Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
28. Vztahy mezi organismy navzájem

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,64 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

28. VZTAHY MEZI ORGANISMY NAVZÁJEM POPULACE hustota (denzita) populace vyjádřena buď počtem jedinců nebo jejich biomasou na jednotku plochy nebo objemu velká u drobných organismů, malá u velkých zjišťuje se sčítáním (velká zvířata, ptáci), odchytem (ptáci, ryby), značkováním, vzorkováním (sčítání na reprezentativních vzorcích), sledováním stop, vývržků, poslechem růst populace množivost (natalita) – fyziologická (biotický potenciál) × skutečná (ekologická) úmrtnost (mortalita) – vysoká u druhů s vysokou natalitou, závisí na vnějších podmínkách stěhování (migralita) – emigrace, imigrace typy růstu populace J-křivka: exponenciální, chybí přirozený nepřítel S-křivka: sigmoidní, velikost populace regulována vnějšími faktorykolísání hustoty populace závisí na charakteru rozmnožování (partenogeneze, vývojové cykly) oscilace = krátkodobé kolísání (v průběhu roku) fluktuace = kolísání v průběhu několika let (některé druhy pravidelné přemnožení – např. bekyně mniška každých 7 let)rozmístění (disperze, rozptyl) populace rovnoměrné - v populaci se silnou vnitrodruhovou konkurencí (stromy v lese) náhodné – málo časté (potemníci v mouce) shloučené – nejčastější (trsy rostlin, stáda živočichů)strukturace populace složení populace podle různých hledisek podle pohlaví – poměr samců a samic podle věku – poměr mladších a starších jedinců, lze usuzovat na vývojové trendy populace (perspektivní populace – převaha mladých jedinců, stagnující populace – největší zastoupení pohlavně dospělých jedinců, vymírající populace - převaha starých jedinců) podle sociální hierarchie – vzájemné vztahy a postavení jedinců VZTAHY MEZI POPULACEMI (=mezidruhové) neutrální (neutralismus)pozitivníprotokooperacekomenzalismusmutualismus (dříve symbióza)negativníoboustrannékonkurence (kompetice)jednostrannépredaceparazitismusamenzalismus (alelopatie, antibióza) Vztah A B Poznámka NEUTRALISMUS 0 0 populace na sobě zcela nezávislé, neovlivňují se PROTOKOOPERACE + + (společné hnízdění ptáků, dočasné spojení pštrosů a zeber, paviánů a antilop, žiraf a slonů – lepší ochrana před predátory) KOMENZALISMUS + 0 (epifytní rostliny využívají oporu stromů, hyeny dojídají po lvech) MUTUALISMUS + + soužití nezbytné pro obě populace, oběma prospěšné, trvalá vazba, koevoluce (hlízkové bakterie + bobovité rostliny), mykorrhiza a lichenizmus KONKURENCE – – (káně a poštolka soupeří o drobné hlodavce) PREDACE + – vztah dravec a kořist, udržuje se rovnovážný stav mezi oběma populacemi (králík a rys) PARAZITISMUS + – vztah parazit a hostitel, parazit žije na úkor hostitele, ale nezabíjí ho, parazit je zpravidla menší, vztah dlouhodobější AMENZALISMUS – 0 (trnovník akát a semenáčky jiných rostlin, toxiny sinic a ryby) Parazitismus – příklady ROSTLINYPodbílek šupinatý -nezelená parazitická bylina z čeledi zárazovité parazitující na kořenech převážně listnatých stromů, méně na kořenech jehličnanů Světlík tuhý – kořenový poloparazit Jmelí bílé – fotosyntetizuje, ale čerpá ze stromu vodu s minerálními látkami ŽIVOČICHOVÉLumek veliký –je blanokřídlý hmyz z čeledi lumkovitých,samička klade vajíčka do larev dřevokazného hmyzu a tím brání jeho přemnožení Ascaris - rod škrkavkovitých hlístic, zahrnuje dva velmi významné střevní parazity člověka a prasat. U člověka se vyskytuje škrkavka dětská, parazitující ve střevě lidí v subtropickém a tropickém pásu Zákožka svrabová -parazitický roztoč, který způsobuje onemocnění zvané svrab,žije ve svrchních vrstvách kůže, kde si vrtá chodbičky způsobující svědění, živí se tkáňovým mokem a uvolněnou rohovinou Vlasovec medinský (guinejský červ) - parazit rozšířený v Africe, původce choroby zvané drakunkulózaČlověk se nakazí pozřením vody, která obsahuje živé buchanky, tj. drobné vodní korýše, kteří jsou mezihostitelem tohoto červa. V těle nakažené buchanky se nachází infekční larva vlasovce L3, která se ve střevě uvolní a pronikne do břišní dutiny. Zde dospívá, dochází k páření, samci po páření uhynou. Dospělé oplozené samičky pak migrují do podkoží, nejčastěji v dolních končetinách, kde se uhnízdí v bolestivém vředu, který na povrchu praská. Yersinia pestis - je patogenní anaerobní bakterie, která je přenositelná na zvíře i na člověka, černý mor Veš šatní - bezkřídlý druh hmyzu z podřádu vší, přenáší skvrnitý tyfus, zákopovou horečku a návratnou horečku Veš dětská - cizopasný hmyz žijící v lidských vlasech, kde saje krev Svalovec stočený - parazitická hlístice, jehož hostitelem jsou savci (včetně člověka) a ptáci. Onemocnění způsobené larvami těchto červů se nazývá trichinelóza. U člověka jde o nebezpečné onemocnění, jež má příčinu vždy v konzumaci syrového nebo polosyrového masa BIOLOGICKÝ BOJ PROTI ŠKŮDCŮM využití přirozených nepřátel k redukci škůdců v zemědělství a lesnictvípredátoři, parazitoid, paraziti a patogenyněkdy řazeny i další manipulace jako genetické metody, sterilizace apod.4 typy biologického bojeImportaceklasický biologický bojvyhledání přirozeného nepřítele v původním areáluintrodukce v nové oblasticíl: dosažení trvalé kontroly škůdcenapř. slunéčko australské (likviduje mšice), Cactoblastis cactorum – mol, biologický boj proti kaktusům Opuntiainokulaceopakované vypouštění menších počtů nepřítelekontrola nad škůdcem po určitou dobu, nikoliv permanentnětypicky ve sklenícíchmšicovník (regulace populace molice na plodové zelenině ve sklenicích), spidex (ochrana před sviluškou chmelovou)inundacevelké množství kontrolního činitelenepočítá se s rozmnožováním nepříteleokamžitý kontrolní účinekbacillus thuringiensis (půdní bakterie, insekcidní účinky na některé skupiny hmyzu – součástí pesticidů)konzervacenedochází k vypouštění nepřátelmanipulace prostředí a běžných postupů ke zvýšení ochrany přirozených nepřátel VZTAHY UVNITŘ POPULACE (= vnitrodruhové) reprodukční (sexuální) societyrodičovský pár – dočasný X trvalýrodina – rodičovská X mateřská X otcovskásourozenecká skupina – pouze potomcipříbuzenský svazek – více rodin několika generací pohromaděhnízdní a reprodukční kolonie hmyzu – nahloučená hnízda na vhodné

Témata, do kterých materiál patří