Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hormonální soustava

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Hormonální sostava:

-soustava žláz s vnitøní sekrecí,které øidí èinnost organismu

hormon:

-látky chemické povahy (bílkoviny,steroidy)

-vyluèovaný pøímo do krve,mohou být vyluèováný i pøímo do tkání

-malé množství=velký uèinek

-doba pusobení-minuty až týdny-pomalejší ve srovnání s nervovou soustavou

-produkce v endokrinních žlázách

funkce:

-øízení èinnosti organismu

-celkový metabolismus

-rùst organismu

-rozmnožovaní organismu

-vývoj jedince

-hospodaøení s ionty a vodou

typy hormonu podle vzniku:

a)tkáòové-tvoøí je rozptylené buòky ve stìnách nìkterých organù

               -ledviny,stìná travicí trubice,buòky CNS

               -pùsobí v místì svého vzniku

b)glanduarní-výmìšky žlás s vnitøní sekrecí

                    -tìlní tekutiny je transportují na místo jejich pùsobení

typy žláz podle místa pùsobení:

a)endokrinní do krve-šišinka,podvìsek mozkový,štítná žláza,pøíštitná tìlíska,slinivka bøišní

brzlík,nadledvinky,vajeèníky,varlata

b)exokrinní žlázy-vyluèují látky do okolí (sliny,potní žlázy)

                          -feromony

                          -pusobí na ostatní jedince v rámci druhu

                          -ovlivnují rùst,socialní vztahy,sexuální vztahy,pùsobí jako signalizaèní látky

Témata, do kterých materiál patří