Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Bunecna biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74.58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • vakuoly – u rostl. buněk zastávají trávicí fci lyzozomů; obvykle obsahují buněčnou šťávu, jejich mebrána se nazývá tonoplast, obsahují cukry, bílkoviny, (trávicí) enzymy a barviva (barva květů) rozp. ve vodě; prvoci mají potravní a pulzující vakuolu

  - v mladé buňce několik malých, ve staré jedná velká

  - antokyany – citlivé na změnu pH (pomněnka v mraveništi zrůžoví kvůli k. mravenčí)

 • lyzozomy se vytvářejí odškrcením od GA a obsahují trávicí (hydrolytické) enzymy k b. trávení; po smrti své buňky se podílejí na jejím rozkladu

 • mitochondrie – vnější hladká membr. a vnitřní, která je zprohýbána do výběžků (kristy), prostor mezi membr. vyplňuje matrix, ta obsahuje ribozomy a DNA; buněčné dýchání (oxidace - rozklad látky za přítomnosti kyslíku), Krebsův cyklus a vznik ATP

 • plastidy – systém váčků, plastidy mohou přecházet jeden v druhý

  • chloroplasty – pouze u rostlin a řas, obsahují chlorofyl; fotosyntéza; mají dvě membr., uvnitř jsou tylakoidy, vytvářejí grana (zrna), prostor kolem vyplňuje stroma, v ní jsou ribozomy a DNA

Chloroplasty a mitochondrie obsahují vlastní DNA , mohou se sami dělit, mají ribozomy, dvě membr. = rysy bakterií

 • chromoplasty – obsahují karotenoidy a xantofyly, v plodech a listech na podzim, vznikají rozkladem chlorofylu

 • leukoplasty – pámelník – bílé kuličky, přítomnost škrobu

 • jádro – téměř veškerá DNA buňky, je obklopeno jaderným obalem, který tvoří dvě membrány; jaderný obal má jaderné póry, kterými procházejí i velké molekuly – RNA a bílkoviny

-chromatin – DNA + bílkoviny, při přípravě na dělení se vlákna DNA spiralizují a vytvoří chromozomy (mají pentlicovitý tvar), ty jsou na začátku dělení tvořeny dvěma sesterskými chromatidami, které mají identickou DNA, jsou spojeny v centromeře

člověk – 46 chromozomů

každý chromozom obsahuje lineární DNA s volnými konci

- prostřednictvím proteinů jádro kotroluje děje v buňce

- dvojitá jaderná membrána s jadernými póry k transportu molekul

-uvnitř jádra je často jadérko, ve kterém se tvoří rRNA, ta pak vycestuje ven a spolu s bílkovinami tvoří ribozomy

bičík – devět trojic mikrotubulů okolo centrální dvojice mikrot.

nemembránové organely

 • ribozomy – ze dvou podjednotek, které jsou z bílkovin a rRNA, volně nebo u ER, tvorba bílkovin (při translaci), bílkoviny slouží jako enzymy, barviva, přenašeče, hormony…

 • cytoskelet - vnitřní kostra, hlavně u živ. buněk,

  • mikrotubuly (duté trubičky z třinácti šroub. vláken z tubulinu; v řasinkách, bičících, na dělící vřeténko)

  • střední filamenta (z vláken různých bílkovin, hl. keratinu a kolagenu)

  • mikrofilamenta (tenká vlákna tvořená dvěma řetězci bílkoviny aktinu; ve sval. buňkách)

   - aktin a myozin, součást svaloviny

 • řasinky a bičíky – CM + uvnitř mikrotubuly – dvojice mikrot. uprostřed a okolo devět dvojic mikrot.; spojení s buňkou zajišťuje bazální tělísko (z devíti trojic mikrotubulů – stejná stavba jako centriola)

Témata, do kterých materiál patří