Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






ZRP - cvika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (108 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

jsou specifikovány Hodnocení výrobků z brambor: Výrobky z brambor konzumních, upravené technologickým procesem, zejména loupáním, smažením, vařením, drcením a sušením, určené pro přímou spotřebu, nebo další kuchyňskou přípravu Jejich podíl v ČR činí zhruba 20% Bramborové lupínky mají být křehká, křupavé, bez příměsi, vyrovnané světle žluté, ojediněle s nahnědlými okraji, chuť – příjemně slaná bez cizích pachů, obsah tuku max. 42%, obsah NaCl v rozmezí 1,5-2,5% Bramborové hranolky předsmažené mají být čisté, s hladkým či vlnitým řezem stejnoměrné barvy bez přílišných vzhledových vad, obsah tuku max. 1,5%, obsah veškerých vad max. 8% Škrob Přírodní prášek získaný izolací ze škrobnatých surovin, rostlinného původu Dělí se na skupiny: Bramborový Pšeničný Kukuřičný Ostatní Velmi sypký prášek, barva u bramborového je bílá, u pšeničného bílá s odstínem do šeda, u kukuřičného bílá s odstínem do žluta. Vůně je po použité rostliny, bez chuti Bramborový se vyrábí v jedné jakosti a ve dvou tržní druhy Bramborový škrob prima A – potravinářské účely Bramborový škrob B – na prádlo pro domácnost Stipy – částice suroviny, které nebyly odstraněny během výrobního procesu, zbytky slupky, rozdrcené semínka plevele a podobně Hodnocení lesku Lesk je vlastnost odrážet dopadající světlo na plochách dopadajících zrn škrobu Je odvislí od velikosti zrn Pod 45°, hodnocení slovně 5. a 6. cvičení laboratoře 7. cvičení Hodnocení jakosti mouky Senzorické – smyslové, posouzení barvy vůně a chuti Objektivní – fyzikální, chemické metody, hodnocení napadení škůdci, zrnitost, očkovitost, vlhkost, kyselost, obsah maltózy, lepku, pádové číslo … Senzorické hodnocení Stanovení barvy - se provádí nejčastěji tzv. pekárkovou zkouškou, což je porovnání vzorků se standardem, objektivně - spektrofotometr Posuzování vůně – se provádí čichem po zahřátí části vzorků, nejlépe se vůně projeví rozmícháním mouky s 60°C vodou. Závadné jsou pachy po zatuchlině, plísní, pach nažluklý, po chemikáliích nebo dezinfekčních prostředcích. Posuzování chuti – malá část vzorku se smísí se slinami, chuť se projeví po 1 minutě. Mouka chutná po škrobu Objektivní zkoušky Stanovení napadení škůdců – moly, roztoči, zkouška na stanovení roztočů (hladká mouka) – rozprostření na petryho misce – 30°C, 24 hodin – pokud jsou roztoči přítomní, tak jsou v mouce chodbičky vytvořené lezoucími roztoči. Takhle napadená mouka se nesmí používat pro potravinářské účely Stanovení zrnitosti – granulace, vyjadřuje poměrnou velikost částic mouky, spolu s obsahem popela je hlavním kritériem jakosti pro jednotlivé typy mouk. Granulace se uplatňuje také v pekařské technologii. Granulace se stanoví proséváním mouky na automatickém prosévacím přístroji na předepsaných sítech Stanovení očkovitost – provádí se u mouk hrubých a krupic, očkovitost je počet odlišně barevných částeček – oček na ploše 10 cm2 zkoušeného vzorku. Očka – stipy jsou úlomky obalových částí obilného zrna, nebo plevelů, které nemyly odstraněny mlecím pochodem Stanovní vlhkosti – klasickou vážkovou metodou, teplota 130°C po dobu 60 minut Stanovení obsahu popela – popel je množství nespalitelných zbytků, minerální látka, množství nespalitelných anorganických látek, které zůstanou po spálení vzorku při teplotě 900°C, na sledování obsahu popela v surovině, moukách a zbytcích je založena kontrola výrobního postupu ve mlýně, i dodržování stanoveného procenta vymílání Stanovení kyselosti – kyselostí se rozumí množství roztoku 0,1 mol na litr hydroxidu sodného NaOH, potřeného k neutralizaci všech kyselých složek obsažených v 10 g mouky. Kyselost mouky je tvořena kysele reagujícími složkami, jako jsou aminokyseliny, volné mastné kyseliny, je ovlivněna stupněm vymletí a stářím mouky Stanovení vaznosti mouky - vaznost je důležitá fyzikální vlastnost mouky ovlivňující výtěžnost těsta a vyjadřuje se jako hmotnostní podíl vody vázaný na sto hmotnostních dílů mouky, při vytvoření správné konzistence a uvádí se v procentech. Hodnocení jakosti těstovin Senzorické hodnocení potravin

Témata, do kterých materiál patří