Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. NEBUNECNE ORGANISMY VIRY, VIROIDY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Nebuněčné organismy: viry, viroidy Buněčné organismy: prokaryota, obranné mechanismy I. Nebuněčné organismy A) Viry schopnost rozmnožovat se pouze v hostitelských buňkách → nitrobuněční parazitévirus = holý genetický program (infekční nukleová kyselina) –RNA-viry (rostlinné) –DNA-viry (živočišné) Stavba: virion = jednotlivá částice viru schopná infikovat buňku a množit se v ní nukleová kyselina uvnitř virionu bílkovinný obalkapsid(okolí nukl.kys.) – skládá se z kapsomer (makromolekuly bílkovin) některé viriony mají kolem kapsidu ještěmembránový obal antigenita= schopnost viru napadnout jen určitý typ buněk (př.bakteriofág–vir bakterií)nositelem této specifity je membránový obal nebo kapsid (u virů bez obalu) Rozmnožování: (virová infekce) přilnutí viru na buňku – specificky (na odpovídající receptory – podle antigenity) – nespecificky (mechanicky) →permisivitabuňky (schopnost vytvořit virus) vniknutí nukl.kyseliny (u bakteriofágů), nebo celého virudo buňky(u živ. buněk) – podle gen. informace viru se chromozom host. buňky rozpadne a virová nukl. kys. se začnereplikovat vytvoření kapsidů okolo nukl. kys.→lýze (rozpad) buňky →uvolnění virionů do prostředí – gen. informace viru sevčlení do chromozomu hostitelské buňky → vzniknevirový chromozom předáván dceřiným buňkám jakoprovirus →2 možnosti: provirus udělí host. buňce nové vlastnosti – např. se stane buňkou nádorovouzřídka dochází k uvolnění virové nukleové kyseliny Virová onemocnění: u rostlin: mozaika brambor, rajčat, … u zvířat: vzteklina lišek, myxomatóza králíků, mor u drůbeže, … u člověka: dětská obrna, rýma, chřipka, opar, spalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovice, bradavice, … Podvirové infekční jednotky –jednodušší než viry, nemají obal Viroidy– jednořetězová molekula RNA – původci onemocnění rostlin: bledost okurek, zakrnělost chmele, … Priony –infekční bílkoviny (normální bílkoviny chemicky mění na infekční) – způs. onemocnění mají dlouhou inkubační dobu: šílenství krav, scrapie, kuru II. Buněčné organismy: prokaryotické organismy(str. 19-21) – jednobuněčné A) Bakterie dělení: - heterotrofní (org. látky musí přijmout = nedovedou je syntetizovat) - autotrofní (org. látky dovedou syntetizovat z CO2) Stavba: obsahujíDNA → tvořícínukleoid (jaderná hmota = do kruhu stočená molekula DNA – chromozom) → tvořícíplazmidy (malé kruhovité molekuly DNA v cytoplazmě) zásobními látkami jsouglykogen a kyselina poly-β-hydroxymáselná nad buněčnou stěnou může mítpouzdro → odolnost některé druhy majífimbrie (nepohyblivé brvy) → umožňují přichycení jiné druhy mají pohyblivébičíky za nepříznivých podmínek se změní nasporu(ztratí část vody, cytoplazma se zahustí, vytvoří další chránící vrstvy → velmi odolná) dělení podletvaru: kulatý (koky): kok, diplokok, streptokok, stafylokok tyčinkovitý (bacily): vibrio, spirila, spirocheta dělení podleO2: aerobní (potřebují kyslík) anaerobní (v přítomnosti O2 nemohou existovat) fakultativně anaerobní (v přítomnosti O2 ho dýchají, bez něj dýchají jiné látky) Rozmnožování: nepohlavnědělením (replikace DNA) pohlavně (2 jedinci si vymění části chromozomu) Význam: jsou všudypřítomné některé: destruenti (rozkládají org. hmotu – mineralizace) nitrifikační bakterie (přeměňují amoniak na dusičnany) denitrifikační bakterie (dusičnany mění na amoniak nebo plynný dusík) hlízkovité bakterie (žijí na kořenech bobovitých rostlin, vazači dusíku) žijí ve střevech – kvasné a hnilobné bakterie bakterie mléčného a octového kvašení – příprava potravin patogenní bakterie (způsobují vážná a přenosná onemocnění člověka a zvířat: zápal plic, angína, cholera, tyfus, TBC,…odolnost proti těmto nemocím se získává očkováním (vakcina), nemoci se léčí antibiotiky nebo sulfonamidy) B) Sinice autotrofníStavba: okolo jaderné hmotysystém tylakoidů s chlorofylem a + β-karoten, modrýfykocyan, červenýfykoerytrin → kom

Témata, do kterých materiál patří