Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Srdce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (240,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1.oblouk aorty (arcus aortae) 2.plicní žíly (venae pulmonales) 3.vzestupná část aorty (aorta ascendens) 4.cévní kmen plicnice (truncus pulmonalis) 5.věnčité tepny (arteria coronaria) 6.žíly srdce (venae cordis) 7.sestupná část aorty (aorta descendens) 8.horní dutá žíla (vena cava superior) 9.dolní dutá žíla (vena cava inferior) 1.aorta – srdečnice 2.levá síň (atrium sinistrum) 3.poloměsíčitá chlopeň 4.dvojcípá chlopeň (valva mitralis) 5.levá komora (ventriculus sinister) 6.mezikomorová přepážka (septum interventriculare) 7.horní dutá žíla 8.pravá síň (atrium dextrum) 9.trojcípá chlopeň (valva tricuspidalis) 10.pravá komora (ventriculus dexter) 11.dolní dutá žíla Anatomie srdce Srdce je dutý svalový orgán, který pod tlakem pohání krev v oběhu krevním tím, že se rytmicky smršťuje a ochabuje. Srdce má tvar nepravidelného kužele s bazí obrácenou dozadu vzhůru a s hrotem směřujícím dopředu dolů a doleva. Je uloženo v mezihrudí, za hrudní kostí, jednou třetinou je vpravo od střední čáry, dvěma třetinami vlevo od střední čáry. Srdce dospělého člověka má hmotnost 230 – 340 g. Hmotnost srdce závisí na věku člověka a objemu srdeční svaloviny. Otisk srdce je, prostřednictvím obalu srdce –osrdečníkuSrdce je uloženo v obalu zvanémpericardium (osrdečník), ten se skládá ze dvou listů: Nástěnný list (lamina parietalis): Je to tenká lesklá blána, která pokrývá vnitřní, k srdci přivrácený povrch dutiny osrdečníku. Vnitřní list (lamina visceralis, epicardium): Je srostlý s povrchem srdce, tvoří lesklý povrch srdeční stěny. Na stěně srdeční se rozeznávají tři vrstvy: endokard: je tenká lesklá blána vystýlající nitro srdce. myokard: je svalová vrstva tvořená příčně pruhovanou svalovinou srdeční. epikard: je povrchový obal srdce. Lidské srdce má 4 dutiny: dvěsíně a dvěkomory. Pravá síň a pravá komora tvoří tzv. pravé srdce, oddělené síňovou a komorovou přepážkou od levé síně a komory, které vytvářejí tzv. levé srdce. Mezi pravou síní a komorou jetrojcípá chlopeň, mezi levou síní a komorou jedvojcípá chlopeň. Cípy chlopní jsou nálevkovitě vpáčené do komor. Proti vyvrácení chlopní do síní při zpětném nárazu krve, jdou od okraje chlopní tenká vazivová vlákna (šlašinky), která se upínají na svalové výběžky uvnitř komorových dutin. Do pravé síně srdeční přitékáhorní adolní dutou žílou odkysličená krev z orgánů a tkání těla. Smrštěním pravé síně je krev vypuzená do pravé komory, a po jejím smrštěníplicním kmenem do plic. Na začátku plicního kmene je kapsovitápoloměsíčitá chlopeň zabraňující zpětnému toku krve z tepny do pravé komory. Z plic se do srdce vrací okysličená krev čtyřmi plicními žilami ústícími do levé síně. Při kontrakci (stahu) levé síně je krev přečerpána do levé komory. Z levé komory začínásrdečnice (aorta), kterou je krev rozváděna do tepen celého těla. Také v začátku aorty je kapsovitápoloměsíčitá chlopeň, obdobné funkce jako chlopeň v plicní tepně. V síních se krev především hromadí a při smrštění stěny síně přetéká do komor. Síně vybíhají v malé výdutě, kterým říkáme srdeční ouška. Pro funkci síní nemají ouška žádný mimořádný význam, ale jsou místy operačního přístupu do srdečních dutin. Svalovina komor je několikanásobně silnější než svalovina síní. Nejsilnější svalovou vrstvu má levá komora (3-4 cm), která vypuzuje krev do aortálního neboli velkého (tělového) oběhu. Pravá komora zabezpečuje cirkulaci v malém (plicním) oběhu. Obě komory svými stahy nasávají krev ze síní a vypuzují ji do velkého resp. malého oběhu. Vzhledem k obrovské práci, kterou tak myokard komor vykonává, je i látková výměna srdeční svaloviny značná. Myokard je proto velmi dobře zásoben tepennou, maximálně okysličenou krví přiváděnou do stěnyvěnčitými (koronárními) tepnami. Uvnitř srdce se nacházejí již zmiňovaná mechanická zařízení –chlopně srdeční, které jsou upraveny tak, že při systole je krev vržena do tepen. Při diastole brání zpětnému proudění a krev ze žil je nasávána do srdce. Vedle srdce se na pohonu krve účastní itepny, část z nich schopností stahu své stěny, část pružností stěny, a žíly úpravou svých chlopní, které dovolují jen jednosměrný tok krve. Látková výměna srdečního svalu Výživa srdečního svalu je uskutečňována krví, přiváděnou koronárními (věnčitými) tepnami, které jsou prvními větvemi aorty.Pravá věnčitá tepna (a.coronaria cordis dextra) zásobuje myokard přibližně pravé poloviny srdce.evá věnčitá tepna (a. coronaria ministra) přivádí okysličenou krev zhruba pro svalovinu levé poloviny srdce. Větve obou věnčitých tepen vytvářejí obrovské kapilární sítě, svědčí o mimořádně vysokém metabolismu srdečního svalu. Přes mnohonásobné propojení kapilárních sítí se koronární tepny chovají jako konečné; tj. uzávěr tepny nebo její větve vede k nedostatku kyslíku a k rozpadu příslušné části svalu (k infarktu myokardu). Žilní krev odtéká žilami srdečního svalu do pravé síně.

Témata, do kterých materiál patří