Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8. Rozmnožování rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. Rozmnožování rostlin - 3 způsoby rozmnožování: A, vegetativní B, nepohlavní C, pohlavní - 1, krytosemenných 2, nahosemenných A, vegetativní - nová rostlina vzniká z nějaké části těla rostliny mateřské - př. jednobuněčné organismy - rozdělí se a z každé části je nový jedinec - př. mnohobuněčné organismy - fragmentace - oddělená část dorůstá - očkování a roubování - třešeň - křížení - rostlina vysílá výhonky, které po přihrnutí zakoření (jahoda) - řízkování - podle části rostliny, zasadíme list B, nepohlavní - rostlina vytváří nepohlavní rozmnožovací částice - výtrusy (spory) - výtrusy vznikají ve výtrusnicích (sporangia) - př. řasy, houby, mechorosty, cévnaté rostliny - zmínit rozmnožování viz mechorosty, kapraďorosty C, pohlavní - nový jedinec je výsledkem tzv. kopulace (splývání pohlavních buněk) od dvou rodičů - pohlavní buňky (gamety) vznikají v pohlavních orgánech (gametagium) - samčí buňky: 1. spermatozoidy - menší a mají aktivní pohyb - 1 nebo 2 bičíky 2. buňka spermatická - nemají pohyb a bičíky - samičí buňky: buňka vaječná (oosféra) - vzniká ve vajíčku (u rostlin je vajíčko mnohobuněčný útvar) - větší a nepohyblivé -> oplozená buňka vaječná (zygota) -> nová rostlina - vlastnosti obou rodičů (kombinace gen. materiálu) 1, krytosemenné - květ má tyto části: květní lůžko, květní obal, tyčinky, pestík Tyčinky - prašník má dva prašné váčky složené každý ze dvou prašných pouzder - prašník na nitce - vnitřek prašných pouzder tvoří pylotvorné pletivo - každá buňka pletiva se označuje jako mateřská buňka pylová - každá prodělává redukční dělení (meiózu) - každé pylové zrno prodělá složitý vývoj, který probíhá ve dvou fázích -> 1. fáze - roste -> 2. fáze - změna na vícebuněčný útvar = zralé pylové zrno - zralé pylové zrno obsahuje: vyživovací buňka = vegetativní - je větší a označuje se jako b. láčková -> při klíčení pylu z této buňky vyrůstá pylová láčka buňka rozmnožovací = generativní ->rozdělí se na dvě buňky spermatické - v této podobě mají pylová zrna a ve velkém množství se uvolňují do vzduchu - jsou unášena větrem, vodou, hmyzem, člověkem Pestík - pestík má: blizna, čnělka, semeník - v semeníku je pletivo (placenta) -z placenty vznikají vajíčka (ovulum) - vajíčko je přichyceno ke stěně semeníku poutkem - tudy přicházejí cévní svazky a vyživují vajíčko - vajíčko má na povrchu dva vaječné obaly (integumenty) - obalují celé vajíčko, ale na vrchní části zůstává otvor klový (mikropyle) - tímto otvorem prorůstá do vajíčka pylová vlákna - uvnitř vajíčka vzniká zárodečný vak - ve třech fázích - jedna buňka pletiva ve vajíčku se nápadně zvětší - mateřská buňka zárodečného vaku - prodělává redukční dělení a vzniká čtveřice buněk s polovičním počtem chromozomů - 3 z nich zanikají a 4. se označuje jako mladý zárodečný vak - tato buňka prodělá 3x za sebou mitózu a vznikne tak 8 buněk, které se ve vajíčku rozestaví do formace -> zralý zárodečný vak -> vajíčka a celý pestík jsou připravené k oplození - u otvoru klového je trojice buněk = vaječný aparát - prostřední buňka = buňka vaječná (oosféra) a po stranách jsou buňky pomocné a naproti nim jsou buňky protistojné - zbylé dvě buňky splývají uprostřed a tvoří jádro zárodečného vaku -> vajíčka jsou připravena k oplození 1. opylení - dosednutí pylového zrna na bliznu pestíku 2. pylové zrno začne klíčit a vyrůstá pylová láčka - uvnitř pylové láčky jsou obě buňky spermatické 3. pylová láčka prorůstá až do semeníku a otvorem klovým do vajíčka = oplození -> u krytosemenných rostlin je dvojí oplození 4. první buňka spermatická splývá s buňkou vaječnou -> oplozená buňka vaječná (zygota) - a ta se později začne dělit a mění se v embryo = zárodek 5. druhá buňka spermatická splývá s jádrem zárodečného vaku, později se začne dělit -> živné pletivo 6. po opylení a oplození se vajíčko přemění v semeno, vaječné obaly se mění v obal semena = osemení semeník se mění v plod, stěny semeníku se mění v oplodí, blizna a čnělka sesychají a tvoří bubák 2, nahosemenné - např. borovice lesní - cca v květnu se objevují na borovici šištice - samčí (zelená) - samičí (červenofialové) Samčí - po dozrání zežloutnou - základem je vřeteno s šupinami - tyčinky mají tvar šupiny a v nich prašné váčky a prašné pouzdra - uvnitř prašného pouzdra je pylotvorné pletivo - každá buňka pletiva se redukčně dělí a z každé vznikají 4 buňky s polovičním počtem chromozomů -> mladá pylová zrna - prodělávají vývoj, rostou a mění se na vícebuněčný útvar -> zralé pylové zrno: buňka vyživovací = láčková buňka generativní = rozmnožovací - rozdělí se na buňku nástěnnou a spermatogenní - buňka spermatogenní se rozdělí na dvě buňky spermatické Samičí - základ je vřeteno - na něm do spirály šupiny - 2 typy šupin - šupina semenná - šupina podpůrná - menší, ale může být i stejná a větší (vzácně) šupina semenná - u borovice má každá šupina na sobě volně položená vajíčka (nejsou chráněná = nahosemenná) - vajíčka vznikají z pletiva placenty - na povrchu jeden vaječný obal a na vrcholu zůstává otvor klový - poblíž otvoru klového se vytvoří jeden nebo více zárodečníků, který má dlouhé a úzké hrdlo a ve spodní rozšířené části je buňka vaječná (oosféra) - nad zárodečníky je tzv. prolinační komora - nad otvorem klovým se vytvoří kapka vody ve které se uchytí pylové zrno = opylení - prolinační kapka vyschne a pylové zrno je vtaženo do vajíčka - uvnitř vajíčka začne pylové zrno klíčit - z buňky láčkové směrem do zárodečníku roste láčka a v ní obě buňky spermatické -> oplození - 1. buňka spermatická splývá s buňkou vaječnou a vznikne zygota a z ní roste zárodek nové rostliny - 2. buňka spermatická zanikne - pylová láčkapřed zimou zastaví růst - dorůstá a k oplození dochází až na jaře - vajíčko se přemění v semínko, které je opatřené blanitým křidélkem -> šištice vysychá, šupiny se rozevírají a semínka se uvolňují - některé šištice se rozpadnou na stromě a sesychají až na zemi - na borovici jsou 2 typy šišek - 1. připravené k opylení 2. opylené

Témata, do kterých materiál patří