Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23. Dýchací soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (293,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

23. Dýchací soustava fylogeneze dýchací soustavypřenos dýchacích plynů a mechanika dýchánídýchací soustava člověkaonemocnění dýchací soustavy funkce: zajišťování přívodu kyslíku a okysličování krve – kyslík nezbytný pro získávání energie z živin FYLOGENEZE: celým povrchem těla -žahavci, ploštěnky, máloštětinatci, drobní členovci, sumky,žábry = zvrásněné vychlípeniny pokožky (ektodermálního původu)někteří měkkýši, vodní korýšiplicní vaky – vznik vchlípením pokožky (ektoderm.)pavouci a štíři, u plžů funkci plic. vaků zajišťuje prokrvená plášťová dutinavzdušnice= soustava trubic vzniklých vchlípením pokožky (ektoderm.) přivádí kyslík až ke tkánímvzdušnicovci, někteří pavoukovcivzdušnicové žábry – u larev hmyzu žijící ve vodě, v návaznosti na vzdušnice u dospělců (jepice, vážky) ambulakrální soustava = soustava cév, kterými proudí mořská voda (ostnokožci) obratlovci – dých. orgány se vyvíjí z předního oddílu trávicí trubice paryby –žaberní lupínky na mezižaberních přepážkáchryby –žaberní lupínky na žaberních obloucích, kryté skřelemi (počet oblouků redukován)plynový měchýř (vychlípenina hltanu) → plicní vaky u násadcoploutvýchobojživelníci – pulci keříčkovité žábry, jinak plíce, význam má kožní dýcháníplíce– vývojem z plicních vakůobojživelníci –plíce vakovité, jen nepatrně zřasená stěna, dýchání jen polykáním vzduchuplazi– plíce se záhyby a přepážkamiptáci – plíce málo roztažitelné, pokračují doplicních vaků – vzduch prochází plícemi 2krátsavci– plíce s houbovitou tkání tvořenou plicními sklípky (alveoly)dýchací cesty – zvukotvorné orgány – tvořené vazy, svaly a hlasivkamiu žab a savců v hrtanu, u ptáků mezi průdušnicí a průduškami (bifurkace) MECHANIKA DÝCHÁNÍ dýchání vnější – mezi tělem a okolním prostředím (mezi plícemi a krví) dýchání vnitřní – výměna plynů uvnitř tkání (mezi krví a tkáněmi) vdech – příjem O2 výdech – vylučování CO2 a vodních par přenos O2: hemoglobin váže O2 →dioxygenhemoglobin Hb + 4O2 → [Hb(O2)4]při stoupajícím tlaku se kyslík váže, s klesajícím tlakem se uvolňuje přenos CO2: cca 5%volněrozpuštěný v krevní plazměcca 10% se slučuje s plazmatickými bílkovinami nakarbaminové sloučeniny: protein-NH2 + CO2 → protein – NHCOOH cca 85% dopravováno krevní plazmou ve forměHCO3- CO2 – vznik při dýchání v tkáňových buňkách > do tkáňové kapiláry > na červených krvinkách reaguje s vodou na kys. uhličitou, ta hned disociuje > hydrogenuhličitanové ionty + ionty vodíku hydrogenuhličitanové ionty vystupují z krvinek do plazmy (brání rozpouštění CO2 v plazmě > v plicní kapiláře vstupují hydrogenuhličitanové ionty zpět do červených krvinek > reagují s protony na kys. uhličitou > hned se rozkládá na H2O + CO2 > CO2 stěnou kapilár prostupuje do plicních sklípků DÝCHACÍ CESTY dutina nosní nosní nozdry > choany (nozdry) > nosohltan > hltan (rozdělení dýchacích a polykacích cest)sliznice s řasinkovým epitelem s drobnými hlenovými žlázkami + pod sliznicí husté pleteně žilnívzduch se zbavuje prachu (zachycuje se v řasinkovém epitelu), sytí se vodními parami + se předehřívá na prokrvené sliznici dutiny horní čelisti, dutiny v kosti čelní a klínové, dutinky v kosti čichové hrtan soubor chrupavek, vzájemně pohyblivě spojených, vystláno sliznicívazivovou blánouzavěšen na jazylcechrupavka štítná (největší), pod ní chrupavka prstencová, na její zadní straně nasedají 2 trojboké chrupavky hlasivkové hlasové vazy - tvoří hlasivkovou štěrbinu příklopka hrtanová - při polykání se sklání nad vchodem do hrtanu průdušnice vazivempřipojena na dolní okraj chrupavky prstencovésložena z 16 – 20 chrupavek spojených vazivemvystlaná sliznicí, krytářasinkovým epitelemsestupuje do mezihrudí přepážky a dělí se na 2 průdušky průdušky chrupavčité, vystlané sliznicí obsahující drobné hlenové žlázky, kryta řasinkovým epitelemzanořují se do plic, dělí se na průdušinky plíce párový orgán, uložený v dutině hrudnívazivovou mezihrudí přepážkou jsou rozděleny na pravou a levou plíci↘levá plíce je menší (2 laloky), pravá plíce je větší (3 laloky)poplicnice – vazivová blána, která kryje povrch plic; přechází na vnitřní stranu hrudníku jakopohrudnice– mezi blánami ještěrbina pohrudniční vyplněná vazkou tekutinou umožňující klouzání blan při dýcháníprůdušinky > plicní chodbičky > plicní sklípky- podepřena sítí jemných vazivových vláken a zevně opředena sítí krevních vlásečnicplicní ventilace – výměna vzduchu v plicních sklípcích MECHANIKA DÝCHÁNÍ hl. vdechové svaly -bránice, zevní mezižeberní svalyv pohrudniční štěrbině je podtlak, tlakem atmosférického vzduchu jsou plíce tlačeny k hrudní stěněvdech – bránice se pohybuje směrem dolů (jako píst), stahem mezižeberních svalů se hrudník zvětšujevýdech – nastává ochabnutím bránice a mezižeberních svalů, dokončení zajišťují vnitřní mezižeberní svalyporanění pohrudniční štěrbiny zvenčí > pneumotorax (vzduch vnikne do štěrbiny)> plíce se smrští vitální kapacita plic – objem vzduchu vydechnutý při usilovné výdechu (po usilovném vdechu) závisí na věku, pohlaví, trénovanosti, zdrav. stavu dýchací centrum -v prodloužené míše - činnost ovlivňována chemickými podněty (změna koncentrace CO2 a O2 - jeho činnost můžeme ovlivnit i vědomě (dočasná zástava dechu), ovlivňují ho i emoce (smích, pláč, hněv) OBRANNÉ REFLEXY DÝCHACÍ nervová zakončení ve sliznici dých. cest, která jsou drážděna pevnými částečkami (pronikly při vdechu), nadměrným množstvím hlenu, dráždivými a čpavými látkamipodráždění sliznice nosní > kýchánípodráždění sliznice hrtanu, průdušnice, průdušek > kašelpodráždění > prudký výdech s cílem odstranit dráždivé nebo škodlivé částečky z dých. cest ONEMOCNĚNÍ respirační infekce –původci jsou viry, bakterie, mykoplazmata Chřipka – virový původ, akutní horečnaté onemocnění postihuje dýchací ústrojí (rýma, bolest v krku, kašel)doprovodné příznaky: bolesti kloubů, svalů, hlavy Pneumonie = zápal plic příčinou mohou být viry / bakterie / mykoplazmatazaplnění plicních sklípků tekutinou a hlenem > ztížení fcí celého organismuu lidí starších, tělesně slabých či postižených jiným onemocněním může

Témata, do kterých materiál patří