Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Chromista

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Říše: CHROMISTA Zahrnuje bičíkovce, jednobuněčné i mnohobuněčné organismyNěkteré jsousaprofytní (přijímají organ. Látky z těl odumřelých organismů), jinéparazité, některéautotrofní (mají chloroplasty)Druhy s chloroplasty získávali tuto organelu druhotnou endosymbiózouTakto druhotně získané chloroplasty někdy obsahují nukleomorfChloroplasty jsou obaleny membránou endoplazmatického retikula, která je spojena s jadernou biomembránouDruhy bez chloroplastů jsou vývojově mladší Oddělení: CHROMOFYTA Často hnědéObsahují barviva: chlorofyly a + c, betakaroten, faukoxantin (hnědý), xantofylyZásobními látkami jsou polysacharidy, olej, laminaran.. Třída: Zlativky Mají jednobuněčnou bičíkatou stélku, občas vláknitouNěkteré druhy si vytvářejí panožky, které umožňují pohlcování bakteriíNěkteré druhy mají zkřemenělou buněčnou stěnu nebo okolo sebe vytvářejí schránkuŽijí ve sladkých, čistých vodáchJsou součástí planktonu a při přemnožení vyvolávají žlutohnědé zbarvení vody, zhoršují chuť vody Rod Synura vytváří kulovité kolonie,rod Dinobryon vytváří větvené kolonie Třída: Rozsivky Jednobuněčné řasyOkolo těla vytvářejí křemičitou schránku, kde je uzavřená buňkaNepohlavně se rozmnožují dělením, při kterém se protoplast rozdělí na dvě části (misku, krabičku), na nově vzniklých dceřiných buňkách se vytvoří 1 nová miskaU nově vzniklých jedinců dochází ke zmenšováníZmenšování se zastaví, když buňka dosáhne pohlavní zralosti, po pohlavním rozmnožení se buňka opět zvětší do normáluMají vysokou produkci biomasy ve vodě, jsou složkou planktonuZpůsobují nepříjemný zápach vodyZe schránek druhohorních, třetihorních rozsivek vznikly křemeliny, ze kterých se vyrábí sklo, filtry, izolační materiály.. Třída: Hnědé řasy Zahrnuje mořské řasy s mnohobuněčnými, vláknitými nebo pletivnatými stélkamiRozmnožují se vegetativně rozpadem stélek, nepohlavně zoosporami, pohlavněje pro ně charakteristická rodozměnaprodukují biomasuvyužívají se hospodářskysuché hnědé řasy se využívají jako palivo, k výrobě kompostu, jako pastva pro zvířatazástupci:rod Laminaria vytváří rozsáhlé porosty v pobřežních vodách,rod Sargassum je rozšířen v karibské oblasti,Macrocystis pyrifera je považován za největší chaluhu

Témata, do kterých materiál patří