Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1A - Prokaryotické organismy a viry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (787,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka
1A – Prokaryotické organismy a viry Prokaryota PRO(před) KARYON(jádro) 1. říše – Archeabakteria2. říše – Eubakterie 1. podříše = BAKTERIE 2. podříše = SINICE 3. podříše = PROCHLOROPHYTA Struktura prokaryotické buňky Najdeme zde: JádroCytoplazmuBuněčné povrchyDalší specifické organely 1.Jádro = NUKLEOID = bakteriální chromozom Cyklická 1 makromolekul DNAPoskládána do 50 smyček, ty jsou propojené RNANemá obalJe haploidní = jedna sádka chromozomůZaujímá 20% objemu buňkyObsahuje genetickou informaci3500 genů 2.Cytoplazma Viskózní koncentrovaná směs org. a anorg. Látek = vytváří prostředí pro metabolické děje Jsou v ní uloženy: Zásobní látky:glykogen Poly-β-hydroxymáselná kyselina Volutin (zásoba fosfátu) Kapénky síry Plazmidy:- malé cyklické DNA - Buňka je může získat i ztratit obsahují doplňkovou genetickou informaci (méně důležité i postradatelné) Ribozomy – několik 100 – 1000 a tvoří je 2 podjednotky: MALÁ = 1 mol. rRNA + 21 mol. Bílkovin VELKÁ = 2 mol. rRNA + 34 mol. Bílkovin -nejsou ohraničeny membránou, proteosyntéza 3.Buněčné povrchy a) Buněčná stěna – pórovitá, tvořena mureinem + polisacharidy a lipidy funkce: udává tvar, je pevná, mechanická a chemická ochrana, propustná, je GRAM- a GRAM+ b) Cytoplazmatická membrána –u bakterií je to jediný membránový útvar - dvouvrstva fosfolipidů, bílkoviny a sacharidy - vytváří mesozóm (vchlípenina) - fotosyntetizující prokaryota → tvorba tylakoidů Funkce: stálost vnitřního prostředí Polopropustná (reguluje transport) Místo metabolitických pochodů Její části lze vchlípit nebo oddělit Reguluje syntézu buněčné stěny Pomáhá buče reagovat na podměty prostředí 4.Další specifické organely a) pouzdro = KAPSULA– nad buněčnou stěnou - směs polysacharidů, bílkovin a lipidů - zvyšuje odolnost buňky a chrání před vnějšími vlivy b) GLYKOKALYX– plsťovitě propletená vlákna polysacharidů - vnější obal, u bakterií dopomáhá přichycení na povrchu (zuby, sliznice) c),,Bičík –mnohonásobně delší než buňka - tvořen FLAGELINY = globulární buňky - je dutý, stočený do šroubovice, zakotven bazálním tělískem - umožňuje pohyb d).Fimbrie (pilusy)– křehká nepohyblivá vlákna na povrchu GRAM- bakterií - tvořeny bílkovinami uspořádané do duté šroubovice - zřejmě umožňují přichycení k povrchu e).Mesozóm – vchlípenina cytoplazmatické membrány - rozplétání DNA? zřejmě slouží k dýchání? - pořádně není jistý význam f).Tylakoidy (CHROMATOFORY)– membránová struktura tvořena záhyby plazmatické membrány, obsahují fotosyntetická barviva - u bakterií slouží místo chloroplastů g).Endospory –obaly, které jsou tvořeny v nepříznivých podmínkách, přežijí stovky let systém prokaryot: Říše: ARCHEABAKTERIEBuněčná stěna NEOBSAHUJEmurein, alepseudomurein = peptidoglykan bezkyseliny muramovéEtrémní životní podmínky → třívrstevná cytoplazmatická membrána METANOVÉAnaerobní, produkují metan redukcí CO2Výskyt v odpadních vodách, bahně, půdě, zažívací trakty živočichůVyužívají se k