Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Systematika rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Systematika rostlin

doména: EUKARYA
říše: PLANTAE
podříše: PROTOBIONTA - nižší rostliny
oddělení: 1) RODOPHYTA
2) CHLOROPHYTA

ŘASY

 • algologie

 • autotrofní rostliny

 • chlorofyl a + ?

- uvnitř tylakoidů chloroplastů

 • tělo nižších rostli tvoří STÉLKA (thallus) - jednoduché

- nerozlišené na orgány

- nesou vodivé CS

- jednobuněčné a mnohobuněčné

typy stélek

1) jednobuněčné

a) BIČÍKATÁ STÉLKA = monadoidní

 • jednojaderná

 • nejjednodušší typ

 • kapkovitý tvar

 • k pohybu má 1-více bičíků

 • má světločivnou skvrnu stigmu

 • na povrchu má perikulu, celulózní BS, nebo je nahá

b) KULOVITÁ STÉLKA = kokální

 • nepohyblivá

 • jednojaderná

 • nemá BS na povrchu

 • nemá pulzující vakuolu

 • nemá stigmu

c) TRUBICOVITÁ STÉLKA = sifonální

 • stelká tvořena jen jednou buňkou s BS

 • je mnohojaderná

 • je vláknitá a vakovitá

2) mnohobuněčné

a) TRICHÁLNÍ STÉLKA

 • vláknitá stélka

 • mnohobuněčná z jednojaderných buněk

b) SIFONOKLADÁLNÍ STÉLKA

 • mnohojaderná

 • vláknitá a vakovitá

 • větvená

c) PLETIVNÁ STÉLKA

 • vývojově nejvyšší

 • tvořena kauloidem a bočními větvemi

 • k podkladu přirůstá pomocí rhizoidů

rozmnožování řas

 • pro rozmnožování řas je typické střídání pohl. a nepohl. generace => rodozměna - metageneze

GAMETOFYT SPOROFYT

- haploidní - diploidní

- pohlavní generace - nepohlavní generace

- vyrůstá ze spor - vyrůstá z gamet

 • u řas převládá gametofyt = haploidní stélka

GAMETOFYT
 • gametangia -> gamety (meiózou)

 • ♂ + ♀ => zygota (2n) -> sporofyt ->sporangia (výtrusnice) -> spory (výtrusy

gamety

 1. IZOGAMETY

- stejný tvar i velikost

- rozlišují se fyziologicky

- izogamie

 1. ANIZOGAMETY

- liší se tvarově i velilostně

- anizogamie

SPERMATOZOIDY

- jsou pohyblivé

OOSFÉRA

- vaječná buňka

- je nepohyblivá

- uvnitř gametangia

SPOROFYT

spory

 1. APLANOSPORY

- bez bičíků

 1. ZOOSPORY

s bičíky

RUDUCHY - rhodophyta

 • chlorofyl a + d, fykocianin

 • jednobuněčná, vláknitá, nebo pletivná stélka

 • zás. l. - floridový škrob

 • BS tvoří hlavně pektiny, celulóza méně

 • rozmnž. - jednobuněčné pomocí dělení

- mnohobuněčné pomocí spor a oogamie

 • vyskytují se v teplejších mořích, ve větších hloubkách

i ve sladké vodě

GELIDIUM - vyluhováním BS získáme agar - používá se v potravinářství, při výrobě papíru, jako živná půda v laboratoři pro pěstování organismů

PUCHRATKA - zást. puchratka kadeřavá

- vyluhováním získáme karagen

POTĚRKA - sladkovodní ř. (v rašeliných tocích)

ZELENÉ ŘASY (chlorophyta)

 • vyvinuli se z nich vyšší rostliny

 • všechny typy stélek

 • v přírodě jsou velmi hojně zastoupeny

 • chlorofyl a + d, betakaroten, xantofyly

 • zás. l. - škrob

 • BS tvoří celulóza; je více vrstvá

 • sladkovodní zástupci, málo mořských

 • souš (kameny, v půdě)

 • velký evoluční význam

 • producenti kyslíku

 • složka v potravním řetězci

 • ZELENIVKY (chlorophycae)

- jednobuněčná stélka

- žijí buď jednotlivě, nebo v koloníích, nebo v cenobiích

Témata, do kterých materiál patří