Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. Stélkaté organismy, Mechorosty

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Stélkaté organismy

- rostliny dělíme v systému do skupin podle různých hledisek

- rozdělení na vyšší a nižší rostliny

Nižší - jejich tělo se označuje jako stélka

- jsou primitivní, nevytvářejí systémy pletiv, nemají cévní svazky, tělo není členěno na list, stonek a kořen

Vyšší - tělo se označuje jako kormus

- vytvářejí pletiva a tělo je členěno na list, stonek a kořen

- v evoluci se vyvinuly různé typy stélek:

A, bičíkatá stélka - jednobunečná

B, kokální stélka - jednobuněčná, kulovitý tvar

- silná a pevná buněčná stěna

C, měnavkoidní stélka - mění tvar = tenká buněčná stěna

D, vláknitá stélka - vícebuněčná, vláknitá

E, trubicovitá stélka - mnohobuněčná, bohatě členěná

F, pletivná stélka - obrovské rozměry, připomínají vyšší rostliny

- příchytná vlákna a mohutná stélka, která vytváří větve

- v evoluci nižších rostlin se vyvinuly 3 vývojové linie - červená, hnědá, zelená

- jsou označovány jako řasy

- zelené řasy pokračují ve vývoji k vyšších rostlinám

Červené (Ruduchy)

- jednobuněčné - žijí v mořích a 1/20 sladkovodní

- pletivná stélka, mnohametrová

- s jinými řasami tvoří pobřežní část vegetace

- přisedlé, na pobřeží - od okraje až do hloubky 200 metrů -> stačí jim málo světla

- využití: krmivo, granule, (při odlivu spásány), suší se -> topení, extrahují se z nich látky - farmacie

potrava pro člověka - saláty, přílohy,

zisk agaru - louhování - gelósa - stydne do gelu

- do Petriho misek = kultivace mikroorganismů - živná plotna

- běžně k dostání

haragen - podobné agaru

Hnědé

- patří sem 4 - Skrytěnky, Chloromonády, Chromofiti, Obrněnky

- obrněnky - jednobuněčné

- kolem buňky je pevný pancíř nebo destičky z celuózy

- při přemnožení mohou způsobit zabarvení vody nebo světélkování

- při hnilobných procesech otráví vodu - ústřice = smrtelné

- skrytěnky - sladkovodní - tůně, rybníky

- při přemnožení zbarvení vody

- chloromonády - vzácné v přírodě - hluboké tůně, rašeliny

- chromofiti - zlativky - jednobuněčné - dva bičíky, křemičitá schránka, sladkovodní

- zlaté zbarvení vody při přemnožení

- rosivky - jednobuněčná stélka

- dvoudílná skořápka - kolem dokola stáhnutá

- nejrůznější tvary a velikosti

- skořápky jsou různě zdobeny

- žijí v obrovských koloniích

- rozmnožování: nepohlavně

- buňka se rozdělí na 2 a každá má 1 část skořápky

- doroste ta menší část

- velikost se zmenšuje - při dosažení hranice = pohl. rozmn.

- horninotvorný význam - skořápka (oxid křemičitý) - křemetina = DIATOMIT

- rozsivková analýza - určování stáří vrstev hornin nebo jiných organismů

- malá část žije na souší, ve sladkých vodách = plankton

- chaluhy - v moři

- obrovské pletivné stélky

- přirostlé na dně, na kameni

- tvoří pobřežní vegetační pás

Témata, do kterých materiál patří