Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ZRP - cvika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (108 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

cvičení Senzorické hodnocení hodnocení jakosti potravinářských i některých zemědělských výrobků určených ke konzumu si nelze představit bez posuzování vůně, chuti, barvy, konzistence, případně dalších znaků, jejž určování objektivními metodami (fyzikálně, chemicky) je nespolehlivé Pocit nejjednodušší jednotka odrážející jednotlivé vlastnosti objektu vzniká činností určitého smyslového orgánu zrak jako první Vjem součet pocitů tvoří vyšší kvalitu vzniká činností více analyzátorů Prahová hodnota nejmenší podmět, který ještě vyvolá pocit podměty z menší intenzity už nevnímáme velmi nízké prahy mají čichové podměty a z chuťových je to hořkost Rozdílový práh nejmenší smyslem postřehnutelný rozdíl Smyslová paměť dovést si smyslové vjemy zapamatovat a uchovat v paměti, v případě potřeby při dalším hodnocení si je vybavovat a konfrontovat s novými vjemy Senzorická analýza zahrnuje nejen vlastní hodnocení, ale i výběr vhodných metod s hodnocením výsledku. Využití matematicko-statistických metod. V oku jsou umístěny buňky dvojího druhu: tyčinky – nervové orgány nebarevného vidění, rozeznávají se stupně světlosti čípky – orgány barevného vidění, činnost je složitější, poskytují informace o rozdílech při vnímání základních barev Čichové pocity vůně – všechny citové pocity aroma – zahrnuje látky přitažlivě vonící, vyvolávající příjemný pocit čich – sídlo v nosní sliznici, čichové receptory se stýkají s vdechovaným vzduchem čichovou citlivost ovlivňuje: čistota vzduchu teplota – zvyšováním teploty se zvyšuje intenzita vůní relativní vlhkost vzduchu – vyšší vlhkost = lepší vnímání vůní Chuťové pocity chuť umožňuje rozpoznání různých látek a chrání tak organismus před škodlivými složkami potravin vznikají prostřednictvím chuťových pohárků, umístěných na jazyku jednorázové množství pro získání plného chuťového pocitu je 10 ml rozdílový prah sladký je 2% roztok sacharózy slaný 1,15% NACL kyselý 0,002% kyseliny vinné hořký 0,00005% roztok chininu Hmat zahrnujeme pocity různé kvality, například pocit dotyku, hloubkové pocity kloubů a svalů, pocit tlaku, vibrace, tepla, bolesti a jiné hmatová tělíska jsou rozmístěna nerovnoměrně a nejcitlivější jsou na bříškách prstů a uvnitř ústní dutiny měkkost, křehkost, hladkost, jemnost, v ústech tlak, šťavnatost, křupavost, konzistenci Požadavky při provádění senzorického hodnocení místnost musí být čistá, dobře větratelná, bez jakýchkoliv pachů světlé barvy, nejlépe bílá teplota musí být kolem 18°C relativní vlhkost okolo 75% vhodná je klimatizace nádobí má být bez vůně a pachu a nesmí přijímat cizí vůně a pachy (sklo a porcelán), stejný tvar, velikost, barvu i vzhled posuzovatel má mít potřebné teoretické i praktické znalosti z oboru – technologii výroby, jakostní a materiálové normy na suroviny i hotové výrobky, má absolvovat kurz o senzorickém hodnocení, zkoušky na ověření smyslové citlivost, musí být duševně i fyzicky zdráv a hodinu před a po nesmí kouřit a jíst kořeněná jídla, posuzovatelé se nesmí navzájem dorozumívat během hodnocení vzorky k hodnocení musí být anonymní, musí být vytemperovány na konzumní teplotu, nebo na teplotu při níž se nejvíc projevují vady, nebo rozdíly v jakosti mezi každým vzorkem se podává neutralizátor – látka, která neutralizuje předchozí vzorek přednáška 35-38% vypěstované pšenice v ČR se využije pro lidskou výživu Zbytek na zkrmení Obchodní ukazatele pšenice 1,smyslové posouzení –barva, pach,chuť, zdravotní stav – slo

Témata, do kterých materiál patří