Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9 - houby a lisejniky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (858,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9. Houby (Fungi) a lišejníky houby samostatnou říší –vyvinuly se pravděpodobně z prvoků paralelně k živočišné vývojové větvi 200 000druhů eukariotní jednobuněčné nebo mnohobuněčné heterotrofní všudypřítomné, nenahraditelné v procesu rozkládání organických látek – rozkladači (reducenti, dekompozitoři) výživa je absorpční (osmotrofní) podle způsobu života: saprotrofové – živí se odumřelým organickým materiálem, většina hub parazité rostlin, živočichů, hub i prvoků-živí se živým organickým materiálem častá symbióza s jinými organizmy (mykorrhiza=je symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin.,lichenizmus=soužití heterotrofní houby a autotrofní zelené řasy nebo sinice v trvalé symbióze, tím vzniká složený organismus lišejník) - Josef Presl- první definoval houby dělení: CHYTRIDIOMYCETY (chytridie) - nejstarší, nejprimitivnější - mnohojaderné trubicovité podhoubí - tvoří zoospory - saprofyté, parazité kulturních rostlin - vlhko - olpidium (lahvičkovka) – napadá krčky brukvovitých rostlin (brokolice, kapusta,..) - rakovinec bramborový –tvoří nádory na kořenech a hlízách lilkovitých rostlin ZYGOMYCETY (houby spájivé) - mnohojaderné mycelium neoddělené přepážkami - nepohlavní rozmnožování (výtrusy šířeny vzduchem, konidie) + pohlavně (zygogamie) - kropidlovec černavý (povlak na chlebu) - plíseň hlavičková (na kyselém mléce, mléčných výrobcích, citrusech) ASCOMYCOTA (houby vřeckovýtrusné) - druhově nejvýznamější - netvoří plodnice - lidově plísně - nepohlavní rozmnožování (konidie) + pohlavní (gametangia) - plísně: štětičkovec (penicillium) – A. Fleming, 1. antibiotikum,kropidlák(marmelády),padlí(angrešt, růže),hlízenka ovocná, paličkovice nachová(klasy, LSD),plíseň šedá - makromycety: smrž obecný(jedlý),lanýž BASIDIOMYCOTA (houby stopkovýtrusné) - tvoří plodnice - pohlavní rozmnožování (basidiospory) - basidie – spodní strana klobouku, tvoří sekundární mycelium -> plodnice - nemají odlišené orgány - prstenec - pochva, strupy - hymenium – výtrusové rouško - rzi (parazité), travní, hrušňová - sněti (parazité obilnin - lupenité houby: bedla, žampion (bez pochvy), muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná (jedovatá, hladký prsten), muchomůrka růžovka (rýhovaný prsten), závojenka olovnatá (jedovatá), holubinky , ryzce (roní mléko), lišky - rourkaté: hřib hnědý, hřib smrkový (symbióza s kořeny smrku), hřib žlutomasý/babka, kozák březový, křemenáč, klouzek - břichatkovité houby (hymenium, uvnitř plodnice): pýchavka, prášivka - dřevokazné houby: choroš, václavka, hlíva ústřičná, kotrč, dřevomorka rozmnožování: a) nepohlavně - výtrusy/ spory - mitóza (diploidní) - typy výtrusů: - zoospory (aktivní pohyb bičíkem) - sporangiospory, aplanospory(nepohyblivé ve výtrusnici) - konidie(rozvětvení houbového vlákna -> odškrcení, nepohyblivé - pučení b) pohlavně -výtrusy se poznají pod mikroskopem - meióza (haploidní) - typy výtrusů: - askospory (vznik v asku/ vřecku – konec hyfy, vzniká 8) - bazidiospory(vznik v basidii – stopky na konci hyfové buňky, vznikají na každé stopce 4 - plazmogamie– výměna plazmy - karyogamie– výměna jader Stavba těla hub buňka: eukariotní – organely: jádro, GA, ER… buňky s buněčnou stěnou z chitinu a β-glukanu bez chloroplastů zásobní látkou jeglykogen(a lipidy) hlavním zdrojem energie jsou mitochondrie tělo houby: tělo =stélka jednobuněčná (např. kvasinky) nebo mnohobuněčná – složeno z vláken =hyfy (některé buňky vlákna jsou propojené přihrádkami, takže sdílejí cytoplasmu- plasmodesmy= komunikace s buňky) některé hyfy větvením vytvářímycelium (podhoubí) prorůstá substrátem(půda, rostlina, lidská kůže) ve velké ploše – potřebují: vlhkost, teplota 4-40C plodnice: tvořená jen některými druhy hub, slouží k rozmnožování pomocí výtrusů obecná stavba: třeň (noha houby) je v podloží ukotvenrhizoidy a často bývá obalen zbytky pochvy, ze které plodnice vyrůstají –plachetkou,může se na něm nacházetprstenec klobouk plodnice je nejdůležitější část, na které jsou zespodu umístěna buďgametangia nebo sporangia v hymeniu (výtrusorodé vrstvě) povrch plodnice kryjepokožka, která může vylučovat sliz, houba také může obsahovat mléčnice, které produkují bílou tekutinu podobnou latexu rostlin Lišejníky symbiotické organismy – soužití mezihoubou (heterotrof, mykobiont) afotosyntetizujícím mikroorganizmem (autotrof, fotobiont) řasy/sínice - (oboustranně prospěšné) -pionýrské organismy – nenáročné, osidlují nově vzniklé izotopy, připravují prostředí pro ostatní stélky tvoří houbová vlákna a v nich jsou rozptýleny buňky sinic/zelených řas k podkladu přichyceny příchytnými vlákny heterotrof určuje tvar lišejníku,uchycuje na podklad,dodává vodu a živiny z půdy pomocí rhizoidu autotrof je rozmístěn pod ochrannou vrstvou těla heterotrofa,fotosyntetizuje → tvoří cukry a další org. látky, asimilační produkty jsou rozmístěny po celém těle lišejníku typy stélek: provazovitá stélka - A keříčkovitá stélka – B, C, D lupenitá stélka – E, F, G korovitá stélka – např. makovník zeměpisný dutohlávka červcová, sobí - keříčkovitá pukléřka islandská - keříčkovitá terčovka zední - lupenitá provazovka větvičník – keříčkovitý hávnatka psí Rozmnožování a životní cykly Rozmnožování hub taxonomický znak záleží na druhu houby – různá oddělení se rozmnožují jinak, způsob rozmnožování je hlavním kritériem pro třídění hub: zpravidla se v určité vývojové etapě hyfa rozdělí na část vegetativní a část reprodukční, ale také může dojít k přeměně celé stélky na reprodukční orgán nebo jednobuněčných rozdělení také není možné… nepohlavní: pučením (jednobuněčné kvasinky) fragmentace stélky – fragmenty hyf se oddělí od mycelia spory= výtrusy vznikají ve sporangiích (sporangiospory, zoospory) nebo na specializovaných hyfách (konidie) aplanospory (sporangiospory) – nepohyblivý typ spor –typické pro zygomyceta zoospory – pohyblivý typ spor (mají 1 bičík)– jen u chytridiomyceta konidie– nepohyblivé, jedno- či vícebuněčné– typické pro vřeckovýtrusné a stopkovýtrusé, vznik doškrcováním na konci hyfy pohlavní: pohlavní orgány = gametangia → vznikají zde

Témata, do kterých materiál patří