Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


50. Látkové složení organismu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

50. Látkové složení organismu - biogenní prvky - makrobiogenní - C, H, N, O, P - 99% - oligobiogenní - Mg, Ca, Na, K, Cl, Fe - mikrobiogenní - B, Zn, Mn, Cu - anorganické látky - voda, soli, plyny vzduchu - organické látky - cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny ANORGANICKÉ LÁTKY voda - klíčová látka v biosféře - 60-80% organismu - více - dužnaté plody, salát, houby, žahavci, medúzy - méně - hrách, semena, čočka, hmyz - voda je kapalina od 0-100°C - velký rozsah - rozpouštědlo, reakční prostředí - čistá voda nevede elektrický proud - vytváří asymetrické molekuly, shluky, agregáty - +4°C - nejvyšší hustota -> dna nezamrzají = hustotní anomálie vody - na povrchu je povrchová vrstva - velká měrná tepelná kapacita - brání teplotním výkyvům - zdrojem protonů a elektronů při metabolických reakcích - fotosyntéza - konečný produkt buněčného dýchání - organismy tímto kryjí nároky na vodu soli - volné nebo vázané ve formě iontů - klíčová úloha v osmotických jevech - voda se pohybuje do míst s větší koncentrací soli - způsobují vzruchy na těle neuronů - na membráně buněk - sodíkodraslíková pumpa plyny vzduchu - CO2 - kyselina uhličitá - N, O - v cytoplazmě ORGANICKÉ LÁTKY cukry - sacharidy: stavební látky, zásobní látky, zdroje energie - podle počtu uhlíků: monosacharidy - ribóza, deoxyribóza, trióza, pentóza, hexóza - spojeny glykosylixovou vazbou ve větší molekuly - oligosacharidy -> 2 = disacharidy, 3 = trisacharidy, hodně = polysacharidy (106) polysacharidy - zásobní - škrob = glykogen - stavební - celulóza - nejfrekventovanější - chitin - kostra hmyzu, krunýř korýšů, b. stěna hub - peptidoglykan - pevnost BS - heparin, hyrudin tuky - lipidy - estery vyšších mastných kyselin + trojsytný alkohol - hydrofóbní - funkce: stavební (biomembrána), zásobní (podkožní tuk) - jednoduché - tuky, vosky - složené - lipidy + příměs - fosfolipidy (cytoplazmatická membrána) bílkoviny = proteiny - stavba a metabolismus (katalyzátory reakcí, enzymy) - zásadní v biosféře, stavební složky - ovlivňují metabolismus - enzymy (katalyzátory) - aminokyseliny - 21 - seurin, leucin, valin,... - primární - základní stavební kameny - řetězec spojen peptidovou vazbou - peptidová vazba - polypeptidový řetězec - základní struktura -> celkový počet, druh, sekvence - sekundární - polypeptidové vlákno - dva řetězce spojeny - struktura beta skládaného listu - př. přírodní hedvábí - jeden řetězec vytváří spirálu, řoubovici, helix - alfa struktura - př. všechny ostatní - terciérní - někde vytvoří helix (helikální část) a někde ne (nehelikální část) + se může ohnout - poměr částí co tvoří helix a těch co helix netvoří = terciérní struktura - kvartérní - plně funkční bílkovina - DENATURACE bílkovin - porušení struktury a funkce - regulace teploty (teplota ničí bílkoviny - RENATURACE bílkovin - do jisté míry se obnoví - pouze u kvartérní a zčásti i terciérní - esenciální aminokyseliny - živočišný organismus ji je nedokáže vytvořit - vytvářejí je rostliny a houby - složité na výrobu enzymy - vycházejí z reakce nezměněné - jsou to katalyzátory - vstoupí do reakce - naváží se na reakční substrát na reakčním centru - vytvoří se substrátem dočasný komplex - ovlivní reakci -> snižování reakční energie - výsledek je produkt a nezměněný enzym - mají mezinárodní názvosloví - podle reakcí, které katalyzují, podle složení - triviální názvy - aktivační energie - potřebná energie pro proběhnutí reakce nukleové kyseliny - genetická informace je zde uložena - primární struktura - DNA a RNA cukr deoxiribóza ribóza fosfát fosfor fosfor báze adenin, guanin, cytosin, thymin adenin, guanin, cytosin, uracil - nukleotid - vytváří řetězec - cukr + fosfát - lineární báze - organická báze se váže na cukr a vytváří postranní řetězec DNA - pravotočivá dvoušroubovice = základní model - může být i levotočivá, mění se výška závitu a pravidelnost otáčení - James Watson, Francis Crick - 1953 navrhli model pravotočivé dvoušroubovice - 1962 - Nobelova cena za lékařství a fyziologii - guanin + cytosin, adenin + thymin (uracil) RNA - jednovláknová - může tvořit smyčky tam, kde se párují báze - vzniká podle úseku DNA - matricit (mateřské vlákno) - 1, ribozomální RNA - r-RNA - vytváří ribozomy - probíhá zde syntéza bílkovin - ribozomální DNA - úsek DNA, podle kterého vzniká r-RNA - 2, mesenger RNA - m-RNA - posel, messenger - vzniká přepisem části jednoho vlákna DNA - funguje komplementarita bází - 3, transferová RNA - t-RNA - přivádí z cytoplazmy aminokyseliny na ribozom - tvořena jedním vláknem (80-85 nukleotidů, 3-4 smyčky čtyřlístek) - trojice bází CCA - navazuje se aminokyselina - antikodón - komplementární k trojici bází - kodón na m-RNA - 4, virová RNA - v-RNA

Témata, do kterých materiál patří