Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
HOUBY[

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

A, Kvasinky (Endomycetes)

-zejména jednobuněčné houby, ale i vláknité s přehrádkovanými nebo mnohojadernými hyfami

-nejčastěji se rozmnožují nepohlavně – pučením

- na mateřské buňce se tvoří pupen a tvoří se řetízky buněk a nepravé podhoubí= PSEUDOMYCELIUM

-pohlavní rozmnožování -> pouze když jsou zhoršené podmínky- málo živin a vody v prostředí

- uvnitř mírně zvětšené buňky se jádro meioticky rozdělí -> vznikají 4 haploidní výtrusy, buňka představuje vřecko (ascus) – praská, výtrusy vyklíčí, v pohlavně rozlišené haploidní buňky, dojde ke splynutí samčí a samičí buňky a vzniká nová diploidní buňka

- za příznivých podmínek -> pučení

 • kvasinka pivní - v pivovárenství (zkvašuje sladinu na pivo)

-výroba lihu

-lisuje se s moukou za vzniku droždí (pekařství)

-obsahuje enzymy, vitamíny B, bílkoviny

 • kvasinka vinná -výroba vína

-spory přezimují v půdě a pak se samy rozšíří na bobule

B, Vřeckovýtrusné houby (Ascomycetes)

-nejpočetnější skupina hub

-přežívají ve formě haploidního podhoubí s jednojadernými buňkami

-má přehrádkované hyfy (v přehrádce je jednoduchý otvor, umožňuje přechod plazmy s jader)

-nepohlavní rozmnožování, hodně rozšířené

-z mycelia vyrůstají různé typy sporangií, výtrusnic, nebo nosičů výtrusů konidioforů (na nich je velké množství konidií-výtrusů)

Pohlavní rozmnožování

-vytvářejí se rozlišené pohlavní orgány- gametangia

 • samčí (Antheridia) – kyjovitá, mnohojaderná

 • samičí (Askogonia) – kulovitá, mnohojaderná

SPOJENÍM VZNIKÁ: Trichogyn (hákovitý výběžek, který pomáhá při spojování gametangií)

 • gametangia se sloučí -> plazmogamie

 • samčí a samičí buňky se k sobě přikládají, ale nesplývají

 • 2 jádra putují do speciálních jader tzv. ASKOGENNÍCH HYF – na konci zpětné výběžky --------,

tam dochází ke karyogamii, potom vyrůstají kyjovitá vřecka, nejprve proběhne meióza pak vzniká 8 haploidních askospor, vřecko praská a výtrusy jdou ven

Konkrétně:

A, netvoří plodnici

 • paličkovice nachová – vytváří tvrdohoubí= námel v klasech obilí, získávají se s tvrdohoubí alkaloidy

 • padlí – parazitické rostliny

 • moučnaté povlaky na listech, stoncích a plodech

 • monilióza (zahnívání plodů)

 • šedého plesnivění jahod

 • strupovitost jablek a hrušek

 • rakovinu ovocných stromů na větvích

 • štětičkovec (Penicillium)

 • Penicillium notatum = antibiotika

 • Penicillium chrysogenum = antibiotika

 • Penicillium roquefortii = sýr

 • Penicillium camembertii = sýr

 • Penicillium gorgonzola = sýr

-jen jako konidiová forma

B, tvoří plodnice

 • smrž obecný

 • ucháč obecný (prudce jedovatý)

 • chřapáč

 • lanýž černý

TOP 10 JEDOVATÝCH HUB:

 1. Hřib satan

 2. Muchomůrka červená

 3. Čechratka podvinutá

 4. Závojenka jarní

 5. Závojenka olovnatá

 6. Muchomůrka tygrovaná (panterová)

 7. Vláknice začervenalá

 8. Čepičatka jehličnatá

 9. Muchomůrka zelená a muchomůrka jízlivá, jarní

 10. Pavučinec plyšový

Témata, do kterých materiál patří