Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ZRP - cvika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (108 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Těstoviny se posuzují syrové, tak i po uvaření, před uvařením se posuzuje vzhled, u vzhledu se hodnotí tvar a barva, dále lom a průsvitnost, hmatem se zjišťují vlastnosti na povrchu, který bývá označován jako hladký, polo hladký a drsný, dále se posuzuje pružnost a pevnost při ohýbání a lámání mezi prsty a uvádí se, zda těstovina klade znatelný, nepatrný či žádný odpor Po uvaření se hodnotí vůně, chuť a lepkavost zkouška se provádí ihned po opláchnutí uvařené těstoviny ještě za tepla. Laboratorní posouzení Stanovení očkovitost, jako u mouky, ale těstoviny musí být rozemleté – počet barevně odlišných částic Stanovení vlhkosti vážkovou metodou, teplota 130°C po dobu 60min Stanovení kyselosti – kyselost udává stáří, doba použitelnosti půl roku až rok, spotřeba roztoku v ml udává stupeň kyselosti Zkouška vařením Stanovení vařivosti – spočívá v určení doby v minutách, potřebné k úplnému uvaření těstoviny. Litr pitné vody – 10 g NaCl, 100 g zkoušené těstoviny. Uvařená těstovina musí mít zmazovatělý celý průřez. Stanovení vaznosti – vaznost je množství vody v hmotnostních procentech, které zkoušená těstovina přijala při vaření. Hmotnost těstovin před vařením je 100 g, hmotnost vařené těstoviny je 285 g, vaznost = 185 g = 185% Stanovení bobtnavosti – zvětšení objemu. Poměr objemu zkoušené těstoviny před vařením a po něm vyjádřený násobkem původního objemu Stanovení usazeniny (sedimentu) – usazenina je objemové množství těstovinové hmoty (kalu) v ml, uvolněné vařením a usazené ve skleněném odměrném válci za 1 hodinu 8. cvičení Cukrovka – dokumentový server Cukrovka ČSN 462110 Určena pro technické účely – výroba cukru Množství odpadu krmné řízky saturační kaly (hnojivo) melasa – fermentační průmysl Vnější kvalita obsah kamenů a plevelů, zahlinění, poškození bulev při sklizni, podíl vyběhlic, nesprávný seřez řepy Vnitřní kvalita cukernatost, podíl melasotvorných látek, vhodnost řepy ke strojové sklizni, vhodnost odrůdy vzhledem k termínu sklizně Technologické ukazatele cukernatost, rozpustný popel, alfa aminodusík, obsah invertního cukru obecné požadavky:zdravé bulvy způsobilá k průmyslovému zpracování na cukr sacharóza alespoň 14% kořen kulovitý, hladký, bez postranních kořínků hmotnost bulvy alespoň 100g dužnina nesmí být dřevnatá, vyschlá, změny po namrznutí podíl minerálních nečistot 15-25% rostlinné příměsi do 2% neseříznuté nebo vysoko seříznuté bulvy do 5% mechanicky poškozené bulvy max. 25% namrzlé max. 2% kvalitní cukrovka:nad 16% sacharózy málo necukrů málo alfa aminodusíku a rozpustného popela bulva:75% vody 25% sušina (sacharidy, bílkoviny, alfa-aminodusík, popeloviny) Vzorkování:pneumatický automatický vzorkovač (vozidlo – sklopka), vzorek 20kg ručně po sklopení bočnice 16-30kg ze středu sklopky lopatou ze dna Základní rozbory Stanovení minerálních a rostlinných nečistot Stanovení neseříznutých a nesprávně seříznutých bulev úprava vzorku řepy pro lab. rozbor – strouhání na struhadle sušina – refraktometricky (°Bg – °Bx – °S) cukr horkou a studenou digescí rozpustný popel – konduktometricky alfa aminodusík – modré číslo sušina – vážkově invertní cukr – dle Ofnera Stanovení minerálních a rostlinných nečistot Vzorek se zváží s přesností na 0,05 kg Opereme v bubnové pračce Ručně dočistíme Čisté bulvy a použitelné odřezky přemístíme na čistou stranu dopravníku Necháme okapat a zvážíme , kde a je hmotnost vzorku před praním v kg b je hmotnost vzorku po praní v kg 0,99 – korekce na ulpělou vodu Stanovení neseříznutých a nesprávně seříznutých bulev Z třídícího pásu linky se při úpravě sřezu odeberou skrojky a zváží. kde y – hmotnost skrojků v kg

Témata, do kterých materiál patří