Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vyšší rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Vyšší rostliny Mnohobuněčné, převážně autotrofní, obvykle přizpůsobené životu na soušiTělo = kormus – kořen, stonek, listy (u mechorostů ještě stélka)Odvozeny od zelených řas na základě společných znakůŽivot na souši – kutikula, průduchy, zdokonalení vodivých pletivZe zygoty vzniká zárodek (embryo), poté jedinecHeteromorfní rodozměna – větší podíl nepohlavní generace (sporofytu) oproti pohlavní (gametofytu) či naopak, vázané na atmosférickou vodu (déšť, rosa)Tří vývojové proudy – oddělení: mechorosty, kapraďorosty, semenné rostliny Mechorosty: Suchozemské výtrusné rostlinyGametofyt > sporofytNejprimitivnější skupina vyšších rostlinBez cévních svazků → malý vzrůstGametofyt buďto lupenitý (stélka), nebo rozlišen na kauloid a fyloidyK podkladu přichyceny rhizoidyVýrazná rodozměna:Z jednobuněčného haploidního výtrusu vyklíčí zelený prvoklíčekZ prvoklíčku vyrůstá rostlinka – nese pohlavní orgány (samčí pelatky, samičí zárodečníky)Dvoubičíkaté spermatozoidy, a samičí oosféra (1 v zárodečníku)Oplození ve vodním prostředíOplozená vaječná buňka – zygota – diploidiní sporofytní generaceSporofyt: noha, štět, výtrusnice (tobolka)Redukčním dělení vzniknou spory, po dozrání vypadnou a sporofyt umíráSporofyt je zcela závislý na gametofytní rostlinceVegetativní rozmnožování: úlomky rostlinky, rozpad prvoklíčku Játrovky: Vývojově nejnižšíNemají střední žebro, jsou uspořádány ve dvou řadáchGametofyt buďto lupenitý, nebo rozlišený na lodyžku a lístkyPorostnice mnohotvará Mechy: Vývojově nejdokonalejší třída mechorostůDobře vyvinutý lupenitý nebo vláknitý prvoklíčekSpirálně uspořádané lístky se středním žebremU nejdokonalejších se může vyskytovat pruh vodivého pletivaVývojově nejpůvodnější: rašeliníky – vlhká stanoviště, kyselejší podklad, horní vrstva dorůstá, spodní vrstva odumírá a tvoří rašelinuMěříky – lesní půdy s příznivými vlastnostmiBělomech sivý – kyselejší půda jehličnatých lesůPloník ztenčený Kapraďorosty Výtrusné cévnaté rostlinySporofyt > gametofytGametofyt redukovaný – povaha stélky, nezávislý na sporofytuSporofyt – stonek, listy a pravé kořeny (kromě psilofytů)Netvoří květy ani semenaListy – mikrofylní (malé, šídlovité listy) a megafylní (velké, členěné, zpeřené)Listy provádí asimilaci vody a nesou výtrusnice Psilofyty Nejstarší, vývojově nejprimitivnějšíVětšina vymřela (ryniofyty)Vývojový základ všech ostatních vyšších rostlinVidličnatě větvené stonky zakončené výtrusnicemi Plavuně Nečlánkovaný vidličnatě větvený stonekDrobné, čárkovité mikrofylní lístkyVýtrusnice na spodní straně listů (sporofylů)Spora – podzemní prokel – po několika letech gametangiaOplození vaječné buňky – sporofyt (gametofyt poté brzy odumírá)Všechny jsou zákonem chráněnéPlavuň vidlačka Přesličky Dnes bylinný charakterDříve až 30 m vysoké, stromovité – vymřely, vznik uhlíVytrvalé cévnaté rostliny s plazivými oddenky a dutými, přeslenitě větvenými stonkyDrobné šupinovité listyDva typy lodyh: jarní – nezelená, nesoucí výtrusnicový klas, letní – zelená, asimilující, shromažďuje v oddenku zásobní látkySpory se rozšiřují ve shlucích – usnadňuje rozmnožováníJednopohlavný prokel – pohlavní orgány (pelatky nebo zárodečníky)Z pelatek se uvolní mnohobičíkaté spermatozoidy, ve vodním prostředí se přenesou k zárodečníku, oplodní vaječnou buňkuPřeslička rolní, přeslička lesní Kapradiny Převážně byliny, v tropech i stromovité druhyMegafylní vývojová větev kapraďorostůListy zpeřené, funkčně nerozlišenéStonky plné, nečlánkované, často jen ve formě oddenkuVýtrusnicové kupky na rubu či okraji listuPrstenec na obvodu výtrusnic – umožňuje uvolňování drobných sporZelené, lupenité prokly – srdčitý tvarKapraď samec, papratka samičí, osladič obecný, hasivka orličí, žebrovice různolistá

Témata, do kterých materiál patří