Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Molekulární základy dědičnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Molekulární základy dědičnosti - Nukleové kyseliny jsou nositelkami genetické informace DNA - Deoxyribonukleová kyselina - Většina organismů RNA - Ribonukleová kyselina - RNA-viry - Lineární makromolekuly - Jednovlákenné – transferová, mediátorová, ribosomální - Nukleové kyseliny jsou polymerní = vysokomolekulární látky - Základními stavebními jednotkami jsou nukleotidy Vznik nukleotidu: Organická báze 4 druhy: AdeninThymin / UracilGuaninCytosin Pětiuhlíkatý cukr Kyselina trihydrogenfosforečná = fosfát - Nukleotidy jsou pomocí fosfátů spojeny do polynukleotidového řetězce DNA - pravotočivá dvoušroubovice, vlákna spojena vodíkovými bázemi A – T -> 2G – C -> 3 Tyto dvojice bází jsou komplementární Replikace = samozdvojení - Účinkem enzymu helikázy dochází ke zrušení vodíkových vazeb mezi bázemi - Rozvolněné polynukleotidové řetězce slouží jako matrice Matrice = vzor k přiřazování komplementárních nukleotidů za katalytického působení DNA-polymerázy - Vznikají 2 dceřiné dvouřetězcové molekuly DNA - jeden řetězec vždy pochází z původní mateřské makromolekuly DNA Makrostavba chromozomů - V průběhuinterfáze se jednotlivé chromozomy nachází v buněčném jádře vrozvolněném - despiralizovanémstavu a nemůžeme je mikroskopem pozorovat. To se mění v průběhubuněčného dělení jádra (typicky v mitóze), kdy se chromozomyspiralizujía získají svůj typický tvar, který již v mikroskopu pozorovat můžeme.

Témata, do kterých materiál patří