Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hormonální soustava

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Hormonální sostava: -soustava žláz s vnitøní sekrecí,které øidí èinnost organismu hormon: -látky chemické povahy (bílkoviny,steroidy) -vyluèovaný pøímo do krve,mohou být vyluèováný i pøímo do tkání -malé množství=velký uèinek -doba pusobení-minuty až týdny-pomalejší ve srovnání s nervovou soustavou -produkce v endokrinních žlázách funkce: -øízení èinnosti organismu -celkový metabolismus -rùst organismu -rozmnožovaní organismu -vývoj jedince -hospodaøení s ionty a vodou typy hormonu podle vzniku: a)tkáòové-tvoøí je rozptylené buòky ve stìnách nìkterých organù -ledviny,stìná travicí trubice,buòky CNS -pùsobí v místì svého vzniku b)glanduarní-výmìšky žlás s vnitøní sekrecí -tìlní tekutiny je transportují na místo jejich pùsobení typy žláz podle místa pùsobení: a)endokrinní do krve-šišinka,podvìsek mozkový,štítná žláza,pøíštitná tìlíska,slinivka bøišní brzlík,nadledvinky,vajeèníky,varlata b)exokrinní žlázy-vyluèují látky do okolí (sliny,potní žlázy) -feromony -pusobí na ostatní jedince v rámci druhu -ovlivnují rùst,socialní vztahy,sexuální vztahy,pùsobí jako signalizaèní látky

Témata, do kterých materiál patří