Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Bunecna biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74.58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • centrozom – pouze v ŽB, ze dvou centriol (pomáhají vzniku děl. vřeténka)

 • buněčná stěna – RB a houby, vymezuje objem buňky, vzpřimuje tělo rostlin, z celulózy, vzniká z primární stěny; při stárnutí se ukládají do BS org. a anorg. látk, usazování ligninu ( > dřevnatění) nebo korku (> korkovatění)

  - střední lamela – prostřední část BS – vytváří se po dělení buňky

  primární BS – u rostoucí buňky, prostor v BS vyplněn pektiny nebo hemicelulosou

  sekundární buněčná stěna je mezi prim. stěnou a CM – přidávají se nové vrstvy – tloustne

  mezibuněčná hmota = extracelulární matrix – povrch CM, je hlavně z kolagenu ; pevnost, komunikace, mezib. spojení

  mezibuněčná spojení - plazmodesmy – v BS – kanálky s CM, spojují buňky pro průchod vody a malých molekul mezi buňkami

  u živočišných tkání – těsný spoj (sloučení CM), desmozomy („skoby“ mezi buňkami), mezerový spoj (kanálek)

  buněčná inkluze – odpadní látky v cytoplazmě

  buněčný cyklus

  -od vzniku po zánik (jaterní b. se dělí jednou za rok a neuron se nedělí)

  - většinou 40 – 50krát se dělí, pak umírají nebo se specializují

  • interfáze – růst, příprava k dělení, replikace DNA

  • buněčné dělení

   • dělení jádra – mitózou (vznik somatických buněk) nebo meiózou (pohl. buňky - gamety)

   • dělení buňky (cytokineze)

  • S-fáze – syntetická fáze – replikace DNA

  • G1 – příprava na replikaci

  • G2 – příprava na dělení

  • G3 – buňka opouští cyklus neustálého dělení, specializuje se

  apoptóza – naprogramovaná smrt buňky

  generační doba – období od jednoho rozdělení k druhému, doba trvání buněčného cyklu

  mitóza

  z mateřské b. vzniknou dvě b. dceřinné se stejným počtem chromozomů (homeotypické dělení)

  -růst organismu, nepohlavní rozmnožování či náhrada vadných buněk

  profáze – přítomny chromozomy, rozpadá se jaderný obal, mizí jadérko a vzniká dělící vřeténko (ŽB - z centrozomu, který je ze dvou centriol, u každého pólu buňky je jedna jeho část, RB – vřeténko se vytváří mezi póly)

  metafáze – chromozomy se připojují v centromeře k dělícímu vřeténku a shromažďují se v rovníkové (ekvatoriální) rovině

  anafáze – chromatidy se oddělí, jsou staženy k pólům a stávají se samostatnými chromozomy

  telofáze – kolem chromozomů obal, zánik děl. vřeténka

  cytokineze – rozdělení celé buňky

  • ŽB – dělící rýha, buňka se zaškrtí pomocí stažitelného prstence

  • RB – destička z polysacharidů a bílkovin > BS

  meióza

  spermie (23ch) + vajíčko (23ch) = zygota (46ch)

  spermie a vajíčko – gamety

  diploidní b. – dvě sady chromozomů

  haploidní – jedna sada – pohl. buňky

  meioza – zajišťuje redukci

  • meioza I – heterotypické dělení, chromozomy se rozdělí do dvou sad a do každé dceři. b jde jedna sada; homologické org. – sada od matky a od otce, na začátku dělení se spárují homologické chromozomy a vytvoří se bivalenty (každý chr je tvořen dvěma chromatidami, takže bivalent je tvořen čtyřmi chromatidami)

   • profáze I – crossing-over (překřížení chromatid) zajišťuje gen. variabilitu

   • matafáze I – bivalenty jdou do rovníkové roviny

   • anafáze I – oddělení, chromozomy jdou k pólům

   • telofáze I – vznikají dvě jádra s polovičním počtem ch

  Témata, do kterých materiál patří