Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Motýli

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- vývoj: vajíčko- housenka- kukla- imago VAJÍČKO - různý tvar, velikost, barva, počet (jednotlivě nebo do skupin ) - např. vakonoši je kladou do vaků, bekyně je povlékají vrstvou z chlupů LARVA= HOUSENKA: - jediné vývojové stádium, kdy motýl roste - často pestré a opatřené trny - po stranách dýchací otvory - 4 páry panožek - píďalky- 3 páry panožek chybí- píďivý pohyb - obranné manévry- zmizí v podrostu,stočí se, kymácí předkem, výstražné postavení Otakárci- vychlípitelná vidlice (osmeterium)- hl. vylučovací fce, ale i obranná – vyloučení voňavkovitého sekretu KUKLA: - housenka- kukla - opřede se zámotkem (různě pevným ) - kolem sebe pevný kokon - na rostlině nebo v zemi - 3 základní typy: volná- měkké tělo, přívěsky zcela volné, nejprimitivnější motýli neúplná- zčásti pohyblivé přívěsky (nesytka, vřetenuška, hrotnokřídlec) mumiová- silný tělní pancíř, přírůstky přirostlé opásaná- otakárci, bělásci, žluťásci zavěšená- babočky lišajové - konec zadečku- kremaster- háčky k přichycení k podkladu IMAGO: - všechny znaky hmyzu - tělo- pokryto chloupky (někdy hustý pokryv) - hlava- tykadla- smyslové buňky na vnímání i nepatrného chem. složení- rozmnožování (samečkové vetší, někdy do vějíře) - hruď- křídla- trojúhelníkovitý tvar a okraj bývá lemován dlouhými třásněmi - zakrnělá nebo zcela chybí (samičky píďalek) - šupinky= přeměněné chloupky, vnitřek vyplněn vzduchem a řadou pevných sloupků - 1 křídlo mnoho typů, š. obsahují pigmenty- zbarvení (strukturální zbarvení= podle dopadu světla- batolci ) POTRAVA: MOTÝL: - sosák- trubička- dlouhý a stočený pod tělem - sají nektar, vodu, mízu stromů - dárcem stravy- i mšice, červci - hnijící org., výkaly - někdy nic nepřijímají HOUSENKA: - pletiva rostlin - polyfágní- nepříbuzné rostlinné druhy, samičky vypouštějí vajíčka volně do travnatého po- rostu - olifágní- příbuzné rostlinné druhy - monofágní- 1 rostlinný druh - i dřevo- chodby - masožravci- blýskavka, zimovnice dravá- housenky jiných motýlů - kanibalismus - mol šatní JAK DLOUHO MOTÝLI ŽIJÍ? -1 sezona- 1 generace- jasoni, žluťásek řešetlákový, babočka osiková, stužkonosky 2 generace- příznivé podmínky- b. paví oko bělásek zelný, Otakárek fenyklový 3 generace- není běžná pokolení se liší- dříve jednotlivé druhy (b. síťkovaná ) - vývoj- 1 rok (i několik let) - průměrně- 3-5 týdnů ZIMA- -imago- jen málo, úkryt (b. kopřivová,b. paví oko) - housenka- časté - kukla- půda, různé úkryty ZÁSTUPCI denních motýlu: Běláskovití- Bělásek zelný-patří k našim nejhojnějším denním motýlům - samička- na předních křídlech černé skvrny - vajíčka klade ve skupinách na spodní list hostitelské rostliny- nejčastěji brukvovité (kedlubna, kapusta, brokolice, květák ) - v letech silného výskytu bělásků se pravidelně objeví význačný parazit- lumčík žlutonohý- - larvy žijí v housenkách a omezují jejich počet Bělásek ovocný-donedávna řazen mezi škůdce, ale dnes ho ubývá a v řadě míst vymizel Bělásek řeřichový- sameček má na křídlech velké oranžové skvrny -ubývá- ničí ho umělá hnojiva a přípravky proti hmyzu Žluťásek řešetlákový- - motýli žijí dlouho, téměř rok, ale velkou část prospí - motýl přezimuje na zemi v listí, v trávě, i v dutém stromě- ztuhlý a životní projevy jsou omezeny na naprosté minimum Babočkovití- -barevní, ozdobný tvar křídel - křídla- zubatá, hranatá, rub –temná barva - kukla- visí hlavou dolů - housenka- nenápadná, chlupatá - často zalétají k přezimování do jeskyně - kladou vajíčka do velkých seskupení Batolec duhový- - sameček- modrofialově lesklý, zvláštní šupinky lomí světlo- leskne se podle dopadu světla= = strukturální zbarvení - ohrožený druh, saje mízu stromů, láká ho i koňský hnůj a hovězí trus Bělopásek topolový- vzácný, ubývá - vysoko v korunách stromů - sedá na mrtvá zvířata a na výkaly Babočka osiková- žluté kraje křídel Babočka paví oko (chmelová) – - přizpůsobuje se zhoršujícím podmínkám životního prostředí (nejrůznější biotopy) - živí se mízou stromů nebo přezrálým ovocem, housenka- chmel, kopřivy Babočka admirál- - květnaté louky, můžeme ho spatřit na cestách, jak se vyhřívá na slunci Babočka bodláková- - létá k nám z J Evropy a S Afriky - nejrozšířenější na světě Babočka kopřivová-u nás nejhojnější z baboček - housenky- velké skupiny- listy kopřiv Babočka bílé C (L)- hluboce vykrojená křídla, ze spodu křídel- bílé C Perleťovec stříbropásek- líc- sametové zbarvení - rub- perleťové pruhy Hnědásek jitrocelový- proměnlivé zbarvení- těžko se rozeznává - rapidně ubývá Otakárkovití- Otakárek fenyklový- nápadně pestrý, ohrožený druh - 2 červené oči na křídlech - housenka- miříkovité rostliny (mrkev, kopr, kmín, fenykl) v nebezpečí vysune oranžovou vidlici- především vylučovací orgán vidlice a páchnoucí výměšky- ochrana před nepřáteli Otakárek ovocný- světle žlutý -větší ostruhy než O. fenyklový - hl. J Morava, stále vzácnější. Nedovede se přizpůsobit zásahům člověka do přírody Pestrokřídlec podražcový (J Morava) aJasoň červenooký(dnes už u nás není, ještě slovenské hory) - kriticky ohrožené druhy Okáčovití- - na křídlech oči, housenky- větš. různé trávy Okáč bojínkový- bělavý nebo žlutavý - citlivý na chem. přípravky- z některých míst zmizel a je ohrožen Okáč luční- hnědý, sameček- na předních křídlech oka na oranžovém poli Modráskovití- -kladou vajíčka na živnou rostlinu jednotlivě Ostruháček (dubový)- na zadních křídlech ostruhy - létá v korunách strom Ohniváček (černokřídlý)- sameček- oranžový, samička- černé skvrny (hnědásci) -někteří jsou ohrožení, černé okraje křídel Modrásek (černoskvrný)-housenky vlézají do mravenišť- loví larvy a kukly mravenců- - za to sekret ze zadečkových žláz (omamný sekret za larvičky) - ohrožení ZAJÍMAVOSTI: -Na světě žije asi 150 000 druhů motýlů, z toho na našem území je jich přes 3 300. -Někteří motýli tropických oblastech se živí sáním tekutiny z očí zvířat.Jedná se o zástupce můr a zavíječů.Jsou ale i známé případy, kdy sem motýli živí krví zvířat.K tomuto účelu mají zvlášť upravený sosák, jehož koncová část je opatřena zoubky. -Úlomky chloupků některých housenek

Témata, do kterých materiál patří