Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ZRP - cvika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (108 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

z – hmotnost vzorku o dočištění a úpravě Alterovaná cukrovka Zapařená při zvýšené teplotě nebo namrzlá při teplotě menší jak -9°C Jsou narušeny normální fyziologické procesy v bulvě Dochází k namnožení mikroflory a kažení bulev Dochází k chemickým změnám ve složení, inverze sacharózy, nárůst red. cukrů Stanovení narušené dřeně cukrovky Zjišťuje se smyslově na podélném řezu bulvou Ručně se odstraní narušená část, zváží , kde y je hmotnost narušené dřeně, z je původní hmotnost vzorku Příprava vzorku pro laboratorní rozbor Dobře umytá řepa se nařeže na řepné pile nebo na Staňkově řezačce na jemnou kaši Možno uchovat bez zmrazení max. 30 minut Stanovení refraktometrické sušiny šťávy Je to sacharizace, označení S, značí hmotnostní % sušiny Starší jednotky Brixe – Bx nebo Ballinga – Bg Vylisujeme trochu řepné šťávy přes filtrační papír Nakapeme mezi hranoly refraktometru Odečteme refrakci (sacharizaci) Stanovení cukru horkou digescí Digesce – vyluhování cukru vodou Jedná se o hmotnostní % sacharózy 52 g kaše + 356,4ml roztoku octanu olovnatého (naruší stěny buněk a denaturuje bílkoviny, je prudce jedovatý!!!) v digesční kádince Lázeň o teplotě 85°C Následuje filtrace Měří se polarimetricky, údaj je násoben 2x , kde Dg je digesce, a P je údaj polarimetru Stanovení cukru studenou digescí 52 g kaše + 356,4ml roztoku octanu olovnatého (naruší stěny buněk a denaturuje bílkoviny, je prudce jedovatý!!!) v digesční kádince Směs se rozmixuje Následuje filtrace Měří se polarimetricky, údaj je násoben 2x , kde Dg je digesce, a P je údaj polarimetru Stanovení rozpustného popela Popel přechází do šťávy Působí melasotvorně, brání krystalizaci sacharózy Měřeno nepřímo pomocí konduktometru – vodivost řepné šťávy 52 g kaše + 356,4ml roztoku destilované vody (naruší stěny buněk a denaturuje bílkoviny, je prudce jedovatý!!!) v digesční kádince Lázeň o teplotě 85°C Následuje filtrace Měření na konduktometru (údaje v mS nebo přímo % popelovin) Obsah popela u řepy se pohybuje mezi 0,25 až 0,45%. Stanovení alfa-aminodusíku, modré číslo Alfa aminodusík působí melasotvorně Je to veškerý dusík řepy bez bílkovin, amoniaku a amidů Stanovení se provádí kolorimetricky měďnatým činidlem Měřený roztok se porovná se standardy Průměrný obsah je mezi 1,45 a 2,25 mmol/100g řepy Stanovení invertního cukru (GLU+FRU) podle Ofnera Invert snižuje výtěžnost sacharózy, brání její krystalizaci Působí melasotvorně Zhoršuje skladovatelnost cukrovky Invert je levotočivý (sacharóza pravotočivá!) a snižuje polarimetrické stanovení sacharózy Principem je přímá Ofnerova metoda měření vzniku sraženiny Cu2O Cu2O + 2H+ + I2 = 2 Cu2+ + 2I- + H2O Titrujeme zpětně Na2S2O3, indikátor je škrobový maz, přidáme až jak žluté zbarvení I2 zeslábne 1ml roztoku I2 o koncentraci 0,0162 M odpovídá 1mg invertu Metoda pracuje pouze s roztokem vzorku o koncentraci invertu do 15mg! Jinak naředit. Kvocient čistoty (Q) – charakterizuje jakost šťávy Je to podíl polarimetrické sacharizace k celkové rozpustné sušině šťávy v % Rozdíl mezi sušinou S a polarimetrickými cukry P připadá na necukry. Rozbor melasy Melasa je matečný sirob, z níž technologicky a ekonomicky již není efektivní sacharózu získávat Melasa mívá sušinu 78-80 °Bg. obecné hodnocení – vůně, barva, pH, , rozpustnost, obsah SO2, NO2-, kontaminace MO sacharóza (~50%) rafinóza (max. 2%) popel (8-12%) další látky (inverzní cukr, inhibitory kvasinek – k. mléčná, mravenčí, octová…) Výtěžnost – kontrola výroby Výpočet teoretického obsahu cukru (t/ha) PC – výnos polarizačního cukru v t/ha

Témata, do kterých materiál patří