Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Protokol-půdoznalství-Vodostálost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Protokol půdoznalství č.1 – Vodostálost a struktura půdy

Teorie:

 • Odběr půdních vzorků:

  • Odevírají se tzv. půdní sondy, počet sond a jejich rozmístění je závislé na složitosti oblasti

  • Vytvářejí se ručně

  • Vzorky odebíráme buď sypké (na chemické vlastnosti a mikrobiální), nebo neporušené (analýza fyzikálních vlastností)

  • Sondy jsou náročné na čas a práci

 • Půda:

  • Otevřená, heterogenní, trojrozměrná dynamická, systém zpětné vazby

   • Struktura

 • Fyzikální vlastnost

 • Určuje se v půdní sondě

 • Popis jednotlivých agregátů – podle působících sil (př. Adhezní)

 • Dělení struktur – makro, mikro, mezo

 • Agregáty podle tvaru:

  • Tři osy stejně dlouhé – kulovitý // polyedrický

  • Vertikálně protažené – hranolovitá=prizmatická

   • Horizontálně protažené – Deskovitá

 • Agregáty podle vyvinutí struktury:

  • Slabě vyvinuté

  • Středně vyvinuté

  • Výrazně vyvinuté

 • Vodostálost

 • Určuje odolnost vody vůči vodě

 • Zvyšovány org. látkami

 • Určuje zrnitost prostředí

 • Kapky působí v půdním profilu – čím více vody, tím větší vodostálost

Stanovení vodostálosti agregátů dle Adrianova

 • Do připravené misky se skleněnou deskou, na které je filtrační papír

 • Ke zjištění vodostálosti použijeme 50 vzorků

 • Nejprve do misky nalijeme vodu na nasycení papíru – nasycení trvá 1 minutu

 • Poté misku dolijeme po největší část vzorku, aby byl pod vodou

 • Po 1 minutě zapisujeme, kolik agregátů se rozpadlo

 • Po deseti minutách zjistíme počet rozpadlých a polorozpadlých

DOBA

POZOROVÁNÍ

(MINUTY)

POČET ROZPLAVENÝCH AGREGÁTŮ (ni)

KOEF.

VODOSTÁLOSTI

(Ki)

ni*ki 1 4 5 20 2 3 15 45 3 2 25 50 4 2 35 70 5 2 45 80 6 2 55 110 7 2 65 130 8 2 75 150 9 3 85 255 10 4 95 380 polorozpadlé 14 50 700 nerozpadlé 50 - polorozpadlé - rozpadlé 100 1000 suma 50 2990 Suma součinu

Vzorek: 3 – 5 mm Bratčice

Vodostálost (%) = $\frac{\mathbf{\text{Suma\ s.}}\mathbf{\ }}{\mathbf{n}}$ = $\frac{\mathbf{2990}}{\mathbf{50}}\mathbf{= 59,8\%}$

Stanovení struktury agregátů:

 1. 5 – kulovitá, hrudkovitá

 2. 7 – kulovitá, jemně drobtová

 3. 2 – zrnitá, jemně zrnitá

 4. 16 – deskovitá, destičkovitá

 5. 28 – polyedrická, středně, drobně

 6. 29 – hrubě polyedrická

 7. 20 – polyedrická, středně, drobně

 8. 9 – polyedrická, drobně polyedrická

 9. 18 – destičkovitá, lístkovitá

 10. 6 – kulovitá, práškovitá

Závěr: Stanovením vodostálosti dle Adrianova jsem zjistili, že v našem vzorku je vodostálost 59,8%.

Témata, do kterých materiál patří