Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Fotosyntéza, dýchání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HETEROTROFNÍ VÝŽIVA -závislá na existenci jiných organismů - zdrojem uhlíku jsouorganické látky z okolí,nemajíschopnost fotosyntézy SAPROFYTÉ - vyživují se z odumřelých zbytků rostlin a živočichů - většina bakterií a hub - saprofytické vyšší rostliny dnes neexistují PARAZITÉ - cizopasné rostlinyčerpající organické látky ze živých organismůtzv. hostitelů 1. hemiparazité - živí semixotrofně -zelené – organické látky získávají fotosyntézou, od hostitele berou jen anorganické látky pomocí haustorií - např. jmelí 2. holoparazité -nezelené – od hostitele odebírají organické i anorganické látky pomocí haustorií - např. podbílek šupinatý AUTOTROFNÍ VÝŽIVA - schopnost vytvářet z jednoduchýchneústrojných = anorganických látek složitéústrojní = organické látky - tuto schopnost mají zelené rostliny -fotoautotrofní– využívají sluneční energii v procesu fotosyntézy -chemoautotrofní – využívají energii redoxních reakcí (oxidace železa, …) MIXOTROFNÍ VÝŽIVAje přechod mezi autotrofní a heterotrofní např. masožravé rostliny. FOTOSYNTÉZA -nejsložitější a nejdůležitější chemický proces v přírodě -nejrozšířenější způsob autotrofie -biochemický děj, při kterém v organismu nebo jejich částech obsahujících chloroplasty s chlorofylem, dochází k absorpci sluneční energie a ta je poté převedena do chemických vazeb -biologický způsob přeměny světelné energie na energii chemickou - z anorganických látek vznikají organické látky CHLOROPLASTY -v cytoplazmě buněk - uvnitřtylakoidy: mají vrstevnatou strukturu – povrch bílkovinný, vnitřek lipidový – do těchto vrstev jsou včleněnypigmenty - v chloroplastech enzymy – přenašeče - chloroplast vyplňujestroma PIGMENTY

Témata, do kterých materiál patří