Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. Stélkaté organismy, Mechorosty

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Stélkaté organismy - rostliny dělíme v systému do skupin podle různých hledisek - rozdělení na vyšší a nižší rostliny Nižší - jejich tělo se označuje jako stélka - jsou primitivní, nevytvářejí systémy pletiv, nemají cévní svazky, tělo není členěno na list, stonek a kořen Vyšší - tělo se označuje jako kormus - vytvářejí pletiva a tělo je členěno na list, stonek a kořen - v evoluci se vyvinuly různé typy stélek: A, bičíkatá stélka - jednobunečná B, kokální stélka - jednobuněčná, kulovitý tvar - silná a pevná buněčná stěna C, měnavkoidní stélka - mění tvar = tenká buněčná stěna D, vláknitá stélka - vícebuněčná, vláknitá E, trubicovitá stélka - mnohobuněčná, bohatě členěná F, pletivná stélka - obrovské rozměry, připomínají vyšší rostliny - příchytná vlákna a mohutná stélka, která vytváří větve - v evoluci nižších rostlin se vyvinuly 3 vývojové linie - červená, hnědá, zelená - jsou označovány jako řasy - zelené řasy pokračují ve vývoji k vyšších rostlinám Červené (Ruduchy) - jednobuněčné - žijí v mořích a 1/20 sladkovodní - pletivná stélka, mnohametrová - s jinými řasami tvoří pobřežní část vegetace - přisedlé, na pobřeží - od okraje až do hloubky 200 metrů -> stačí jim málo světla - využití: krmivo, granule, (při odlivu spásány), suší se -> topení, extrahují se z nich látky - farmacie potrava pro člověka - saláty, přílohy, zisk agaru - louhování - gelósa - stydne do gelu - do Petriho misek = kultivace mikroorganismů - živná plotna - běžně k dostání haragen - podobné agaru Hnědé - patří sem 4 - Skrytěnky, Chloromonády, Chromofiti, Obrněnky - obrněnky - jednobuněčné - kolem buňky je pevný pancíř nebo destičky z celuózy - při přemnožení mohou způsobit zabarvení vody nebo světélkování - při hnilobných procesech otráví vodu - ústřice = smrtelné - skrytěnky - sladkovodní - tůně, rybníky - při přemnožení zbarvení vody - chloromonády - vzácné v přírodě - hluboké tůně, rašeliny - chromofiti - zlativky - jednobuněčné - dva bičíky, křemičitá schránka, sladkovodní - zlaté zbarvení vody při přemnožení - rosivky - jednobuněčná stélka - dvoudílná skořápka - kolem dokola stáhnutá - nejrůznější tvary a velikosti - skořápky jsou různě zdobeny - žijí v obrovských koloniích - rozmnožování: nepohlavně - buňka se rozdělí na 2 a každá má 1 část skořápky - doroste ta menší část - velikost se zmenšuje - při dosažení hranice = pohl. rozmn. - horninotvorný význam - skořápka (oxid křemičitý) - křemetina = DIATOMIT - rozsivková analýza - určování stáří vrstev hornin nebo jiných organismů - malá část žije na souší, ve sladkých vodách = plankton - chaluhy - v moři - obrovské pletivné stélky - přirostlé na dně, na kameni - tvoří pobřežní vegetační pás - do 50m hloubky - stélka je vybavena plynovými měchýři - CO2 nadnášení - při odlivu se brání proti uschnutí pomocí slizu - Sargasové moře Zelené - hlavní barviva pro fotosyntézu - chlorofyl A,B ->typické prro vyšší rostliny - hlavní důvod proč v některé skupině hledáme původ vyšších rostlin - krásnoočka - bičík = přísun potravy - světločivná skvrna = reagování na světlo - zelená, štíhlá, sladkovodní - valeč koulivý - bičíkatá stélka - v koloniích - 1500 jedinců - 0,5 mm - původně dva bičíky, ale částečná funkční specializace - bičíky jsou zachovány u buněk na povrchu a zajišťují pohyb a příjem potravy - buňky níže nemají bičíky a zajišťují zpracování, ve středu rozmnožování - zrněnka - nejhojnější - žije ve vodě - vytváří povlaky na vlhkých, chladných, stinných místech - kameny, borka - parožnatka - podobné přesličkám - přirostlé k podkladu - stojaté, pomalu tekoucí vody, až 1 metr - trubicovky - 5 cm, v moři - Středozemní moře - žabí vlas, porost lacikový, kadeřnatka - zelenivka - voda, vlhko - šroubatka - stočený chloroplast MECHOROSTY - jejich tělo je jednoduché - jednoduchá vodivá pletiva, primitivní krycí pletivo - nežijí samsotatně, ale tvoří velká společenství = mechové polštáře - ve stinných místech vytvářejí les - samostatné patro = mechové patro - zadržuje vodu - přirozená zásobárna vody i v období sucha - chlorocysty, hyalocysty - odumřelý vnitřní obsah, může se vyplnit vodou nebo jen vzduchem - stélkaté a výtrusné rostliny - v zemi příchytná vlákna - nad zemí lodyžka s lístky - sřídavé, spirálovité - pletivná stélka - z haploidních výtrusů vyroste prvoklíček - z něj haploidní zelená rostlinka (gametofyt) - gametofyt nese pohlavní orgány - samčí pelatky = dvoubičíkaté spermatozoidy samičí zárodečníky = velké vaječné buňky - spermatozoidy musí doplavat k archegoniím - po oplození buňky vaječné vznikne zygota - ze zygoty se mitózami vyvíjí diploidní sporofyt = štět s tobolkou - v tobolce po meióze vznikají haploidní výtrusy - sporofyt zcela závislý na gametofytu Gametofyt - tvořen z haploidních buněk - produkuje gamety - má pohlavní orgány - gametofyt vyrůstá z výtrusu - fyziologicky rozlišené - zralý výtrus = haploidní - prošel meiózou Sporofyt - tvořen z diploidních buněk - sporofyt zniká ze zygoty - produkuje spory - zralé prodělají meiózu Systém - jatrovky - stélka lupenitá - rostou ve vodě, v bahně - porostnice mnohotvará, brvitec chlupatý - 6 cm, lístky mají brvy - mechy - ploník obecný, rašeliník bahenní - 30 cm, odúmírají a dorůstají, zadržují vláhu - bělomech sivý - kompaktní suché polštáře, dvouhrotec chvostnatý - zahnutý - rohozub nachový - tobolka je červená, měřík těchovaný

Témata, do kterých materiál patří