Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5-Fyziologie-rostlin-vodní-režim-fotosyntéza-dýchání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (237.07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Fyziologie rostlin – vodní režim, fotosyntéza, dýchání

Vodní režim

 • Obsah vody:

  • Vyšší u mladších rostlin a obecně v létě

  • Průměrně 70-80%

  • Dužnaté plody, vodní rostliny až 95%

  • Dřevnaté části 5 %

  • Semena 5-15%

 • Funkce:

  • Nejdůležitější rozpouštědlo

  • Prostředí pro průběh životních procesů

  • Účastník metabolických reakcí (fotosyntéza, dýchání)

  • Transport látek

  • Termoregulace (chrání před před prudkými teplotními změnami)

  • Umožňuje rozšiřování plodů

Vodní režim = příjem vody, vedení vody a výdej vody

 • Příjem

  • Nižší a vodní rostliny – celým povrchem těla

  • Vyšší rostliny – kořenovým systémem (hlavně kořenové vlášení), listy

   • Aktivní: Symplastická cesta

    • U bezlistých rostlin

    • z buňky do buňky přes membrány a cytoplazmu, přes plasmodesmy

    • vyžaduje dodání E, na kratší vzdálenosti, pomalejší

    • Kořenový vztlak zjara

   • Pasivní: Apoplastická cesta

    • U listnatých rostlin – transpirace – podtlak – pasivní nasávání

    • přes buněčné stěny a volné mezibuněčné prostory

    • rychlejší, bez dodání E

    • Transpirační sání

  • Faktory ovlivňující přijem:

   • Teplota půdy- při snižování teplotynse příjem vody snižuje, při dosažení určité teploty se úplně zastaví (př. Rajčata při 4 stupních)

   • Obsah kyslíku v půdě- intenzivnější dýchání = větší příjem vody

   • Koncentrace půdního roztoku- vysoká koncentrace osmoticky aktivních látek zabraňuje příjmu vody

   • Velikost půdních částic – čím menší, tím víc se na ně adhezí lepí voda a ta neproniká do kořenů (proto jsou jíly neúrodné)

   • Koncentrace živin (zasolené půdy – nedostatek vody)

   • Vlhkost vzduchu

   • Intenzita transpirace – čím víc vody vydává, tím víc musí přijmout

  • Kořenový vztlak – aktivní vedení vody

   • Voda s minerály vytlačována nahoru

   • pomalejší než při transpiraci!

   • Význam zjara – když ještě nejsou listy – proud mízy

  • Transpirační sání – pasivní (sluncem se vypařuje voda nahoře a to nasává vodu zdola)

 • Vedení

  • Nižší – difuze x vyšší – vodivá pletiva

  • podélný pohyb – transpirační proud (v xylému)!!!

   • Cévy a cévice

    • Faktory

     • Vlastnosti vody:

      • Koheze = soudržnost molekul vody díky vodíkovým můstkům

      • Adheze = přilnavost ke stěnám cév

      • Kapilarita = vzlínání vody v úzkých tracheidách

    • Kořenový vztlak

    • transpirace

   • Transpirační proud zajišťuje:

    • Táhnutí vypařující se vody (pomocí koheze)!!

    • Zásobení buněk vodou a udržování turgoru

    • Transport vody, minerálních živin, organických látek z kořenů nahoru… míza

    • Ochrana před přehřátím

    • Přísun CO2 pro fotosyntézu!

  • Příčný pohyb – symplast a apoplast

  • Difuze = transport částic z místa vyšší koncentrace do místa nižší koncentrace

  • Osmóza = v hypotonickém prostředí do hypertonického - pronikání vody do roztoku odděleného semipermeabilní membránou (propustná pro vodu, nepropouští molekuly rozpuštěné látky) – vznik osmotického tlaku, turgoru

   • rostlinná buňka v hypertonickém prostředí – může dojít k odtržení CPM od BS = plazmolýza

Témata, do kterých materiál patří