Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. Anamnia - paryby, ryby a obojživelníci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. ANAMNIA - PARYBY, RYBY, OBOJŽIVELNÍCI OBRATLOVCI BEZČELISTNATCI ČELISTNATCI bezblanní obratlovci(Anamnia) blanatí obratlovci(Amniota) • paryby, ryby a obojživelníci prodělávají embryonální vývoj ve vodě, okolo zárodku se nevytváří obaly (amnion, allantois ani chorion) řadíme je proto mezibezblanné (anamnia) KMEN: STRUNATCI • živočichové zpravidla s dvoustraně souměrným• druhotná tělní dutinacoelom STAVBA TĚLA • oporou těla jevnitřní kostra, její základ tvořístruna hřbetní (chorda dorsalis) - u primitivních strunatců zůstává jedinou oporou těla (pláštěnci, bezlebeční), u vyšších je postupnězatlačovánapáteří•žaberní štěrbiny•trubicovitá•uzavřená cévní soustava (výjimkou jsou pláštěnci) asrdce na břišní straně•trubicovitá trávicí soustava procházející podélně středem těla, řitní otvor vyúsťuje vždy před koncem těla, a tím vzniká pravý (postnatální)ocas (v embryonální fázi u všech, v dospělosti u většiny) ROZMNOŽOVÁNÍ •gonochoristé nebohermafrodité PODKMEN: OBRATLOVCI • vývojově nejdokonalejší strunatci s dobře vyvinutými smysly anervovousoustavou• pohybliví, s pevnouvnitřní kostrou STAVBA TĚLA • tělo je rozlišeno na 3 části -hlavu, trupaocas•pokožka je vícevrstevná, produkuje různé deriváty (pancíře, šupiny, peří, srst), pod pokožkou ješkára• chrupavčitá struna hřbetní je postupně nahrazena páteří tvořenouobratli• u většiny obratlovců jekostra tvořena převážněkostní tkání• vyskytuje sesvalovina•dýchací soustava•cévní soustava - uzavřená, složená ze svalnatého srdce a cév, napojena namízní soustavu•trávicí soustava•vylučovací soustava•nervová soustava•smyslové ústrojí•hormonální soustava - složitá soustava žláz s vnitřním vyměšováním ROZMNOŽOVÁNÍ •gonochoristé• u vodních je častějšívnější oplození, s přechodem na souš vyvinutovnitřní oplození (tvoří se pářící orgány) 1. TŘÍDA: PARYBY • vodní obratlovci, mají končetiny ve tvaruploutví•vřetenovitý tvar těla - umožňuje dosažení velkých rychlostí; většinou jsoudravci•chrupavčitá kostra• tělo je krytoplakoidními šupinami•objemná játra, která slouží také jakohydrostatický orgán•gonochoristé, oplození jevnitřní (u samců vznikají přeměnou části břišních ploutví párové kopulační orgány, tzv. pterygopody), častoživorodí ŘÁD: ŽRALOCI • vřetenovité tělo •žralok obrovský•žralok lidožravý•máčka skvrnitá ŘÁD: REJNOCI • ploché tělo, párové ploutvesrůstají v lem •parejnok elektrický•trnucha modroskvrnná ŘÁD: CHIMÉRY • rybovité tělo, ocas protažen v bičovitý výběžek• hlubinné paryby •chiméra hlavatá 2. TŘÍDA: RYBY • vodní obratlovci, mají končetiny ve tvaruploutví• tělo pokrývajíkostěné šupiny• v pokožce mají velké množstvíjednobuněčných slizových žláz•kosti převažují• dýchajížábrami uloženými v žaberní dutině a krytéskřelemi•trávicí soustava - ozubená ústa, na dně hltanu mohou být tzv.požerákové zuby• vychlípením hřbetní části hltanu vznikáplynový měchýř•nervová soustava•smysly• ke smyslům patří i proudový orgán -postranní čára•gonochoristé s párovými vaječníky a varlaty; samci produkujímlíčí(spermie), samicejikry (vajíčka); z oplozených jiker se líhneplůdek; vývin je přímý, oplození většinouvnější •anadromní ryby- kvůli rozmnožování putují z moředo sladkých vod•katadromní ryby- kvůli rozmnožování putují ze sladkých voddo moře, např. úhoř PODTŘÍDA: DVOJDYŠNÍ •struna hřbetní zachována po celý život,chrupavčitá• dýchajížábrami iplicními vaky •bahník australský PODTŘÍDA: LALOKOPLOUTVÍ • vývojově významná skupina,předchůdci čtvernohých obratlovců• stavba párových ploutví je homologická s končetinami čtyřnožců •latimérie podivná - jediný žijící zástupce PODTŘÍDA: PAPRSKOPLOUTVÍ • zahrnuje většinu žijících ryb NADŘÁD: CHRUPAVČITÍ • některými znakypřipomínají paryby - chrupavčitá kostra, zachována struna hřbetní, nesouměrná ocasní ploutev Řád: Jeseteři• protáhlýrypec (rostrum• jejich jikry se upravují jakokaviár•jeseter velký, jeseter hvězdnatý NADŘÁD: KOSTNATÍ •celá kostra je tvořenakostmi Řád: Holobřiší•úhoř říční Řád: Bezostní•sleď obecný, sardinka obecná, losos obecný, pstruh obecný, štika obecná Řád: Máloostní•kapr obecný, karas obecný, plotice obecná, lín obecný, cejn velký, parma obecná Řád: Ostnoploutví•okoun říční, candát obecný, tuňák obecný 3. TŘÍDA: OBOJŽIVELNÍCI • tělo je pokrytokůží se žlázami vylučujícími ochrannýhlen, případnějedové výměšky•kosti převládají nad chrupavkou; lebka je spojena kloubně s páteří; u žab se vyvíjíhrudní kost, ale žebra s hrudní kostí nejsou spojena není vytvořen hrudní koš; jsou vyvinuty4-5prsté končetiny• dospělci dýchajíplícemi nebokůží•cévní soustava - srdce má 2 předsíně a 1 komoru s neúplnou přepážkou; vyvinutmohutný lymfatický systém•trávicí soustava - v ústní dutině je jazyk (někdy vymrštitelný) a zuby; tvoří žlučník; trávicí trubice ústí dokloaky•nervová soustava•smysly• vývoj nepřímý, gonády ústí do kloaky, oplozenívnější (žáby) ivnitřní (ocasatí) PODTŘÍDA: OCASATÍ • dva páry končetin, hlava je zřetelně oddělená od protáhlého těla, majíocas• převážněvejcorodí •mlok skvrnitý - černé tělo se žlutými skvrnami; patří mezivejcoživorodé•čolek obecný PODTŘÍDA: BEZOCASÍ •larvy se označují jakopulci- mají tělesnou stavbu i způsob života podobný rybám Řád: Žáby •skokan hnědý•kuňka obecná•blatnice skvrnitá•ropucha obecná•rosnička zelená - na konci prstů přísavné polštářky PODTŘÍDA: BEZNOZÍ •oči jsou častoredukovány• žijí v tropech •červor vodní

Témata, do kterých materiál patří