Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kosterní soustava

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Kosterní soustava: význam: -pevná opora tìla -pasivní hybný aparat -ochrana pro vnitøní orgány napø. pro srdce,plíce,mozek vznik kostí: osifikace(kostnatìní) -pøemìna chrupavky (vaziva) v kosti -sycení mezibunìèné hmoty solemi Ca a P _z chrupavky-vìtšina kostí z vaziva-lební klenba Stavba kostí: vnitøní stavba kosti -vazivová okostnice -tkáò kostní-hutná (kompaktní) -houbovitá (spongioza) -kostní døeò-vyplnuje dutinu kostni a tvoøí se v ní krvinky Tvary kostí: -dlouhé-kost pažní,kost stehení -krátké-èlánky prstù -ploché-pánev,lopatka,kosti lebky -nepravidelné-žebré-žebra... Rùst kosti: -rùst do délky -v oblasti rùstových chrupavek -stimuluje rùstový hormon(samatotropin) vyluèovaný z podvìsku mozkového(hypofýzy) -ukonèen okolo 18 až 23 roku životy kostnatìní(osifikace chrupavek Spojení kostí: -pevné-vazivem:švy v lebce -chrupavkou:žebra,kosti hrudní -kostí(srùstem):kost køížová dotykem -kloubnì:kloub ramenní Kostra èlovìka: -kostru hlavy-lebka -kostra trupu -kostra horní a dolní konèetiny -nejtvrdší kost je kost skalní -nejvìtší kost je kost stehení -nejmenší kost je kost ušní køemínek 3mm

Témata, do kterých materiál patří