Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Bunecna biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74.58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Buněčná biologie

Stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, buněčný cyklus, mitóza, meióza, gametogeneze.

Stavba prokaryotické a eukaryotické buňky

1. organismy – prokaryotické buňky před 3,5 mld let, anaerobní organismy

- aerodní org. – 2,5 mld let

- eukaryotní buňky – 1,5 mld let

- 1. mnohobuněčné org. – 600 mil let

jednobuněčný org. – bakterie, sinice, prvoci, některé houby a řasy

mnohobuněčné – jejich buňky se specializují na určité funkce a diferencují se v jednotlivé tkáně a pletiva

membránové proteiny – prostupnost látek z buňky ven a naopak (transport)

model tekuté mozaiky – membrána z fosfolipidů, které se pohybují a proteinů, které jsou jako mozaika

tvar – kulovitý (bakterie, tuková buňka, vaječná b.), oválný (č. krvinky ptáků, trepka), tyčinkovitý (rozsivky, tyčink. bakterie), nepravidelný (nerv. b.), proměnlivý (měňavka, bílé krv.)

brvy – nálevníci

bičík – bičíkovci, spermie

buněčná stěna (BS) – rostl. b. a buňky hub

ve všech buňkách

 • cytoplazmatická membrána (CM) – mezi fosfolipidovou dvojvrstvou jsou vmezeřeny bílkoviny > tekutá (fluidní) mozaika; glykokalyx – sacharidy navázané na bílkovinu a sach. navázané na lipidy; pomocí bílkovin komunikuje s okolím, chrání buňku před vnějšími vlivy

  glykokalyx – adheze buněk k substrátu, přijímá info z okolí

 • cytosol - roztok látek, hlavně bílkovin; má povahu gelu, probíhají v něm metabolické rce

protoplast – vnitřní živý obsah buněk

organely – druhy organel a počet se liší

prokaryonta – nemají membránové organely a nemají jádro, je z jediného neděleného oddílu, CM a cytosolem a v něm dvouřetězcovou a do kružnice uzavřenou DNA (nukleoid) = jediný kružnicový chromozom

nepohlavní rozmnožování – dělení

kryté buněčnou stěnou (jiné složení než BS rostlin), není v ní celulóza, ale peptidoglykan murein

mají menší ribozomy a neobsahují mitochondrie a plastidy

bičík – duté vlákno, šroubovice z jednotlivých bílkovin

slizové pouzdro, fimbrie (krátká jemná vlákna)

eukaryonta – membr. organely a jádro

cytoplazma je vnitřek buňky (cytosol + organely)

membránové organely – jejich membr. mají podobnou stavbu jako CM

 • endoplazmatické retikulum – soustava membrán, je tvořeno kanálky a váčky nazývanými cisterny

  • drsné - má na některých svých membránách připojeny ribozomy a je místem syntézy bílkovin

  • hladké - je bez ribozomů a syntetizují se v něm glykolipidy, tuky a cukry

- látky vzniklé v retikulu se odškrtí do váčku a jsou transportovány, retikulum vytváří nové membrány

 • Golgiho aparát (GA) je tvořen váčky (cisternami), ty jsou uspořádané do stohů; vyrábí, třídí a dopravuje látky, zejména upravuje bílkoviny z ER, poté upravená látka odchází ve váčku nebo je vylitá do okolí (exocytóza)

  - úprava proteinů + syntéza polysacharidů buněčných stěn (hl. celulózy)

Témata, do kterých materiál patří