Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Bunecna biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Buněčná biologie Stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, buněčný cyklus, mitóza, meióza, gametogeneze. Stavba prokaryotické a eukaryotické buňky 1. organismy – prokaryotické buňky před 3,5 mld let, anaerobní organismy - aerodní org. – 2,5 mld let - eukaryotní buňky – 1,5 mld let - 1.mnohobuněčné org. – 600 mil let jednobuněčný org. – bakterie, sinice, prvoci, některé houby a řasy mnohobuněčné – jejich buňky se specializují na určité funkce a diferencují se v jednotlivé tkáně a pletiva membránové proteiny – prostupnost látek z buňky ven a naopak (transport) model tekuté mozaiky – membrána z fosfolipidů, které se pohybují a proteinů, které jsou jako mozaika tvar – kulovitý (bakterie, tuková buňka, vaječná b.), oválný (č. krvinky ptáků, trepka), tyčinkovitý (rozsivky, tyčink. bakterie), nepravidelný (nerv. b.), proměnlivý (měňavka, bílé krv.) brvy – nálevníci bičík – bičíkovci, spermie buněčná stěna (BS) – rostl. b. a buňky hub ve všech buňkách cytoplazmatická membrána (CM) – mezi fosfolipidovou dvojvrstvou jsou vmezeřeny bílkoviny > tekutá (fluidní) mozaika; glykokalyx – sacharidy navázané na bílkovinu a sach. navázané na lipidy; pomocí bílkovin komunikuje s okolím, chrání buňku před vnějšími vlivy glykokalyx – adheze buněk k substrátu, přijímá info z okolí cytosol - roztok látek, hlavně bílkovin; má povahu gelu, probíhají v něm metabolické rce protoplast –vnitřní živý obsah buněk organely – druhy organel a počet se liší prokaryonta – nemají membránové organely a nemají jádro, je z jediného neděleného oddílu, CM a cytosolem a v něm dvouřetězcovou a do kružnice uzavřenou DNA (nukleoid) = jediný kružnicový chromozom nepohlavní rozmnožování – dělení kryté buněčnou stěnou (jiné složení než BS rostlin), není v ní celulóza, ale peptidoglykan murein mají menší ribozomy a neobsahují mitochondrie a plastidy bičík – duté vlákno, šroubovice z jednotlivých bílkovin slizové pouzdro, fimbrie (krátká jemná vlákna) eukaryonta – membr. organely a jádro cytoplazma je vnitřek buňky (cytosol + organely) membránové organely – jejich membr. mají podobnou stavbu jako CM endoplazmatické retikulum – soustava membrán, je tvořeno kanálky a váčky nazývanými cisterny drsné - má na některých svých membránách připojeny ribozomy a je místem syntézy bílkovin hladké - je bez ribozomů a syntetizují se v něm glykolipidy, tuky a cukry - látky vzniklé v retikulu se odškrtí do váčku a jsou transportovány, retikulum vytváří nové membrány Golgiho aparát (GA) je tvořen váčky (cisternami), ty jsou uspořádané do stohů; vyrábí, třídí a dopravuje látky, zejména upravuje bílkoviny z ER, poté upravená látka odchází ve váčku nebo je vylitá do okolí (exocytóza) - úprava proteinů + syntéza polysacharidů buněčných stěn (hl. celulózy) vakuoly – u rostl. buněk zastávají trávicí fci lyzozomů; obvykle obsahují buněčnou šťávu, jejich mebrána se nazývá tonoplast, obsahují cukry, bílkoviny, (trávicí) enzymy a barviva (barva květů) rozp. ve vodě; prvoci mají potravní a pulzující vakuolu - v mladé buňce několik malých, ve staré jedná velká - antokyany – citlivé na změnu pH (pomněnka v mraveništi zrůžoví kvůli k. mravenčí) lyzozomy se vytvářejí odškrcením od GA a obsahují trávicí (hydrolytické) enzymy k b. trávení; po smrti své buňky se podílejí na jejím rozkladumitochondrie – vnější hladká membr. a vnitřní, která je zprohýbána do výběžků (kristy), prostor mezi membr. vyplňuje matrix, ta obsahuje ribozomy a DNA; buněčné dýchání (oxidace - rozklad látky za přítomnosti kyslíku), Krebsův cyklus a vznik ATPplastidy –systém váčků, plastidy mohou přecházet jeden v druhý chloroplasty – pouze u rostlin a řas, obsahují chlorofyl; fotosyntéza; mají dvě membr., uvnitř jsou tylakoidy, vytvářejí grana (zrna), prostor kolem vyplňuje stroma, v ní jsou ribozomy a DNA Chloroplasty a mitochondrie obsahují vlastní DNA , mohou se sami dělit, mají ribozomy, dvě membr. = rysy bakterií chromoplasty – obsahují karotenoidy a xantofyly, v plodech a listech na podzim, vznikají rozkladem chlorofyluleukoplasty – pámelník – bílé kuličky, přítomnost škrobu jádro –téměř veškerá DNA buňky, je obklopeno jaderným obalem, který tvoří dvě membrány; jaderný obal má jaderné póry, kterými procházejí i velké molekuly – RNA a bílkoviny -chromatin – DNA + bílkoviny, při přípravě na dělení se vlákna DNA spiralizují a vytvoří chromozomy (mají pentlicovitý tvar), ty jsou na začátku dělení tvořeny dvěma sesterskými chromatidami, které mají identickou DNA, jsou spojeny v centromeře člověk – 46 chromozomů každý chromozom obsahuje lineární DNA s volnými konci - prostřednictvím proteinů jádro kotroluje děje v buňce - dvojitá jaderná membrána s jadernými póry k transportu molekul -uvnitř jádra je častojadérko, ve kterém se tvoří rRNA, ta pak vycestuje ven a spolu s bílkovinami tvoří ribozomy bičík – devět trojic mikr

Témata, do kterých materiál patří