Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8, Rostlinná pletiva a orgány, tkáně organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8, Rostlinná pletiva a orgány, tkáně organismů - stélka (thallus) - řasy, mechorosty, rhynie (i gametofyt u kapraď.) - jednoduchá, b. funkčně málo rozlišeny - nemá CS, pokožka s průduchy a kutikulou - nerozlišená na stonek, kořen, list --- jednob. mnohob. --- b. stejné rozlišeny - tělo (kormus) - diferenciace na pletiva, orgány - pletiva = soubory b. stejného tvaru, stavby a fce - histologie - tvoří systémy pletiv -dělíme podle: A) schopnosti dělení buněk : a) dělivá = meristematická b) trvalá - činností pletiv dělivých - skládají se z funkčně rozlišených b. - nemohou dále dělit B) tvaru buněk a tloustnutí buň. stěny : a) parenchym - b. tenkostěnné, většinou stejnou výšku a šířku - mezibuněčné prostory ( intraceluláry ) - neztloustlé buň. stěny => živé buňky (aerenchym- vyplněny vzduchem, u vod. R, zlepšuje výměnu plynů ) b) kolenchym - buň. stěny na urč. místech ztloustlé ( např. v rozích ) - většinou živé buňky -deskový ( hrany stonků ), rohový ( řapíky ) c) sklerenchym - zpevňovací pletivo; buňky neživé, vyplněny vzduchem - buň. stěny všude silně ztloustlé -jednotlivé b. = sklereidy ( hruška ) d) prosenchym - jednostranně protáhlé buňky se šikmými příčnými přehrádkami bez intercelulár - většinou v CS C) původu: a) krycí - tvoří ochrannou vrstvu, zprostředkovávají výměnu látek b) vodivá - cévní svazky, vedou látky po těle c) základní = výplňová - různé funkce D) funkce : a) dělivá = meristémy -schopnost dělení - trvale, dočasně -tvořena parenchymem -b. tenkostěnné, velké jádro, hodně cytopl., intenzivní metabolismus 1) původní meristém =protomeristém ( vzrostné vrcholy ) => 2) prvotní = primární mer. =prokambium - postupně ztrácí děl. schopnost => trvalé pletivo 3)druhotný ( sekund. )meristém - obnovením dělivé fce již rozlišeného trvalého pletiva - př.kambium ( jeho činností - druhotné dřevo, lýko) felogen ( jeho činností - druhotná kůra ) b) krycí - ochraná fce 1)prvotní - pokožka --- epidermis ( nadzemní ) rhizodermis ( kořen ) - jedna vrstva b. bez chloroplastů - u nadzemní části kutikula, průduchy ( s chloroplasty ) - vyrůstají z ní trichomy ( chlupy ) a)krycí - ochraná fce - papily ( maceška ) b)žláznaté - vyměšují látky ( pryskyřice ) c)žahavé - snadno se odlomí - vylití pálivé tekutiny ( kopřiva ) d)ostny - přeměnou trichomů 2)druhotné =korek - u druhotně tloustnoucích R se epidermis nepřizpůsobí rostoucímu objemu a praská => její fci přebírá korek - produkován felogenem ( zakládá se pod epidermem ) - felogen odděluje směrem vně b. vyplněné vzduchem (= felem) a dovnitř parench. b. s velkým množstvím chlorofylu (= zelená kůra - feloderm) - felogen - neustále činný => kůra hladká ( buk ) - zastavuje svou činnost => pod ním se zakládá nový felogen - produkuje další korkové b. - brání průchodu živin k původnímu felogenu - předchozí vrstvy odumírají, trhají se - rozpraskaná kůra = borka c) provětrávací - zprostředkovávají výměnu látek s okolím - umožňují výměnu plynu při fotosyntéze, dýchání, výparu -nižší rostliny : difuze plynů buň. stěnou - vyšší mají: a) průduchy = ( stomata ) - ve všech částech zel. R, větš. na spodní straně, obsahují chloroplasty -vznik: rozdělení mateř. buňky na 2 dceřiné = svěrací => skulina - otevírání a stahování závisí na množství vody - větší množství =>průduch otevřen - děj souvisí se změnouturgoru: - velký výpar - turgor klesá - b. se oplošťují - uzavírá se štěrbina - turgor stoupá - b. se napínají, zakřivují - štěrbina se otvírá b) čočinky = lenticely - pod pokožkou se diferencuje felogen, který produkuje tenkostěnné nezkorkovatělé b. => protrhnou pokožku => vznik lenticely - přes léto otevřené, na podzim a na zimu zavřené d) nasávací - soustava kořenových vlásků ( bez kutikuly, plastidů) - buňky jsou tenkostěnné, aby mohly nasávat roztoky z půdy - žijí pouze několik dní - haustoria = nasávací pletiva u parazit. rostlin ( jmelí ) - nasávání živin z CS hostitele e) vyměšovací - úloha vyměšování a hromadění produktů metabolismu - samostat. b. = idioblasty a) vodní skuliny ( hydatody ) - podobné průduchům, ale neuzavírají se - slouží ke gutaci b) medníky ( nektaria )- v květech, vylučují roztoky nektarů c) mléčnice - mají v centrální vakuole mléčnou šťávu = latex - latex má někdy využití ( kaučukovník ) - mákovité, hvězdnicovité f) vodivá = soubor CS, které umožňují transport vody a roztoků - vyvinuly se při přechodu rostlin na souš - CS --- xylém = dřevní část - hadrom - vede roztoky od spoda nahoru (transpirační proud) - tvořen cévami ( = tracheje ) a cévicemi (= tracheidy) = odumřelé b. floém = lýková část - leptom - vede produkty fotosyntézy ( =asimiláty ) asimilač. proudem z listů do : míst potřeby- vzrostné vrcholy míst ukládání - semena, hlízy - tvořen sítkovicemi - živé tenkosť. b. - s otvory, bezjaderné - funkční pouze ve veg. období ( ucpání kalózou ) - CS vzniklé přeměnou prvot. mer. - uzavřené CS - stonek netloustne - u většiny R se část prvot. mer. zachovává a vytváří druhot . mer. Kambium => vznik otevřených CS (produkuje druhot. L k obvodu a druh. D dostředu) - stonek druhotně tloustne -dřeviny :- aktivita kambia se během roku mění -jaro - tenkost. b., pomalu rostou, velký průměr, světlé letokruhy léto - tlustost. b., malý průměr, tmavší letokruhy - čím jsou letokruhy hustší, tím je dřevo kvalitnější - typy CS : a)soustředné = koncentrické ---- lýkostředné ( leptocentrické ) - jednoděložné R dřevostředné ( hadrocentrické ) - kapraďorosty - uzavřené CS, mezi X a F není dělivé pletivo b)paprsčité = radikální - kořeny cévn. R, které netloustou c)boční = kolaterální - X a F za sebou ve směru poloměru d)dvojbočné = bikolaterální - lilkovité g) zpevňovací = mechanická - pevnost, pružnost, transtort l. ( chrání CS před deformací ) -tvořeno:kolenchym - živé b., mladé org. sklerenchym - odumřelé b. - jednotlivé b. ( sklereidy ), seskupení (lýková a dřevní vlákna - chrání CS ) h) asimilační ( cholerenchym ) - k fotosyntetické asimilaci CO2 - tenkost., parenchymatické s chloroplasty ( houbový, palisádový parenchym ) i) zásobní - tenkost. b. - ukládá

Témata, do kterých materiál patří