Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14, Monocytozoa, Diblastica

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (606,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14, Monocytozoa, Diblastica PRVOCI=protozoa - nejjednodušší a vývojově nejnižší živočichové - mikroskopické rozměry - moře, sladké vody, půda -živí se: sinicemi, bakteriemi, rozsivkami, řasami, cizopasí v hostiteli - někteří chloroplasty - na světle fotosyn. (př.krásnoočka - jsou autotr., ale ve tmě se chloropl. rozpadají a začíná heter. výživa => neexistuje zde ostrá hranice mezi heterotrofií a autotrofií, je věcí dohody, že se řadí k R) STAVBA TĚLA: - na povrchu ektoplazma nebo pelikula cytoplazma : - bezbarvá, rozlišena na ektoplazmu (zevní, pevnější) a endoplazmu (vnitřní) jádro : - obvykle 1, rozmanitý tvar - jaderný dimorfismus - 2 jádra diferenciovaná tvarově i funkčně (nálevníci) organely ochranné: a) pelikula - pevná, pružná => dočasné potřebné změny tvaru těla - prvok obvykle ztrácí schopnost améboidního pohybu a fagocytózy, proto dochází ke vzniku bun. úst (popř. i řitě, ...) b) celulózní mem. - rostlinní bičíkovci c) pancíře s trny a výběžky - někteří bičíkovci d) schránky chitinové - někteří kořenonožci, vápenaté - dírkonožci , z SiO2 - mřížovci e) cysty - encystace - za nepříz. podmínek se b. zakulatí, odvrhne pohyb. organely, obalí se vrstvami => klesá metab., v příznivých podm. cysta puká organely oporné: a) axostyl - fibrilární tyčinka, prochází tělem b) vlákna uvnitř plazmy organely pohybové : a) panožky = pseudopodie - kořenonožci, někteří výtrusovci - dočasné výběžky cytoplazmy, mohou měnit tvar - pohyb měňavkovitý = améboidní - pomalý, možnost fagocytózy b) bičíky = flagella - vlákna, fungují jako šroub, v přední části těla, rychlejší pohyb c) vlnivá (= undulující) membrána - bičík ze zadní části b. směřuje k přední a je s b. spojen po celé délce jemnou blankou (trypanozóma) d) brvy = cilie - evolučně odvozenější - krátké, velký počet, stavba podobná bičíku - membranely - blanky vzniklé splynutím řady brv - ciry - tuhé ostny vzniklé splynutím sousedních brv (nálevníci) organely trávicí : a) osmotrofní výživa - celým povrchem (parazitičtí prvoci) b) autotrofní výživa (rostlinní bičíkovci) c) potravní vaukola (kořenonožci) d) buněč. ústa = cytosom => bun. hltan (cytopharynx) => potr. vak. => b. řiť (cytopyge) - cyklóza - dráha pohybu potr. vak. po těle organely vylučovací a osmoregulační : - sladkovodní - hypot. prost. => neustále nasávají vodu, kterou musí i odstraňovat => - pulsující = stažitelná = kontraktilní vakuola - odstraňuje přebytečnou vodu a částečně zplodiny met. - stavba : a)jednoduchá - kulovitá, plní se a na povrchu těla praská b)složitější - centrální vak. obklopená sběracími kanálky - přebytečná voda - kanálky - smrštění kanálků - voda vytlačena do centrální vak. - její smrštění - ven z těla organely smyslové : umožňují reakci na podněty z vnějšího prostředí a) hmatové - brvy, bičík b) světločivné - vnímání světla - stigma (rostlinní bičíkovci) c) vnímání polohy - drobné inkluze tlačí na okolní plazmu - vedení podráždění, odpovědi - difuzí - neuromotorickým aparátem - síť podpovrchových vodivých vláken (nálevníci) ROZMNOŽOVÁNÍ 1) nepohlavní - dělením (předchází dělení jádra - většinou mitotické) a) příčné (nálevníci) b) podélné (bičíkovci) c) schizogonie = mnohonásobné dělení (výtrusovci) - rozpad na velké množ. dceř. b. d) pučení (rournatky, někteří nálevníci) 2) pohlavní a) kopulace - b. prvoka - jako gameta - splynutí 2 gamet (n) - zygota (2n) - reduk. dělení - bičíkovci, výtrusovci, kořenonožci b) konjugace = spájení - konjuganti se přiloží bun. ústy - rozpad makronukleu - mikronukleus se dělí meiózou na 4 jádra - 3 zanikají a čtvrté se rozdělí na dvě haploidní - jedno přejde do partnera a splyne s jeho hapl. jádrem - pak se obnovuje makronukleus 3) metageneze - střídání pohl. a nepohl. rozmnožování (dírkonožci, mřížovci) - stadia se tvarově liší - encystace - následuje velmi často po oplození, specific. zvláštnost pohl. rozmnož. nejvýzmanější kmeny : 1.PRAPRVOCI (Sacromastigophora) - nejjednodušší, pohyb pomocí bičíků nebo panožek (popř. obojí) -podkmen : BIČÍKOVCI (Mastigophora = Flagellata) - 1 nebo více bičíků, někdy panožky (pak chybí pelikula) - nemají plastidy (x rostlinní - krásnoočko, váleč, zlativky, trojrožec) - jednotlivě i v koloniích, parazité, symbionti i komenzálové - někteří tvoří schránky - chitiózní, rosolovité, z celulózy - kontraktilní vakuoly - sladkovodní bičíkovci - rozmnož. podélným dělením - zástupci : trypanozoma spavičná - => spavou nemoc, přenášenou tse-tse - parazituje v krvi člověka , v tropech lamblie střevní - 8 bičíků, onemoc. tenkého střeva hl. u dětí bičenka poševní - 4 až 6 bičíků, způs. trychomoniózu u žen bičenka dobytčí - způs. předčasné porody skotu brvitky - žijí v těle všekazů, umožňují trávit buničinu KOŘENONOŽCI (Sarcodina) - vychlipováním cytopl. - panožky - pohyb, příjem potravy fagocytózou - bičíky jen u vývojových stádií (1 - 2) - měňavky (Amoebina) - nevytvářejí schránky, žijí ve vodě a vlhké půdě - živí se prvoky, řasami, bakteriemi, jsou i paraziti (ve střevech), komenzálové - m. velká, střevní, zubní, úplavičná (krvavé průjmy), včelí - krytenky - sladkovodní - polysacharidová schránka s 1 otvorem, kterým vysunuje panožky - v rašeliništích a vlhké půdě - dírkonožci - v moři - vápnité schránky z CaCo3 s otvůrky pro panožky - penízkovci - vyhynulí, největší schránky kulovinka - mřížovci - mořští, většina má kostřičku z SiO2 - usazování na dně => bahno 2. VÝTRUSOVCI (= Apicomplexa) - pouzeparazité, do hostit. b. pronikají pomocí apikálního komplexu organel (na přídi b.) - tekutou potravu přijímají celým povrchem těla - nemají organely pohybu - metageneze = střídání pohl. a nepohl. (schizogonie = rozpad b.) množení - častá změna hostitele - zástupci : kokcidie jaterní - v b. žlučovodů králíků a zajíců, způs. kokcidiózu toxoplazma - napadá všechny typy b. ptáků a savců (přenáší kočky) -horečka, zduření mízních uzlin, únava X mírný průběh (toxoplasmóza), není smrtelné (jen v těhoten.) krvinkovky - cizopasníci čer. krvinek obratlovců - zimnička - čtvrtodenní, třetidenní, tropická - způs. malárii (horečk

Témata, do kterých materiál patří