Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Členovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ČLENOVCI -prvoústí s coelomovou tělní dutinou -nejpočetnější živočišný kmen s obrovským hospodářským významem - tvoří 80 % všech známých živočichů na světě - z prvoústých dosáhli nejvyššího stupně dokonalosti Hlavní znaky členovců heteronomní segmentacetěla i končetin - jednotlivé články nemají stejnou stavbu a funkci tělo rozděleno nahlavu(cephalon),hruď(thorax) azadeček (abdomen) - u některých splývá hlava s hrudí =hlavohruď (cephalothorax) - jednotlivé články jsou tvořeny4 destičkami (břišní, hřbetní a 2 postranní), mezi sebou jsou články spojeny pružnými blankami článkované končetiny -2 teorie: vyvinuly se z parafodií nebo nezávisle na nich - každý tělní článek nesl původně 1 pár končetin, během vývoje se počet končetin zmenšil -pohybovou funkci si ponechaly většinou končetiny v hrudní části, ostatnízanikly nebo sepřeměnily –kusadla, makadla, tykadla exoskelet -vnější chitinová kostra, na kterou se upínápříčně pruhované svalstvo - krunýř s jedincem neroste – několikrát za život jesvlékán a nahrazen větším -svlékání =ekdyse,svlečená kostra =exuvie - svlékání je řízenohormonálně:ekdyzon – urychluje svlékání xjuvenilní hormon =neotenin– proti svlékání, brání vzniku dospělce -exoskelet by znemožňoval pohyb – články spojeny blanami - mladí jedinci se svlékajíčastěji než dospělí Trávicí soustava - tvořena trávicí trubicí -ústa, hltan, jícen jsouektodermálního původu, už zde dochází k částečnému trávení potravy -žaludek a střevo jsouendodermálního původu, dochází zde k dokončení trávení a vstřebávání potravy - ukončenařitním otvorem, ten je ektodermálního původu - trávení vždyextracelulární = mimobuněčné Nervová soustava - žebříčkovitá, na břišní straně těla - dominantní roli majípodjícnová a nadjícnováuzlina v cephalonu Dýchací soustava - krunýř je pro vzduchneprostupný, různě upravené dýchací orgány: celým povrchem těla– drobní členovci (nemají chitin)žábry – vodníplicní vaky– pavoukovci (kyslík přenášen krví)vzdušnice – hmyz (rozvádí kyslík přímo k orgánům) Vylučovací soustava - u některýchmetanefridie (korýši) -nefridie – nálevky uzavřeny váčky, někdy přeměněna vesnovacíneboslinné žlázy -malphigické trubice – ústí do střeva, vylučují odpadní látky, vzdušnicovci a někteří klepítkatci - jednovrstevná pokožka s chitinovým krunýřem Cévní soustava - otevřená - základem je srdce v osrdečníku uložené na hřbetní straně, srdce máotvory =ostie, kterými nasává krev - u srdce je krev vylévána do těla, kde se mísí s mízou a vznikákrvomíza = hemolymfa - krev je poháněnaze zadečku do hlavy - u členovců, kteří dýchají vzdušnicemi, je krevbezbarvá, protože nepřenáší kyslík k jednotlivým tkáním (pomocí vzdušnic) Rozmnožovací soustava -gonochoristés pohlavnímdimorfismem -vnitřní oplození -partogeneze = vývoj jedinců z neoplozených vajíček = obrovská rozmnožovací schopnost (mšice…) - vývoj převážněnepřímý, někdy složité rozmnožovací cykly Smysly zrak - jednoduché oči =ocelli - složené oči jsou složeny z obrovského množství oček= omatidií– každé očko vnímá část obrysu a celkově vznikátzv. mozaikový obraz sluch - sluchové ústrojí narůzných částech těla - některý hmyz jako cvrčci a sarančata vydávají zvuky pomocístridulačních orgánů(tření nohy o výběžky křídel =femoroalární stridulace, nebo tření křídel o sebe =alární stridulace) - příjem zvuku zajišťujítympanální orgánynebo chloupky na těle - hmyz má izvukové filtry– vnímá pouze zvuky svého druhu anebo predátora mechanoreceptory - dotykové receptory na tykadlech chemoreceptory - na tykadlech, např. feromony SYSTÉM ČLENOVCŮ -4 podkmeny - kritériem jediferenciace předních končetin první pár končetin se výrazně odlišuje od ostatních a není obvykle specializován pro příjem potravy 1. ODDĚLENÍ: AMANDIBULATA a) první pár končetin přeměněn v tykadla 1. podkmen:TROJLALOČNATCI třídy: Trilobiti b) první pár končetin přeměněn v klepítka = chelicery specializovaná pro příjem potravy 2. podkmen:KLEPÍTKATCI třídy: Hrotnatci, Pavoukovci, Nohatky B)nejméně první pár končetin je přeměněn v tykadla, za ústním otvorem jsou nejméně dva páry končetin přeměněny v ústní ústrojí 2. ODDĚLĚNÍ: MANDIBULATA a) první dva páry končetin jsou přeměněny v tykadla, dýchací ústrojížábry 3. podkmen:ŽABERNATÍ třídy: Korýši b) pouze první pár končetin přeměněn v tykadla, druhý pár tykadel vymizel, dýchací ústrojívzdušnice 4. podkmen:VZDUŠNICOVCI třídy: Stonoženky, Stonožky, Mnohonožky, Hmyz Podkmen: TROJLALOČNATCI -dvě třídy: Trilobitoidea a Trilobiti - nejprimitivnější a nejstarší vodní členovci –prvohory - obývali mělké pobřeží moří - tělo rozděleno na3 části:hlava, hruď a zadeček - podélné tělo rozděleno na3 laloky:střední a 2 postranní - první pár končetin přeměněny natykadla -dvouvětevné končetinys žaberními výběžky– silnější vnitřní větev měla pohybovou funkci, slabší vnější dýchací funkci – nesla žaberní lupínky - nejvýznamnější naleziště v ČR – Barrandien, pánev u Prahy Podkmen: KLEPÍTKATCI - první pár končetin přeměněn v klepítka = chelicery– příjem potravy - druhý pár končetin přeměněn v makadla = pedipalpy– hmatová funkce - hlava s hrudí srůstají v hlavohruď – přední část =prosoma -z hlavohrudi vybíhají4 páry kráčivých končetin - zadeček bez končetin – zadní část =opistosoma - v současnosti známo asi 36 000 druhů klepítkatců Třída: Hrotnatci -dva řády: - vyhynulíKyjonožci - vodní, připomínali štíry, v trnu měli jed - chybí hřbetní štít, rozměry až 1,8 metru - současníOstrorepi - zahrabáni do mořského dna, tělo zploštělé kryté plochýmkrunýřem - draví, tělo zakončenohrotem - na zadečku 6 párů končetin – funkce žaber (dýchání) - v subtropických a tropických mělkých moří -velmi dobrý imunitní systém -ostrorep americký a ostrorep molucký Třída: Pavoukovci Řád: Pavouci - suchozemští, druhotně vodní - dravci nebo parazité - tělo složeno z hlavohrudi a zadečku, které jsou k sobě připojenytenkou stopkou - na hlavohrudi8 jednoduchých oček -klepítka – získávání potravy (někdy se zde nachází jedová žláza) -makadla– hmatová funkce (očichávání partnera, u samců kopulační orgány) -4 páry kráčivých

Témata, do kterých materiál patří