Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Původ a vývoj člověka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (91,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Charles Darwin- -„O vzniku druhů přírodním výběrem“-vysvětlení jeho teorie vývoje : druhy se pohotově přeměňují, aby se přizpůsobily měnícímu se prostředí, kt. by mohlo způsobit jejich zánik - 1871 - „Původ a vývoj člověka“– tímto dílem rozšířil svou evoluční teorii i na člověka - Afrika – kolébka lidstva nepřesný výklad – člověk vznikl z opice x tvrdil: kdesi v minulosti společný předchůdce opic a člověka srovnal člověka s lidoopi- spol. znaky, na kterých dokazoval příbuznost ze 100 znaků- šimpanz 80 shodných s člověkem gorila60 gibon40 příbuznost krevních skupin i s nižšími primáty Makak rhesus– objasněno proč umírali novorozenci na žloutenku => látka v krvi – Rh faktor 1 pár mléčných žláz na tzv. mléčné liště podobné nemoci – nejznámější AIDS člověk má ale i odlišné znaky, kterými s dá charakterizovat lidský druh = řada výhradně lidských znaků – týká se hlavně kostry : ČLOVĚK X OSTATNÍ PRIMÁTI - vzpřímená postava - páteř dvakrát esovitě prohlá - podélná a příčná klenba na chodidle - zmohutnění a změna postavení pánve - týlní otvor zespoda - parabolický zubní oblouk - obličejová část se zasouvá pod mozkovnu, menší část lebky - hl. část- mozkovna - zvětšuje se mozek=> typicky lidské chování- kultura, spol. život obloukovitá ploché nohy jiné zakloubení zezadu do U naopak NěmecErnest Hackel– - velké opice JV Asie (gibon a orangutan) – čl. blíže než velké afr. opice - 1891 – k jeho radosti nalezen na Jávě Pithecanthropus POZŮSTATKY PO VÝVOJI: Rudimenty- typické pro všechny zástupce druhu x už neplní svou funkci - zuby moudrosti, kostrč, červovitý výběžek střeva - svaly na ovládání ušního boltce - plod mezi 4.(5.) – 8. měsícem někdy ochlupený = LANUGO (-> opadají do plodové vody) Atavismy- sem tam někdo - někt. živočišné znaky-> rudimenty-> přestanou se oblevovat-> atavismy - někdy zuby moudrosti nevyrostou, funkční uchohybné svaly - nadpočetná prsní bradavka- v místě kde končí hrudní koš - nadměrné ochlupení – hypertychóza VÝVOJOVÉ ANOMÁLIE: - embryogeneze ( vnější vliv ) ->poruchy - vývoj orgánu ustrne na nižším stupni, nedokončí se - rozštěpy ( patra, rtu) – lze odstranit - páteře- páteřní mícha kouká - vrozené srdeční vady- neúplné oddělení komor, zůstane otvor- lze odstranit - nedovyvinutá chlopeň - krční píštěl- žab. štěrbina zůstane, díra v hrtanu fylogenetický vývoj čl.- součást kmenového vývoje obratlovců současné hypotézy o vývoji člověka jsou dokládány kosterními nálezy různě pokročilých bytostí žijících v obdobítřetihoračtvrtohor na základě tělesných vlastností je člověk zařazen do zoologického systému Kmen: STRUNATCI Podkmen: OBRATLOVCI Třída: SAVCI Řád: PRIMÁTI Nadčeleď:Hominoidea Řád: Nehetnatci (primáti- Primates) Podřád: Poloopice Podřád:Vyšší primáti Skupina: Ploskonosí Skupina: Úzkonosí Nadčeleď: Cercopithecoidea Nadčeleď:Hominoidea Čeleď:Gibonovití Čeleď:Hominidae Podč.:Orangutanovití Podč.:Homininae Tribus: Gorily Tribus:Hominini Šimpanzi Australopithecus