Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZRP - cvika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (108 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 • Velmi sypký prášek, barva u bramborového je bílá, u pšeničného bílá s odstínem do šeda, u kukuřičného bílá s odstínem do žluta. Vůně je po použité rostliny, bez chuti

 • Bramborový se vyrábí v jedné jakosti a ve dvou tržní druhy

  • Bramborový škrob prima A – potravinářské účely

  • Bramborový škrob B – na prádlo pro domácnost

 • Stipy – částice suroviny, které nebyly odstraněny během výrobního procesu, zbytky slupky, rozdrcené semínka plevele a podobně

 • Hodnocení lesku

  • Lesk je vlastnost odrážet dopadající světlo na plochách dopadajících zrn škrobu

  • Je odvislí od velikosti zrn

  • Pod 45°, hodnocení slovně

  5. a 6. cvičení laboratoře

  7. cvičení

  Hodnocení jakosti mouky

  • Senzorické – smyslové, posouzení barvy vůně a chuti

  • Objektivní – fyzikální, chemické metody, hodnocení napadení škůdci, zrnitost, očkovitost, vlhkost, kyselost, obsah maltózy, lepku, pádové číslo …

  Senzorické hodnocení

  • Stanovení barvy - se provádí nejčastěji tzv. pekárkovou zkouškou, což je porovnání vzorků se standardem, objektivně - spektrofotometr

  • Posuzování vůně – se provádí čichem po zahřátí části vzorků, nejlépe se vůně projeví rozmícháním mouky s 60°C vodou. Závadné jsou pachy po zatuchlině, plísní, pach nažluklý, po chemikáliích nebo dezinfekčních prostředcích.

  • Posuzování chuti – malá část vzorku se smísí se slinami, chuť se projeví po 1 minutě. Mouka chutná po škrobu

  Objektivní zkoušky

  • Stanovení napadení škůdců – moly, roztoči, zkouška na stanovení roztočů (hladká mouka) – rozprostření na petryho misce – 30°C, 24 hodin – pokud jsou roztoči přítomní, tak jsou v mouce chodbičky vytvořené lezoucími roztoči. Takhle napadená mouka se nesmí používat pro potravinářské účely

  • Stanovení zrnitosti – granulace, vyjadřuje poměrnou velikost částic mouky, spolu s obsahem popela je hlavním kritériem jakosti pro jednotlivé typy mouk. Granulace se uplatňuje také v pekařské technologii. Granulace se stanoví proséváním mouky na automatickém prosévacím přístroji na předepsaných sítech

  • Stanovení očkovitost – provádí se u mouk hrubých a krupic, očkovitost je počet odlišně barevných částeček – oček na ploše 10 cm2 zkoušeného vzorku. Očka – stipy jsou úlomky obalových částí obilného zrna, nebo plevelů, které nemyly odstraněny mlecím pochodem

  • Stanovní vlhkosti – klasickou vážkovou metodou, teplota 130°C po dobu 60 minut

  • Stanovení obsahu popela – popel je množství nespalitelných zbytků, minerální látka, množství nespalitelných anorganických látek, které zůstanou po spálení vzorku při teplotě 900°C, na sledování obsahu popela v surovině, moukách a zbytcích je založena kontrola výrobního postupu ve mlýně, i dodržování stanoveného procenta vymílání

  • Stanovení kyselosti – kyselostí se rozumí množství roztoku 0,1 mol na litr hydroxidu sodného NaOH, potřeného k neutralizaci všech kyselých složek obsažených v 10 g mouky. Kyselost mouky je tvořena kysele reagujícími složkami, jako jsou aminokyseliny, volné mastné kyseliny, je ovlivněna stupněm vymletí a stářím mouky

  • Stanovení vaznosti mouky - vaznost je důležitá fyzikální vlastnost mouky ovlivňující výtěžnost těsta a vyjadřuje se jako hmotnostní podíl vody vázaný na sto hmotnostních dílů mouky, při vytvoření správné konzistence a uvádí se v procentech.

  Témata, do kterých materiál patří