátku mě trochu vyděsilo, že jsem v některých příznacíchzačala poznávat své chování. Aleřekla jsem si, že k tomu musím přistupovat z odborného hlediska a své hypotézy a domněnky můžu řešit jindy. O ADHD obecně „Zkratka ADHD pochází z anglických slov Attention Deficit Hyperactivity Disorder, což se do češtiny překládá jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Také bývá označována jako hyperkinetická porucha.“1 [online]. Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, 2009 [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: http://www.adehade.cz/o-adhd/ ADHD je porucha vývoje nervového systému, která se projevuje různě vyjádřenou poruchou pozornosti (nepozorností), hyperaktivitou a impulzivitou, které jsou zároveň neadekvátní věku. Zatímco u malého dítěte je normální, že neudrží déle pozornost, u většího dítěte, které chodí do školy, se předpokládá, že bude pozorně naslouchat výuce.2ADHD - Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou.Aminocure [online]. Praha: Aminokyselinová léčba Praha, 2017 [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: http://www.aminocure.cz/adhd/ ADHD syndrom je často doprovázen dalšími onemocněními jako je epilepsie či zpoždění mentálního vývoje a řeči. V lehčích případech pak není snadné rozlišit děti s ADHD od těch, které jsou jen velice aktivní, mají zájem o všechno kolem sebe, ale poruchou vývoje nervového systému netrpí.3ADHD - Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou.Aminocure [online]. Praha: Aminokyselinová léčba Praha, 2017 [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: http://www.aminocure.cz/adhd/ Je zajímavé, že příznaky impulzivity a hyperaktivity se projevují třikrát až pětkrát častěji u chlapců. Ti tak na sebe poutají mnohem větší pozornost, protože ADHD je u nich rozpoznatelná snáze než u opačného pohlaví. Okolím jsou pak považováni za „zlobivé“, „uličnické“ apod. Dívky častěji postihuje porucha pozornosti a společnost je proto vnímá spíše jako nenápadné, či „hloupé“.4 [online]. Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, 2009 [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: http://www.adehade.cz/o-adhd/ Vývoj označení této poruchy Dříve se pro výše zmíněné příznaky používaly také termíny LDE (lehká dětská encefalopatie) nebo LMD (lehká mozková dysfunkce). Takové diagnózy jsou však v současnosti dávno přežité a z lékařského hlediska chybné.5 [online]. Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, 2009 [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: http://www.adehade.cz/o-adhd/ Dnes je i v Česku běžně používaná zkratka ADHD, pocházející z americké klasifikace nemocí (DSM IV). Evropa se řídí Mezinárodní klasifikací nemocí (MKN-10). Ta v zásadě definuje dvě poruchy, které se ve svém výskytu často doplňují. porucha aktivity a pozornosti (označena kódem F 90.0)hyperkinetická porucha chování (F 90.1)6 [online]. Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, 2009 [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: http://www.adehade.cz/o-adhd/ Obě dvě poruchy spadají pod tzv. hyperkinetické poruchy (F 90). Termín ADHD je používán především ve Spojených státech a do evropského prostředí pronikl proto, že většina relevantních výzkumů má svůj původ právě v USA.7 [online]. Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, 2009 [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: http://www.adehade.cz/o-adhd/ Zpochybňování konceptu ADHD Z některých úst slýcháme zpochybňování celého konceptu ADHD. Někteří lidé používají argumenty typu: zlobivé děti existovaly vždycky…, lidé jsou různí a problémy nastávají, když tato různost není respektována institucemi, např. školou… tyto instituce (jako např. škola) jsou ze své povahy netolerantní a direktivní… moderní doba má na děti přehnané nároky…“ atd. V případě dětí s poctivě diagnostikováným ADHD jde o argumenty falešné. Neberou totiž v úvahu neurobiologii mozku postižených dětí.8 [online]. Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, 2009 [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: http://www.adehade.cz/o-adhd/ Někdy naopak slýcháme přímé útoky na postižené děti typu: „děti se nesoustředí proto, že nemají vypěstovanou vůli… je k nim třeba zaujímat pevné, direktivní, výchovné postoje… škola má za úkol děti nepozornosti odnaučit…“. Uvedená tvrzení opět poukazují na popírání neurobiologické povahy onemocnění. Lze potom snadno sarkasticky argumentovat analogií s jiným onemocněním mozku, např. poznamenat něco ve smyslu „ať se ti epileptici odnaučí těm křečím, vždyť se na to nedá koukat…“. Některé výroky jdou ještě hlouběji do rodin postižených dětí a zaujímají pseudomoralistní postoje, např.: „vůbec se nedivím, že v takové rodině mají tak roztěkané a divoké dítě…, jablka nepadají daleko od stromu…, oni jsou sociálně slabí a ještě (nebo právě proto!) mají nepozorné děti…“ atd. V těchto situacích „pseudoodborníci“ obviňují rodinu (rodiče) ze selhání, což v některých případech velmi komplikuje další spolupráci a v

Témata, do kterých materiál patří