Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. NEBUNECNE ORGANISMY VIRY, VIROIDY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Nebuněčné organismy: viry, viroidy

Buněčné organismy: prokaryota, obranné mechanismy

I. Nebuněčné organismy

A) Viry
 • schopnost rozmnožovat se pouze v hostitelských buňkách → nitrobuněční parazité

 • virus = holý genetický program (infekční nukleová kyselina) – RNA-viry (rostlinné)

DNA-viry (živočišné)

 • Stavba:

  • virion = jednotlivá částice viru schopná infikovat buňku a množit se v ní

  • nukleová kyselina uvnitř virionu

  • bílkovinný obal kapsid (okolí nukl.kys.) – skládá se z kapsomer (makromolekuly bílkovin)

  • některé viriony mají kolem kapsidu ještě membránový obal

 • antigenita = schopnost viru napadnout jen určitý typ buněk (př. bakteriofág–vir bakterií)

 • nositelem této specifity je membránový obal nebo kapsid (u virů bez obalu)

 • Rozmnožování: (virová infekce)

  • přilnutí viru na buňku – specificky (na odpovídající receptory – podle antigenity)

– nespecificky (mechanicky)

permisivita buňky (schopnost vytvořit virus)

 • vniknutí nukl.kyseliny (u bakteriofágů), nebo celého viru do buňky (u živ. buněk)

 • – podle gen. informace viru se chromozom host. buňky rozpadne a virová nukl. kys. se začne replikovat
  vytvoření kapsidů okolo nukl. kys.→ lýze (rozpad) buňky → uvolnění virionů do prostředí

– gen. informace viru se včlení do chromozomu hostitelské buňky → vznikne virový chromozom, který je
předáván dceřiným buňkám jako provirus → 2 možnosti:

 • provirus udělí host. buňce nové vlastnosti – např. se stane buňkou nádorovou

 • zřídka dochází k uvolnění virové nukleové kyseliny

 • Virová onemocnění:

  • u rostlin: mozaika brambor, rajčat, …

  • u zvířat: vzteklina lišek, myxomatóza králíků, mor u drůbeže, …

  • u člověka: dětská obrna, rýma, chřipka, opar, spalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovice, bradavice, …

 • Podvirové infekční jednotky jednodušší než viry, nemají obal

  • Viroidy – jednořetězová molekula RNA

– původci onemocnění rostlin: bledost okurek, zakrnělost chmele, …

 • Priony – infekční bílkoviny (normální bílkoviny chemicky mění na infekční)

způs. onemocnění mají dlouhou inkubační dobu: šílenství krav, scrapie, kuru

II. Buněčné organismy: prokaryotické organismy (str. 19-21) – jednobuněčné

A) Bakterie
 • dělení: - heterotrofní (org. látky musí přijmout = nedovedou je syntetizovat)

- autotrofní (org. látky dovedou syntetizovat z CO2)

 • Stavba:

  • obsahují DNA → tvořící nukleoid (jaderná hmota = do kruhu stočená molekula DNA – chromozom)

→ tvořící plazmidy (malé kruhovité molekuly DNA v cytoplazmě)

 • zásobními látkami jsou glykogen a kyselina poly-β-hydroxymáselná

  • nad buněčnou stěnou může mít pouzdro → odolnost

  • některé druhy mají fimbrie (nepohyblivé brvy) → umožňují přichycení

  • jiné druhy mají pohyblivé bičíky

  • za nepříznivých podmínek se změní na sporu (ztratí část vody, cytoplazma se zahustí, vytvoří další chránící vrstvy → velmi odolná)

Témata, do kterých materiál patří