Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5-Fyziologie-rostlin-vodní-režim-fotosyntéza-dýchání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (237.07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Cyklická a necyklická fosforylace:

  • Redukce koenzymu (pomocí elektronů a vodíku)

  • Syntéza ATP!

 • Sekundární (přeměna látek) = temnostní fáze

  • Fáze syntetická

  • Mohou probíhat na světle i ve tmě, ale nepotřebují E z fotonů

  • Ve stromatu chloroplastů

  • Fixace CO2 na organický akceptor a redukce na cukr (využití ATP a redukčního činidla z první fáze)

  • Vznik glukózy (šestiuhlíkatý cukr) – syntéza cukrů

   • Poté přeměněna na další asimiláty – škrob, bílkoviny, tuky atd.

  • Průběh:

   • Calvinův cyklus

    • redukovaný koenzym a ATP dodávají E na fixaci CO2 na akceptor

    • U C3 rostlin

    • Enzym rubisco?

   • Hatch-Slackův cyklus

    • U C4 rostlin (více typů chloroplastů)

    • Neprobíhá fotorespirace – větší výnos fotosyntézy

  • Rychlost fotosyntézy – faktory

   • Vnější

    • Světlo – spektrálním složením, délkou intenzitou záření

    • koncentrace CO2 – když je ho moc či málo tak se zpomaluje

    • teplota – u nás optimum cca 15-25°C zástava při -1°?

    • voda – nedostatek -> uzavírání průduchů, znemožnění přísunu CO2

   • vnitřní

    • množství chlorofylu a asimilátů, stáří listů, minerální výživa

   • Typy rostlin:

    • C3 – v horku fotosyntéza klesá, převládají v mírném pásu

    • C4 – intenzita fotosyntézy se nemění snížením CO2, zvýšením O2, ani zvýšením teploty, shromážděné CO2 potlačuje fotorespiraci, teplomilné

    • CAM – pouštní, pohlcování CO2 jen v noci, neotevírají průduchy ve dne

  Fotorespirace

  • Dýchání na světle

  • Při nedostatku CO2 a nadbytku O2

  • Nižší výtěžnost fotosyntézy

  • Netvoří se ATP – způsobuje ztráty energie, štěpí látky

  • Při vyšší teplotě a radiaci

  Buněčné dýchání = respirace

  • katabolické reakce – uvolnění zásobní chemické E obsažené v organických sloučeninách

  • disimilace (u rostlin) … jako spalování

  • získávání/ukládání energie v podobě ATP

  • E pro: syntetické pochody, příjem živin, růst, zdroj stavebního materiálu, teplo, pohyb

  • Zdroj E: jednoduché cukry, polysacharidy, bílkoviny, tuky

  • Rozklad/oxidace glukózy kyslíkem = v aerobním prostředí, opak fotosyntézy:

   • C6H12O6 + 6 O2 -- 6 CO2 + 6 H2O + energie (ATP a teplo)

  • Atomy vodíku z organických látek na kyslík – uvolnění E

  Fáze:

  • Anaerobní (glykolýza)

   • V cytoplazmě bez ohledu na přítomnost O2

   • Glykolýza probíhá u všech organismů!

   • Částečná oxidace/odbourávání glukózy odštěpením vodíků a navázání na molekulu koenzymu

   • Cukr přeměněn na kyselinu pyrohroznovou

   • Uvolnění jen malé části vázané energie

   • 2 molekuly ATP a 2 NADH z 1 molekuly glukózy

  • Aerobní

   • V mitochondriích

   • Krebsův cyklus = cyklus kyseliny citronové = citrátový cyklus

    • V matrix mitochondrií

    • Odštěpování oxidu uhličitého (dekarboxylace) – ven z mitochondrií, vodíku (dehydrogenace)

    • Pyruvát odbourán na oxid uhličitý a odňaty vodíky (oxidovány v dýchacím řetězci)

    • Vznik dalších 2 ATP

   • Dýchací/elektrotransportní řetězec

    • Vodík napojený na koenzym vstupuje do dýchacího/elektro-transportního řetězce, oxidován vzdušným kyslíkem na vodu

  Témata, do kterých materiál patří