Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. NEBUNECNE ORGANISMY VIRY, VIROIDY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • dělení podle tvaru:

  • kulatý (koky): kok, diplokok, streptokok, stafylokok

  • tyčinkovitý (bacily): vibrio, spirila, spirocheta

 • dělení podle O2:

  • aerobní (potřebují kyslík)

  • anaerobní (v přítomnosti O2 nemohou existovat)

  • fakultativně anaerobní (v přítomnosti O2 ho dýchají, bez něj dýchají jiné látky)

 • Rozmnožování:

  • nepohlavně dělením (replikace DNA)

  • pohlavně (2 jedinci si vymění části chromozomu)

 • Význam:

  • jsou všudypřítomné

  • některé:

   • destruenti (rozkládají org. hmotu – mineralizace)

   • nitrifikační bakterie (přeměňují amoniak na dusičnany)

   • denitrifikační bakterie (dusičnany mění na amoniak nebo plynný dusík)

   • hlízkovité bakterie (žijí na kořenech bobovitých rostlin, vazači dusíku)

   • žijí ve střevech – kvasné a hnilobné bakterie

   • bakterie mléčného a octového kvašení – příprava potravin

   • patogenní bakterie (způsobují vážná a přenosná onemocnění člověka a zvířat: zápal plic, angína, cholera, tyfus, TBC,…odolnost proti těmto nemocím se získává očkováním (vakcina), nemoci se léčí antibiotiky nebo sulfonamidy)

B) Sinice
 • autotrofní

 • Stavba:

  • okolo jaderné hmoty systém tylakoidů s chlorofylem a + β-karoten, modrý fykocyan, červený fykoerytrin → kombinace barviv

  • zásobní látkou je škrob

  • slizový obal

 • dělení:

  • jednobuněčné (vývojově starší, po dělení zůstávají pohromadě díky slizov. obalu)

  • vláknité (vývojově mladší, mají pochvu, v níž jsou buňky za sebou uloženy)

 • některé druhy mají heterocysty (tvarově odlišné buňky schopné vázat N2)

 • za nepříznivých podmínek vytvářejí klidové spory akinety

 • rostou ve vodě, na vlhké půdě, na skalách a na kůře stromů

 • Rozmnožování: - nepohlavní

  • jednobuněčné dělením

  • vláknité pomocí hormogonií (část vlákna, které se oddělilo od mateřského doroste v nové)

 • Význam:

  • na rýžovištích obohacují půdu o dusíkaté látky

  • „vodní květ“ – pomnožené sinice na hladině vody

  • sinice + houba = lišejník

  • podle evoluce vytvořily O2 v atmosféře

  • plankton

III. Obranné mechanismy: (str. 258-259)

 • imunita = schopnost organismu bránit se proti cizorodým látkám a patogenům

 • specifická – zprostředkovaná specifickým imunitním systémem → lymfocyty (typ bílých krvinek, které pocházejí z kmenových buněk kostní dřeně)

  • lymfocyty T – dozrávají v brzlíku

– vykonávají buněčnou imunitu – namířenou proti buňkám transplantované tkáně a proti pozměněným buňkám (nádorovým, napadených viry) vlastního těla → pohlcují škodliviny (fagocytují)

 • lymfocyty B – vykonávají imunitu humorální → vytvářejí protilátky proti antigenu

  • první setkání s antigenem → primární imunitní reakce

  • další setkání s antigenem → rychlá a účinná sekundární imun. reakce

– neboť v těle existují buňky s pamětí

aktivní imunizace = očkování – do těla se vpraví mrtvé nebo oslabené mikroorganismy a lymfocyty si je zapamatují

Témata, do kterých materiál patří