Paranthropus Lidé První primáti navazují nahmyzožravce ->poloopice – z nich se oddělilivyšší primáti(nezávisle na sobě skupina ploskonosých a úzkonosých). Úzkonosí - nadč. Cercopithecoidea ->vede k opicím starého světa (paviáni, makakové, kočkodani, hulmani) nadč. Hominoidea – č. Gibonovití a č. Hominidae Z vývojové větve hominidů se nejdř. oddělili orangutani (před 11 mil let)-> gorily (9-8 mil)->šimpanzi (6-5 mil) = nejbližší příbuzní člověka. - člověk je posledním a vývojověnejvyšším článkem soustavy živočichů primitivní primáti začali velmi brzy zručně šplhat po stromech aby dokázali dobře šplhat, potřebovali zvládnout dvě věci :uchopovat věci a odhadovat vzdálenosti - jejich zvládnutí jim umožnilidva charakteristické znaky primátů : oči dopředu- binokulární vidění chápavé prsty 1. nálezy č.Hominidea –32 mil. letstaré (živili se rostlinou stravou- velké stoličky) > z nich – přímý předek lidoopů a čl.Proconsul (konec třetihor – miocén) 22 – 20 mil.let lesy V Afriky (kolébka lidstva vůbec) pohybovali se po čtyřech končetinách po stromech a občas i slezli pohyb zem. kůry -> rozdělen na 2 skupiny - Z – přetrval les - > gorily, šimpanzi - V – přizpůsobení suchu (savany) -> dvounožci (4 mil. let) společně s ním – Dryopithecus –15 mil. let, už i jiné kontinenty (Evropa) -15 mil let – rozštěpení větve -> dál už jen předchůdci člověka (ne lidoopů) - na této linii vývoj typicky lidských znaků = procesHOMINIZACE(postupně, zcela ažHomo) Hominizace : 3 komplexy znaků změna stavby hrudníku a hor. končetiny (týká se i lidoopů) - hrudník soudečkovitý (hloubka menší než šířka) - pohyblivost v ramenním kloubu se zvětšuje – čl. člověk si dosáhne všude po těle 2.změna dol. končetiny ( jenHominidea) - pletenec = pánev - stehenní kost-> nejdelší a nejmohutnější - mění se směr zakloubení (x v pravém úhlu k ose páteře) - podélná a příčná klenba 3.lebka a ruka (jenAustralopithecus, Homo) - zasouvání obličejové části pod mozkovnu - parabolický zubní oblouk - zvětšení mozkovny - zjemnění motoriky, proporce ruky - týlní otvor ze spodu RAMAPITHECUS(12-14 mil. let) 1. přímý předek Afrika, i Asie – mladší nálezy rostlinná strava, chůze po dvou AUSTALOPITHECUS(2-5 mil. let) - první živočich, kt. se pohybovalve vzpřímené poloze(stopy v Tanzánii), ale nebyla ještě zcela dokonalá více druhů –A.africanus( = opice z jihu Afriky – prof.Raymond Dart –nalezl dítě -> o 10 let později – prof. Broom nález dospělého A. – Dart prosadil svou domněnku – nalezen chybějící článek, kt. vědci hledali), mozek – 450 cm3 robustus–J Afrika, 530 cm3 afarensis –stř. Afrika (kapacita mozku – 3-6krát menší než moderního čl. – 380cm3) - nejznámější nález – 1974 Hadar v Etiopii – Lucie (nejúplnější nález A.- 40 %), 1,10 m, 30 kg = 6tileté dítě, mohla ještě lézt po stromech A.boisei – Olduvai v Tanzánii, 530 cm3 někdy iParanthropus – podobné znaky někdy označován jako slepá vývojová větev,1. předek - rostliny, kamenné a kostěné nástroje, lov v současnosti se uvažuje o zařazení r.Homo – otázka, zda si nástroje vyráběli nebo ne HOMO HABILIS – čl. zručný(1,7-1,9 mil. let) Afrik

Témata, do kterých materiál patří