Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
51. Metabolismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

51. Metabolismus - souhrn biochemických reakcí - přeměny látek a energií v organismu (na buněčné úrovni) - soubor všech reakcí, kterými buňka zajišťuje příjem, zpracování, výdej látek a v nich energii - základní projev života - neustálé rozmanité biochemické reakce probíhající ve všech buňkách - bazální metabolismus - látková přeměna pro udržení života při tělesném i duševním klidu -> pouze účel přežití, hybernace - metabolity = všechny látky, které vznikají a přeměňují se v průběhu metabolické reakce -> jsou dále využívány Základní typy metabolismu 1, látkový - příjem živin a rozštěpení na jednoduché - syntéza nových sloučenin na výstavbu a regeneraci buněk - jsou zde nutné enzymy - př. pepsin 2, energetický - platí zde termodynamické zákony - E se při práci neztrácí, ale mění se na jiné formy - nevyužitá energie se mění v teplo - neustále v buňce probíhá mnoho procesů, při kterých vzniká energie - uvolňuje se nebo se spotřebuje -> tok energie v buňce -> zajišťován vysoce účinným systémem - katabolismus - produkce ATP - anabolismus - spotřeba ATP - buňka získává energii vždy rozkladem organických látek: A, organické látky pro rozklad získává příjmem z okolí = heterotrofie B, organické látky si sama syntetizuje, využívá světlo = autotrofní -> energie se nevyužije přímo, ale uloží se do ATP ATP - makroenergetická sloučenina - univerzální přenašeč energie v buňkách -> zbytky kyseliny fosforečné jsou spojeny kovalentní vazbou -> pro vytvoření jedné makroergní vazby je třeba dodat energii přes 30KJ - následným rozštěpením vazby se stejné množství energie uvolní a ta může v buňce konat práci - volná energie (GIBSOVA ENERGIE) - ADP snadno přijímá energii z energeticky bohatších sloučenin Metabolické reakce - sled biochemických reakcí, které vedou od substrátu ke konečnému produktu - vytvářejí řetězce nebo uzavřené cykly reakcí - platí u nich vztah katabolismu a anabolismu A, anabolické - reakce skladné - látky stavební - růst těla a obnovení buněk - látky biologicky významné - enzymy, hormony, nukleové kyseliny - energie se spotřebovává - endergonické reakce B, katabolické - reakce rozkladné - štěpení na látky jednodušší - energie se uvolňuje - exergonické reakce - vzniklá energie se ukládá do ATP Enzymy - na povrchu molekuly enzymu - aktivační centrum (vazebný receptor) -> přilnavost pouze na určité buňky - aktivátor - urychlení, inhibitor - zpomalení reakcí - většinou bílkovinná povaha - katalyzátory biochemických reakcí - působí při nízkých koncentracích - po skončení reakce beze změny vystupují - aktivita enzymů je závislá na koncentraci substrátu, na teplotě, na pH prostředí - proenzym - neúčinná forma enzymu klasifikace enzymů - konstitutivní - stále přítomné v buňce - adaptivní - syntetizovány dle potřeby podle funkční specifity - k substrátu - sacharáza, laktáza, maltáza - k reakci - ligázy, transferázy, hydrolázy podle místa působení - extracelulární enzymy - z buněk do krve - přenos na místo reakce - intracelulární enzymy - jsou přímo v buče podle chemického složení - jednoduché - pouze bílkovina - složené - apoenzym - bílkovina - kofaktor - nebílkovinná část, kovy, vitaminy podle toho, kde se nacházejí - vázané - aktivní pouze na specifické membráně, velmi rychle - volné - v cytoplazmě Fotosyntéza - viz. mat otázka 7 Buněčné dýchání - biologická oxidace živin - probíhá v mitochondriích - umožňuje využívat organické látky uložené v těle jako zdroj energie pro všechny životní děje - ATP neprochází přes membrány, buňka si je vytvoří sama - buněčné dýchání - probíhá za přítomnosti kyslíku, aerobní x anaerobní - probíhá ve všech buňkách - nejčastěji se prodýchává glukóza (oxidace na H2O a CO2), ale i lipidy a proteiny - anaerobně - alkoholové kvašení, mléčné kvašení, octové kvašení - 2 molekuly ATP - aerobně - 38 molekul ATP ETAPY BUNĚČNÉHO DÝCHÁNÍ - 2 fáze A, přípravná fáze - bez zisku energie - štěpení makromolekulárních látek na malé molekuly - proteiny -> nukleové kyseliny, lipidy -> glycerol, polysacharidy -> glukóza B, vlastní buněčné dýchání anaerobní glykolýza - v cytoplazmě, bez přítomnosti kyslíku - energeticky málo výnosný děj -> pouze 2 molekuly ATP - glukóza -> 2x kyselina pyrohroznová (PYRUVÁT) Osudy pyruvátu 1, anaerobní podmínky - přeměna na laktát (mléčné kvašení) -> laktát vzniká ve svalech při nadměrné fyzické námaze -> když jedou na kyslíkový dluh, vylučují laktát -> vzniká kyselina mléčná - bolest svalů -> v játrech je resyntetizována na glukózu - přeměna na alkohol (alkoholové kvašení) -> činnost kvasinek - pivo, víno do 15% - smrt kvasinek 2, aerobní - Krebsův cyklus - oxidativní dekarboxylace -> vzniká energie - do Krebsova cyklu vstupuje přeměněný PYRUVÁT - Acetyl CoA - je vydýcháván a vzniká CO2 a vodík - vodík vstupuje do dýchacích řetězců, kde je postupně oxidován až na vodu, přitom se uvolňuje energie, která je z 60% také ve formě tepla a ze 40% se energie uvolňuje jako ušlechtilá energie tj. energie, kterou může buňka využít i jinak než na teplo -> na tvorbu ATP - zisk energie = 36 ATP + 2 z anaerobní glykolýzy = 38 molekul ATP = nepřímá oxidace - důležitých 40% - přímá oxidace - energie se uvolní pouze ve formě tepla a světla

Témata, do kterých materiál patří