výrobě bioplynu Rod: methanococcus EXTRÉMNĚ HALOFILNÍExtrémně slanomilné, aerobní, obsahují pigmentBAKTERIORODOPSIN = přeměna světelné energie na chemickou (Mrtvé moře) Rod: halococcus TERMOACIDOFILNÍAerobní a anaerobní, žijí ve vysokých teplotách (65 – 100°C), kyselé prostředí (1,5 – 5 ph)Vyžadují S a H2S → sirná prostředí (okolí sopek s vysokou teplotou Rod: sulfobus HALOALKALIFILNÍAerobní, slanomilné, zásadité prostředí (8 – 9 ph)Solná jezera s obsahem NaCO2 Rod: natrococcus Říše: EUBAKTERIEBuněčná stěna obsahujeMUREIN = PEPTIDOGLYKAN Gram negativní bakterie Slabá vrstva peptidoglykanu je umístěna mezi dvěma plastickými membránamiGramovým barvivem se barví dočervena Gram pozitivní bakterie Silná vrstva peptidoglykanuGramovým barvivem se barví dofialova Podříše: BakterieTvar bakterií:Kulovitý Tyčinkovitý zařive ný bičíkaté bakterie Rozmnožování bakteriíNepohlavně (příčným dělením)Molekula DNA se zdvojí (REPLIKUJE) a vzniknou 2 chromozomyBuňka roste do délkyVytvoření přehrádky uprostřed mateřské buňky tvořena plazmatickou membránou a buněčnou stěnou → dělení na 2 dceřiné buňky, cca každých 20 minut Pučení:zralá buňka na svém povrchu vytváří novou buňku, až doroste dceřiná buňka do dostatečné velikosti, tak obdrží DNA a oddělí se Tvorba spor (sporulace)Při nepříznivých podmínkách, silný obal, zhuštěná cytoplasma, odolné (+100 - 190°C) Pohlavně (výměna genetické informace)Cizí DNA z jiné buňky se dostává do druhé buňkypřenosem genetické informace:TRANSFORMACÍPřijetí DNA z okolního prostředíTRANSDUKCEPřijetí DNA pomocí BAKTERIOFÁGAKONJUGACEPřenos DNA z bakterie na bakterii plazmidem Vztah ke kyslíkuObligátně aerobní =kyslík je pro jejich metabolismus nepostradatelnýObligátně anaerobní =kyslík k životu nepotřebuj, rostou jen v jeho přítomnostiFakultativně anaerobní= žijí jak za přítomnosti, tak i nepřítomnosti kyslíku (Escherchia Coli) Využití bakteriíOrganismy dělíme podle získávání energie a uhlíku Energie FOTOTROFOVÉ –energie ze světlaCHEMOTROFOVÉ –energie rozkladem chemických látek Uhlík AUTOTROFOVÉ –uhlík z anorganických látekHETEROTROFOVÉ –uhlík z organických látek Autotrofní bakterie Fotoautotrofové – uhlík z anorganických látek (CO2), energie ze slunce, dusík z dusitanů, dusičnanůChemoautotrofové– uhlík z anorganických látek, energii oxidací anorganických látek (H2S. NH3, Fe2+), dusík z dusitanů, dusičnanů Heterotrofní Fotoheterotrofové –uhlík z organických látek (sacharidy, bílkoviny), energie ze Slunce, dusík z anorg. i org. látekChemoheterotrofové –uhlík z organických, energie oxidací organických látek, kvašení, dýchaní, dusík z org. i anorg. látek Význam bakterií Mineralizace– rozklad orga. Látek na látky anorganické i s uvolněním tepla Reducenti – koloběh látek v přírodě, zúrodnění půdy Parazité– původci onemocnění Symbionti – výroba vitamínů, rozklad tráveniny Biotechnologie – výroba a výzkum Výskyt bakteriíKosmopolitní – jsou všude i v různých podmínkáchPůdaVzduchVodaOrganismy Půdní bakterieOvlivňují úrodnost, výživu rostlin, koloběh látek v přírodě1 mg ornice/miliardy bakterií Koloběh dusíku: SAPROFYTICKÉ–rozkládaj

Témata, do kterých materiál patří