Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZRP - cvika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (108 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

  1. přednáška

35-38% vypěstované pšenice v ČR se využije pro lidskou výživu

Zbytek na zkrmení

Obchodní ukazatele pšenice

1,smyslové posouzení –barva, pach,chuť, zdravotní stav – slouží pro rychlé posouzení obilní partie

A, Barva se stanovuje – při denním rozptýleném světle s vyloučením přímých slunečních paprsků, čerstvé zrno má přirozenou, živou barvu a lesk, zrna starších ročníků jsou vybledlá, matná, bez lesku, podle barvy můžeme usuzovat způsob ošetření, podmínky skladování, zdravotní stav obilí

B, Pach nebo vůně – zjišťujeme čichem v celém zrně a stanoví se druh pachu a jeho intenzita, pach čerstvého obilí připomíná suchou slámu, podle podmínek nebo délky skladování může mít obilí například pach skladištní, pach po myšině, pach nasládlý (roztoči), kyselý, hnilobný (přenos bakterií), plísňový, pach po chemikáliích, pach je velmi důležitý-zrno pohlcuje pachy ze svého okolí-pokud je zrno vlhké-šíření plísní

C, Stanovení chuti – provádíme jen v případech nelze-li čichem bezpečně určit pach, popřípadě jedná-li se o nějakou skrytou vadu, stanoví se v ústech z malého množství rozmletého zrna, nasládlá chuť-porostlé obilí, karamelová-u přesušeného, hořká-rozkladem tuků

D, Stanovení zdravotního stavu – zaměřeno na poškození skladištními škůdci – myši, pilousi, roztoči – způsobují škodu ožerem a nebo zanecháváním exkrementů a chloupků v obilí. Vzorek se prosévá sítem s otvory (otvory jsou stanoveny pro každý druh obilí), pilousi vypadnou na podložku, kde proséváme,podle procenta živých nebo mrtvých brouků se stanoví stupeň napadení-1.stupeň-2 živí pilousi na jeden kilogram, 2.stupeň-3 až 5 brouků, 3.stupeň-nad 5 brouků – pokud se vyskytne i jeden živý pilous,tak tahle pšenice není vhodná pro potravinářské použití. Dále máme roztoče – menší než pilous – po prosetí vzorku zjišťujeme jeho přítomnost-lupou – zápach obilí nasládlý a štiplavý.

2, Hodnocení objektivní

  • stanovení vlhkosti – vážková metoda – sušením – při určené teplotě po stanovenou dobu (130°C 60min)

  • Metody založené na elektrické vodivosti obilí

  • Stanovení příměsí a nečistot – používáme mechanické prosévadlo s otvory pro pšenici 2,2 x 22mm, 1,8 x 22, dole příměsy – anorganické (kamínky, hlína) a organické (stébla,klasy,jiné obilí)

Znaky mlynářské jakosti

1, stanovení objemové hmotnosti (OH) – hmotnost 1l zrna vyjádřená v kilogramech na hektolitr

2, stanovení hmotnosti tisíce zrn (HTZ) – 2x 200zrn – uděláme půměr a vynásobíme 5 – výsledek je v gramech

3, stanovení sklovitosti – je podmíněna strukturou endospermů – uložení škrobových zrn – sklovité obilky mají škrobová zrna těsně stmelená spolu s bílkovinným gelem, takže jako jednolitá sklovitá hmota propouští lépe světlo než moučnaté obilky u nichž jsou škrobová zrna uložena volně v základních formě endospermu, provádíme prosvětlovačem – opticky, mechanicky – rozřízneme – zrnořez – farinatom, za sklovitá se považují zrna zcela průsvitná. Mírně zakalená - mírně tmavá,maximálně z jedné čtvrtiny plochy, za moučná - neprosvítají, jsou tmavá nebo prosvítá méně než jedna čtvrtina plochy zrna, ostatní – polosklovitá

Témata, do kterých materiál patří