Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14. Druhoústí - obojživelníci, plazi

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. MAT. OTÁZKA Druhoústí – obojživelníci a plazi Obojživelníci (Amphibia) suchozemští obratlovci, dospělí žijí na souši a dýchají vzdušný kyslík, larvy –pulci žijí ve vodě pulci mají stavbu těla i způsob života podobný rybám – žábry, postranní čára, lysá kůže tělo je pokryto kůží se žlázami vylučující ochranný hlen, příp. jedové výměšky, které působí dráždivě (mloci, kuňky, blátice, ropuchy) kostra – kosti převládají nad chrupavkou, lebka je spojena kloubně s páteří, u žab se vyvíjí prsní kost, žebra nejsou spojena s hrudní kostí, není tedy vytvořen hrudní koš, jsou vyvinuté 4 – 5 prsté končetiny DS – dospělciplíce nebo kůže,pulcižábry CS – srdce má 2 předsíně a 1 komoru s neúplnou přepážkou, vyvinut mohutný lymfatický systém TS – v ústní dutině je jazyk (někdy vymrštitelný) a zuby, tvoří se žlučník, trávicí trubice ústí do kloaky NS – vyvíjí se přední mozek (hl. řídící centrum stále ve středním mozku) SS – dokonalejší než u ryb, hlavnězrak(oko kryto víčky, schopnost akomodace),sluch (vyvinuto střední ucho) RS – vývoj nepřímý, vývody gonády ústí do kloaky, oplozenívnější (žáby) ivnitřní (ocasatí), vajíčka kladou do vody, nemají skořápku, jen rosolovitou hmotu Podtřída: Ocasatí (Caudata) mají dva páry končetin, hlava zřetelně oddělena od protáhlého těla, mají ocas, převážně jsou vejcorodí zástupci: Čolek obecný Mlok skvrnitý - vejcorodý Podtřída: Beznozí (Apoda) červovité válcovité tělo, bez končetin a bez očí, žijí v tropech zástupci: Červor vodní Podtřída: Bezocasí (Ecaudata) zkrácené a zploštělé tělo, bez krční části, bez ocasu, zadní končetiny jsou delší a mohutnější řád:žáby (Anura) zástupci: Skokan hnědý Kuňka obecná Blatnice skvrnitá Ropucha obecná Rosnička zelená Plazi (Reptilia) suchozemští obratlovci, plně přizpůsobení životu na souši vajíčka zahrabávají na suché a teplé místo pro život v naprosto suchém prostředí mají různé mechanismy, kterézabraňují vysychání (např. zrohovatění povrchových vrstev pokožky) automaticky a funkčně mimořádně rozmanitá skupina –osidlují různé biotopy studenokrevníživočichové, mají suchou a teplou kůži některé vyhynulé druhy jako první obratlovci létaly NS – vyvinuté polokoule velkého mozku (náznaky tvořící se šedé kůry mozkové) a mozeček, 12 párů mozkových nervů RS –kloaka plní fci pochvy a dělohy, párový penis, vnitřní oplození plazi vejcorodí – kladou vajíčka s velkým žloutkem – zásobárna energie, mláďata se rodí z vajíček plazi vejcoživorodí – vajíčka si zachovávají v kloace, dokud se mláďata neproklubou ven – samice poskytuje teplo a prostředí pro vylíhnutí plazi živorodí – mláďata se rodí z vajíček s malým žloutkem – nejsou schopni sami se živit, primitivní placenty Podtřída: haterie(Rhynocephalia) haterie se na Zemi objevily již na počátku druhohor v triasu asi před 225 miliony let během druhohor vyhynuly a v současné době na Zemi žije jediný druh hateriíhaterie novozélandská(Sphenodon punctatus). Dnešní haterie novozélandská vypadá stejně jako její předci v druhohorách. Podtřída: želvy (Testudinata) charakteristickou částí těla želv jekrunýř. je tvořený hřbetním a břišním štítem. Oba štíty na bocích těla srůstají. v současné době na Zemi žije 220 druhů želv. ve střední Evropě žiježelva bahenní(Emys orbicularis). Ostatní druhy želv obývají teplé krajiny. Např. v jižní Evropěželva žlutohnědá (= řecká)(Testudo graeca). Největší želva jekožatka velká(Dermochelys coriacea), která dosahuje velikosti až 2 m délky a hmotnosti 600 kg. Žije ve všech teplých mořích, je však vzácná. Podtřída: krokodýlové (Crocodylia) přestožekrokodýlovéjsou velmi starou skupinou plazů,mají řadu progresivních anatomických znaků. srdeční komora krokodýlů je dokonale rozdělená na pravou a levou část, takžev jejich srdci se vůbec nemísí okysličená krev s neokysličenou. poprvé ve fylogenetickém vývoji obratlovců se u krokodýlů objevilooddělení břišní a hrudní dutiny bránicí. zuby krokodýlů jsou umístěné v zubních jamkách čelistístejně jako zuby savců. krokodýlové žijí obojživelným způsobem života v tropických a subtropických oblastech Země. jsou zastoupeni 21 druhy. na americkém kontinentu žijíaligátor severoamerický(Aligator mississipiensis)akajman černý(Caiman niger). v Africe žijekrokodýl nilský(Crocodylus niliticus), v Asiigaviál indický(Gavialis gangeticus). Podtřída: šupinatí (Squamata) šupinatí plazi jsou druhově nejpočetnější. na Zemi žije asi 5 700 druhů těchto plazů. společným znakem šupinatých plazů jsou kožní šupiny,které se na těle překrývají jako tašky na střeše. Řád: ještěři(Sauria) u nás žijícím beznohým ještěrem jeslepýš křehký(Anguis fragilis), který má zcela redukované končetiny, ale pod kůží má zachované kost pletenců i hrudní kost. slepýš je vejcoživorodý. z nohatých ještěrů u nás žijíještěrka obecná(Lacerta agilis),ještěrka živorodá(Lacerta vivipara),ještěrka zelená(Lacerta viridis)aještěrka zední(Lacerta muralis). pro zástupce čeledi chameleónovitých ještěrů je charakteristickábarvoměna. barvoměna je umožněná buňkami – chromatofory – obsahujícími barviva. Změnu zbarvení těla vyvolá nervové podráždění, např. úlek, zlost, hlad nebo vnější podněty, např. teplo, barva okolí apod. v jihozápadní Evropě žijechameleón obecný(Chamaeleo chamaeleon). z ostatních tropických a subtropických ještěrů jsou známíleguán zelený(Iguana iguana),agama stepní(Agama sanguinolenta,dráček létavý(Draco volans)avaran pustinný(Varanus griseus). největším současným ještěremjevaran komodský(Varanus komodoensis)dorůstající délky až 4 m. Řád: hadi(Ophidia) pro hady jecharakteristický velký počet obratlů(často více než 300) aredukce končetinvčetně pletenců. hadům takéchybí hrudní kost.Pohybují se plazením, při kterém se tělo vlní a odráží od okolních předmětů. u nás žijíužovka obojková(Natrix natrix),užovka podplamatá(Natrix tessellata),užovka hladká(Coronella austriaca)a velmi vzácně (na Karlovarsku)užovka stromová(Elaphe logissima)a jediný u nás žijící jedovatý druhzmije obecná(Vipera berus). Zmije obecná jevejcoživorodá.

Témata, do kterých materiál patří