Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ptačí vejce - pracovní list

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (185 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

LC č.: Téma: Ptačí vejce Pomůcky: čerstvé slepičí vejce, vařené slepičí vejce, ptačí peří, preparační miska, nůžky, pinzeta, pipeta,kádinka, skleněná tyčinka, malý vzorek vápence, zředěný roztok HCl, lupa . Vejce slouží ptákům k rozmnožování. Svá vejce kladou a zahřívají na hnízdech. Ptáci mohou hnízdit přímo na zemi, nebo si budují miskovitá hnízda na vegetaci a někteří preferují hnízdní dutiny. Tvar a barva vajec je u různých ptáků odlišná. Barva může sloužit k maskování nebo k rozlišení vlastních vajec od parazitických. Tvar vejce je spíše odvozen od způsobu hnízdění. Úkol č. 1: Na obrázcích jsou tři varianty tvaru: téměř kulovité, oválné s mírnou špičkou a výrazně špičaté. K uvedeným druhům ptáků přiřaďte typický tvar vajec a typické umístění hnízda. a) b) c) tvar vejce: umístění hnízda: Strnad obecný Čejka chocholatá Puštík obecný Zdůvodni svoji volbu: Úkol č. 2:Zjisti hustotu pórů na 1 cm2 skořápky slepičího vejce, odpověz na otázky. Postup: Nanes na kousek skořápky syrového vejce inkoust a nech zaschnout. Pak přebytečný inkoust setři, vyznač čtvereček o rozměrech 1x1cm a obarvené póry spočítej. Jaká je hustota pórů na 1 cm2 skořápky? K čemu tyto póry slouží? Úkol č. 2:Porovnej rozložení hmoty uvnitř syrového a vařeného vejce. Postup: Na rovné ploše roztoč syrové a vařené vejce. Změř čas a způsob rotace. Pokus se vysvětlit zjištěné rozdíly. Úkol č. 3:Zjisti chování skořápky při pokapání zředěnou kyselinou chlorovodíkovou. Postup: Syrové vejce a vzorek vápence polož na Petriho misku a skleněnou tyčinkou kápni na oba vzorky malé množství zředěné HCl. Pozoruj a vysvětli probíhající reakci. Zapiš ji chemickou rovnicí. Úkol č. 4: Pozoruj vnitřní stavbu a složení ptačího vejce. Odpověz na otázky. Polož syrové vejce do preparační misky a shora opatrně naklepni skořápku. Pinzetou odlamuj kousky skořápky (blána musí zůstat neporušená), aby postupně vznikl otvor o průměru asi 3 cm. Nůžkami opatrně odstřihni „papírovou“ blánu. Pozoruj, jak je uchycen žloutek. Všimni si polohy zárodečného terčíku a jeho chování. Nakresli, označ a popiš jednotlivé části vejce. Výsledky svého pozorování porovnej s obrázkem v učebnici. Při popisu použij následující pojmy: bílek, „papírová“ blána, poutko, vápenná skořápka, vzduchová komůrka, zárodečný terčík, žloutek K čemu slouží papírová blána? Proč se zárodečný terčík pohybuje vždy směrem nahoru? Pokus se vysvětlit, jakým způsobem je tento mechanismus zajištěn. Závěr:

Témata, do kterých materiál patří